Pretraga

Donosimo odgovore na najčešća pitanja u vezi rada preko studentskog ugovora

A- A+

Kako bi roditeljima i sebi olakšali financijsku stranu studiranja, većina studenata povremeno obavlja studentske poslove, nešto intenzivnije tijekom praznika u akademskoj godini. Institut studentskog rada uređen je Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Kako je riječ o propisu koji je relativno nedavno stupio na snagu i nakon dva desetljeća uveo brojne promjene u studentski rad, brojni studenti i dalje nisu u cijelosti upoznati sa svojim pravima. U velikom vodiču donosimo odgovore na najčešća pitanja u vezi rada preko studentskog ugovora.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Tko sve može raditi posredstvom student servisa?

Student servisi mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Riječ je o izvanrednim i redovnim studentima. Pravo na obavljanje studentskih poslova nemaju studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza, studenti koji imaju zasnovan radni odnos za stalno ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

SC zakonski ne može ‘posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine’. Također, pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

Kolika je minimalna satnica za studente?

Minimalna satnica za studente izračunava se tako da se minimalna bruto plaća na državnoj razini podijeli sa 160. U videu na ovoj poveznici detaljno je pojašnjen postupak izračunavanja studentskog minimalca.

Koliko dugo preko studentskog ugovora mogu raditi oni koji su diplomirali?

Studenti koji diplomiraju tijekom akademske godine ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova do kraja te iste akademske godine, odnosno do 30. rujna. Studenti koji diplomiraju tijekom rujna posredstvom student servisa mogu raditi do isteka tri mjeseca od datuma završetka studija, uz uvjet da:

  • nemaju zasnovan radni odnos,
  • ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta,
  • ne obavljaju slobodno zanimanje,
  • ne obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Kada moram podići studentski ugovor?

Studentski ugovor se obavezno podiže i sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, i to između izvođača, posrednika i naručitelja posla. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla.

Imam li pravo na uvećanu naknadu za noćni, rad nedjeljom i državnim praznicima?

Student zakonski ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Imaju li studenti koji obavljaju studentski posao pravo na plaćenu pauzu?

Da, student koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Može li se studentski ugovor podići putem interneta?

Pravilnik Ministarstva nalaže da posrednici, odnosno student servisi, moraju osigurati mrežne servise koji će studentima omogućiti izdavanje, odnosno preuzimanje ugovora i izvan radnog vremena servisa. Većina studentskih centara već je omogućila studentima preuzimanje ugovora online putem, a to za veće centre možete obaviti putem sljedećih poveznica:

Koji je limit za oporezivanje studentske zarade i poreznu olakšicu roditeljima?

Studenti koji rade moraju imati na umu da postoje dvije vrste poreznih limita. Prvi limit je iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom obitelji, a drugi je iznos do kojeg ostvareni primici ne podliježu oporezivanju.

Potkraj 2022. godine usvojene su izmjene zakona te je iznos primitka do kojeg se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanim članom od sada 3.185,38 eura (24.000 kuna) godišnje. Drugi limit o kojem studenti trebaju voditi računa je onaj do kojeg njihova zarada ne podliježe oporezivanju. Prema izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine i nadalje ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta je iznosi 9.556,18 eura (72.001,04 kuna).

Je li student osiguran od ozljede na radu?

Zakon o obavljanju studentskih poslova propisuje kako je posrednik, što je u većini slučajeva studentski centar, dužan osigurati studenta za slučaj ozljede na radu. Zato je važno da studenti prije učlanjenja u student servis provjere imaju li osnovno zdravstveno osiguranje, što je moguće doznati na ovoj poveznici.

Tako su, primjerice, svi studenti koji su članovi servisa SC-a u Zagrebu osigurani od posljedica nezgode policom UNIQA osiguranja, a ono uključuje sljedeće osigurane rizike: smrt uslijed nezgode, trajni invaliditet uslijed nezgode, troškove liječenja uslijed nezgode te dnevnu naknadu uslijed nezgode koja po danu iznosi 50 kuna.

U kojem roku poslodavac mora isplatiti plaću?

Prema Zakonu, poslodavac je dužan students servisu za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Zatim student servis tu naknadu studentu na račun mora doznačiti najviše tri dana nakon što ju je poslodavac isplatio.

Što ako mi poslodavac ne isplati plaću u zadanom roku?

Prema Zakonu, pomoć pri ostvarivanju prava iz vašeg ugovora dužan vam je pružiti posrednik, odnosno student servis. Dakle, ako vam plaća nije isplaćena u zadanom roku najprije se morate obratiti student servisu. Student servis potom šalje opomenu vašem poslodavcu, a ako poslodavac i ne isplaćuje naknadu 15 dana od opomene, servis je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana. Ako i tada studentu naknada nije isplaćena, student servis solidarno odgovara za obveze poslodavca prema studentu te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

Imam li pravo na putne troškove ili dodatke na plaću ako radim preko studentskog ugovora?

Student ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene s poslodavcem. također, uz isplatu redovite ugovorene plaće, poslodavci imaju mogućnost dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih primitaka, nagrada, naknada i potpora.

Mogu li maturanti raditi preko studentskog ugovora?

Iako maturanti imaju pravo raditi posredstvom učeničkog servisa sve do 31. kolovoza tekuće školske godine, studentski centri omogućuju im da se učlane i obavljaju studentske poslove – najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je osoba završila srednjoškolsko obrazovanje.

Objasnimo na primjeru Studentskog centra u Zagrebu što je sve potrebno maturantima za učlanjenje. Dovoljno je priložiti presliku svjedodžbe o položenoj maturi (ili ispis rezultata mature iz sustava Postani student), osobnu iskaznicu (na uvid), dvije fotografije veličine i ugovor ili potvrda o žiro-računu. Nakon što upišete studij i više niste maturant, nego brucoš, student servis obično će za produljenje članstva od vas zahtijevati potvrdu o statusu studenta.

Smiju li preko mog studentskog ugovora raditi druge osobe?

Strogo je zabranjeno obavljati poslove putem tuđeg ugovora. Studentu koji zlouporabi ugovor tako da omogući obavljanje posla osobama koje nisu potpisnici ugovora može se izreći zaštitna mjera zabrane korištenja usluga posredovanja do jedne godine, kao i novčana kazna u iznosu vrijednosti obavljenoga posla definiranoga ugovorom, a koja ne može iznositi više od 50.000 kuna.