Pretraga

Donosimo odgovore na najčešća pitanja u vezi rada preko studentskog ugovora

A- A+

Kako bi roditeljima i sebi olakšali financijsku stranu studiranja, većina studenata povremeno obavlja studentske poslove, nešto intenzivnije tijekom praznika u akademskoj godini. Institut studentskog rada uređen je Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Kako je riječ o propisu koji je relativno nedavno stupio na snagu i nakon dva desetljeća uveo brojne promjene u studentski rad, brojni studenti i dalje nisu u cijelosti upoznati sa svojim pravima. U velikom vodiču donosimo odgovore na najčešća pitanja u vezi rada preko studentskog ugovora.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Tko sve može raditi posredstvom student servisa?

Student servisi mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Riječ je o izvanrednim i redovnim studentima. Pravo na obavljanje studentskih poslova nemaju studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza.

Kolika je minimalna satnica za studente?

Minimalna satnica za studente izračunava se tako da se minimalna bruto plaća na državnoj razini podijeli sa 160. Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj za 2019. godinu iznosi 4.062 kune pa je zato minimalna satnica za studente 25,39 kuna.

Koliko dugo preko studentskog ugovora mogu raditi oni koji su diplomirali?

Izdvojeni članak
razgovor za posao

Pitali smo stručnjake: Kako se treba ponašati na razgovoru za posao?

Studenti koji diplomiraju tijekom akademske godine ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova do kraja te iste akademske godine, odnosno do 30. rujna. Studenti koji diplomiraju tijekom rujna posredstvom student servisa mogu raditi do isteka tri mjeseca od datuma završetka studija, uz uvjet da:

  •  nemaju zasnovan radni odnos,
  • ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta,
  • ne obavljaju slobodno zanimanje,
  • ne obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Kada moram podići studentski ugovor?

Studentski ugovor se obavezno podiže i sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, i to između izvođača, posrednika i naručitelja posla. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla.

Imam li pravo na uvećanu naknadu za noćni, rad nedjeljom i državnim praznicima?

Student zakonski ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Imaju li studenti koji obavljaju studentski posao pravo na plaćenu pauzu?

Da, student koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Može li se studentski ugovor podići putem interneta?

Izdvojeni članak

Kratki vodič do uspjeha: Kako dobro napisati životopis?

Pravilnik Ministarstva nalaže da posrednici, odnosno student servisi, moraju osigurati mrežne servise koji će studentima omogućiti izdavanje, odnosno preuzimanje ugovora i izvan radnog vremena servisa. Većina studentskih centara već je omogućila studentima preuzimanje ugovora online putem, a to za veće centre možete obaviti putem sljedećih poveznica:

Koji je limit za oporezivanje studentske zarade i poreznu olakšicu roditeljima?

Pitanja porezne olakšice za roditelje studenata te oporezivanja zarade studenata uređena su Zakonom o porezu na dohodak te Pravilnikom o porezu na dohodak iz siječnja 2017. Prema tim propisima, neoporezivi limit je 15.000 kuna i prekoračenjem tog iznosa studenti prestaju biti porezna olakšica svojih roditelja. Zbog osnovnog osobnog odbitka od 45.600 kuna kojemu se dodaje neoporezivih 15.000 kuna, iznos nakon kojega se oporezuje zarada studenata jest 60.600 kuna.

Primjerice:  do plaće isplaćene u listopadu zaradili ste 60.600 kuna. To znači da na sljedeću plaću u koja vam na račun sjeda u studenom plaćate porez od 24%. Dakle, ako je iznos te sljedeće plaće 4.000 kuna, porez će iznositi 900 kuna. Na taj iznos poreza plaća se i prirez koji ovisi o vašem mjestu prebivališta, a valja napomenuti kako se pragovi odnose na kalendarsku godinu, a ne na akademsku.

Je li student osiguran od ozljede na radu?

Izdvojeni članak

Kako se piše motivacijsko pismo? Nekoliko savjeta koji će vas istaknuti

Zakon o obavljanju studentskih poslova propisuje kako je posrednik, što je u većini slučajeva studentski centar, dužan osigurati studenta za slučaj ozljede na radu. Zato je važno da studenti prije učlanjenja u student servis provjere imaju li osnovno zdravstveno osiguranje, što je moguće doznati na ovoj poveznici.

Tako su, primjerice, svi studenti koji su članovi servisa SC-a u Zagrebu osigurani od posljedica nezgode policom UNIQA osiguranja, a ono uključuje sljedeće osigurane rizike: smrt uslijed nezgode, trajni invaliditet uslijed nezgode, troškove liječenja uslijed nezgode te dnevnu naknadu uslijed nezgode koja po danu iznosi 50 kuna.

U kojem roku poslodavac mora isplatiti plaću?

Prema Zakonu, poslodavac je dužan students servisu za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Zatim student servis tu naknadu studentu na račun mora doznačiti najviše tri dana nakon što ju je poslodavac isplatio.

Što ako mi poslodavac ne isplati plaću u zadanom roku?

Prema Zakonu, pomoć pri ostvarivanju prava iz vašeg ugovora dužan vam je pružiti posrednik, odnosno student servis. Dakle, ako vam plaća nije isplaćena u zadanom roku najprije se morate obratiti student servisu. Student servis potom šalje opomenu vašem poslodavcu, a ako poslodavac i ne isplaćuje naknadu 15 dana od opomene, servis je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana. Ako i tada studentu naknada nije isplaćena, student servis solidarno odgovara za obveze poslodavca prema studentu te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

Imam li pravo na putne troškove ako radim preko studentskog ugovora?

Student ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene s poslodavcem.

Mogu li maturanti raditi preko studentskog ugovora?

Izdvojeni članak

Veliki vodič za rad preko učeničkog servisa: Provjerite koliko, kada i na kojim poslovima smijete raditi

Iako maturanti imaju pravo raditi posredstvom učeničkog servisa sve do 31. kolovoza tekuće školske godine, studentski centri omogućuju im da se učlane i obavljaju studentske poslove – najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je osoba završila srednjoškolsko obrazovanje.

Objasnimo na primjeru Studentskog centra u Zagrebu što je sve potrebno maturantima za učlanjenje. Dovoljno je priložiti presliku svjedodžbe o položenoj maturi (ili ispis rezultata mature iz sustava Postani student), osobnu iskaznicu (na uvid), dvije fotografije veličine 35×25 mm i ugovor ili potvrda o žiro-računu.

Nakon što upišete studij i više niste maturant, nego brucoš, student servis obično će za produljenje članstva od vas zahtijevati potvrdu o statusu studenta.

Smiju li preko mog studentskog ugovora raditi druge osobe?

Strogo je zabranjeno obavljati poslove putem tuđeg ugovora. Studentu koji zlouporabi ugovor tako da omogući obavljanje posla osobama koje nisu potpisnici ugovora može se izreći zaštitna mjera zabrane korištenja usluga posredovanja do jedne godine, kao i novčana kazna u iznosu vrijednosti obavljenoga posla definiranoga ugovorom, a koja ne može iznositi više od 50.000 kuna.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap