Pretraga

Bandić Sveučilištu u Zagrebu iz proračuna daje više od 400.000 kuna za TV emisiju

A- A+

Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić, 15. siječnja donio je zaključak o korištenju sredstava kojim se Sveučilištu u Zagrebu odobrava isplata od 456.250 kuna za koprodukciju i emitiranje emisije Sveučilišni Zagreb. Radi se o emisiji koja se emitira na Z1 televiziji, a u kojoj se predstavljaju Sveučilište i njegove sastavnice, najčešće na način da prorektor Miljenko Šimpraga u ulozi voditelja emisije intervjuira dekane ili druge osobe sa sastavnica sveučilišta.

Screenshot: YouTube

Gradonačelnik Zagreba donio je 15. siječnja Zaključak o korištenju sredstava kojim se odobrava financijska potpora Sveučilištu u Zagrebu za koprodukciju i emitiranje emisije „SVEUČILIŠNI ZAGREB“. Sveučilištu u Zagrebu bit će isplaćeno 456.250 kuna. Zaključak je prvi otkrio portal mediadaily.biz.

Izdvojeni članak

Rijetko viđeni igrokaz na lokalnoj televiziji: Borasov prorektor intervjuirao – Borasa

U obrazloženju Zaključka navodi se da se Sveučilište u Zagrebu obratilo Gradskom uredu za obrazovanje molbom za sufinanciranje aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu iz sredstava Proračuna Grada Zagreba te da je to traženje sukladno Sporazumu o suradnji između Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu.
Molba za sufinanciranje od 456.250 kuna odnosila se na koprodukciju i emitiranje emisije „SVEUČILIŠNI ZAGREB“ Sveučilišta u Zagrebu i Z1 televizije d.o.o. te dio troškova za izradu studije izvodljivosti za potrebe Znanstveno- učilišnog kampusa Borongaj, jer su sredstva za sufinanciranje aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu osigurana i planirana u Proračunu Grada Zagreba za 2020. godinu.
Još su u listopadu te u prosincu prošle godine doneseni Zaključci kojima je Sveučilištu u Zagrebu trebao biti isplaćen iznos od  418.750 kuna plus 37.500 kuna, no ti su Zaključci stavljeni izvan snage jer isplata nije provedena, a donesen je ovaj Zaključak od 15. siječnja koji obuhvaća oba prethodno donesena Zaključka.

Screenshot: web.zagreb.hr

Screenshot: web.zagreb.hr