Pretraga

Za upis na faks u Rijeci i Puli morate položiti ove dodatne ispite

A- A+


Izdvojeni članak

Zašto ljudi upisuju tehničke fakultete

Nakon što smo za vas izdvojili sve fakultete koji osim državne mature organiziraju i dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti i to na Sveučilištu u Zagrebu te Sveučilištu u Splitu, danas vam donosimo pregled ostalih sveučilišta. Tako u nastavku možete pogledati koji to fakulteti traže dodatne ispite osim mature i to na Sveučilištu u Rijeci te Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Sveučilište u Rijeci na Odjelu za biotehnologiju će osim rezultata mature sa svakim kandidatom obaviti i motivacijski razgovor koji je obvezan pri upisu na taj fakultet, a vrednovat će se s maksimalno 10 posto od ukupnih bodova.

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u smjeru brodostrojarstvo će svakom kandidatu koji ima položen časnički ispit dodijeliti 20 posto pri upisu, a ukoliko ste završili i srednju pomorsku školu (samo u zanimanju tehničara za brodostrajrstvo) možete dobiti dodatnih 20 posto.

Izdvojeni članak

Studentica na razmjeni u Zagrebu: Fakulteti slabiji nego u Njemačkoj, jer fali organiziranosti

Kao i svaki smjer dentalne medicine tako i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci provjeravaju manualne sposobnosti svojih budućih studenata, koje se pri upisu vrednuju s 15 posto.

Što se tiče Filozofskog fakulteta u Rijeci za smjer engleskog jezika i književnosti će se vrednovati i jezične kompetencije engleskog jezika. Taj ispit morate zadovoljiti kako biste ‘upali’ na fakultet, a vrednovat će se s maksimalno 26 posto po kandidatu.
Na istom fakultetu se provjeravaju i dodatna znanja iz talijanskog jezika za istoimeni smjer, dok se rezultati vrednuju s 35 posto od ukupnih bodova.

Njemački se pak vrednuje s 40 posto, no osim provjere jezičnih kompetencija kandidat će morati pristupiti i motivacijskom razgovoru.

Filozofski fakultet u Rijeci na smjeru psihologije sa svim kandidatima provjerava sposobnosti verbalnog i neverbalnog mišljenja, te opće kulture i informiranosti, a dobar prolaz omogućit će vam maksimalnih 43 posto pri upisu na željeni fakultet.

Izdvojeni članak

Dvojba, upisati privatni ili javni fakultet – Jedni su skupi, a drugi kaotični

Akademija primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci dodatne provjere znanja za smjerove primjenjene umjetnosti i likovne pedagogije vrednuje sa 75 posto, dok je prag za prolaz 50 posto. Osim mature, ovaj dodatni ispit je zapravo glavna stavka koja je odlučujuća pri upisu na Akademiju.

Preduvjet za upis medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci jest da ste u srednjoj školi najmanje dvije godine pohađali biologiju, fiziku i kemiju. Na istom fakultetu možete izabrati i smjer medicinsko laboratorijske dijagnostike, primaljstva ili pak sestrinstva.

Međutim za svaki od tri navedena smjera morate priložiti dokaz o zaposlenju na radnom mjestu koji je povezan sa strukom koju želite studirati i to najmanje u jednoj godini radnog iskustva. Ukoliko imate do pet godina radnog iskustva dobit ćete pet posto od ukupnog broja bodova, odnosno za godine iskustva koje prelaze pet, pripisat će vam se deset dodatnih posto.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Na Odjelu za glazbu Sveučilišta u Puli provjerava se vaša pismenost kroz pisanje sastavka na zadanu temu te će se organizirati pismeni ispit iz teorije glazbe. Potrebne su i vještine poznavanja određenog instrumenta, što ovisi o smjeru koji želite studirati.

Što se tiče predškolskog odgoja, u Puli ga možete studirati na hrvatskom ili pak talijanskom jeziku. Ukoliko se odlučite za varijantu na hrvatskom jeziku, intervju će vam donijeti 15 posto, a ukoliko se radi o talijanskom morate dokazati dodatnom provjerom da znate taj jezik, što će vam donijeti dodatnih 25 posto.

Slična situacija je i s učiteljskim smjerom, gdje ćete morati pristupiti razgovoru na hrvatskom jeziku za smjer na hrvatskom, a to donosi 15 posto. Ukoliko pak želite studirati učiteljski na talijanskom također morate proći intervju koji se boduje s 15 posto i polagati ispit na talijanskom, ukoliko ga niste položili kao izborni predmet državne mature.