Pretraga

Sve na jednom mjestu: Ovo su porezni limiti za studente u 2023. godini

A- A+

Značajan broj studenata uz obavljanje akademskih obveza obavlja razne poslove posredstvom student servisa, u intenzitetu koji im to dozvoljavaju studijske obveze. Nekima ostaje malo više vremena za to, drugi rade poslove s najvišom satnicom, a treći studenti možda odrade dulju sezonu, a mnogi od njih često se pitaju – koji su porezni limiti za studente? Prvi limit je iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom obitelji, a drugi je iznos do kojeg ostvareni primici ne podliježu oporezivanju.

Foto: pixabay

Studenti koji su zaposleni posredstvom bilo kojeg student servisa u Hrvatskoj moraju imati na umu da se pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak odnose i na njih. I mnogi to znaju, ali se svejedno pitaju koji su porezni limiti za studente? Prvo, za one koji su porezna olakšica svojim roditeljima propisan je iznos do kojeg se mogu smatrati uzdržavanim članom obitelji. Drugo, za one koji zarađuju nešto više studentskim radom propisan je i limit do kojeg njihovi primici ne podliježu oporezivanju.

Do kada ste porezna olakšica roditeljima?

Potkraj prošle godine usvojene su izmjene zakona te je iznos primitka do kojeg se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanim članom od sada 3.185,38 eura (24.000 kuna) godišnje. Ovo pravilo primjenjivalo se i retroaktivno za 2022. godinu.

Studenti koji znaju da će prijeći taj limit odmah se na početku godine moraju odjaviti s porezne kartice roditelja. U suprotnom, roditelj na čiju ste poreznu karticu prijavljeni morat će državi vratiti iznos koji je tijekom godine ostvario temeljem toga što ste mu bili porezna olakšica. Taj iznos ovisi o plaći vašeg roditelja.

Izdvojeni članak
povrat poreza izračun

Ulaze li stipendije u porezne limite za studente? Doznali smo odgovor od Porezne uprave

Kada ćete platiti porez?

Drugi limit o kojem studenti trebaju voditi računa je onaj do kojeg njihova zarada ne podliježe oporezivanju. Prema izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine i nadalje ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta je iznosi 9.556,18 eura (72.001,04 kuna). Taj iznos zbroj je neoporezivog iznosa od 3.185,38 eura/24.000,00 kn i godišnjeg osnovnog osobnog odbitka od 6.370,80 eura/48.000,00 kn.

U trenutku kada primici studenta prijeđu iznos od 9.556,18 eura, na sljedeći uplaćeni iznos plaćaju porez na dohodak.

Pritom treba naglasiti da Porezna uprava pri obračunu gleda godišnje primitke, a plaća koju ste zaradili u prosincu 2022. računa se kao primitak u ovoj kalendarskoj godini kada je i isplaćena. Studenti koji su platili porez jer su prešli navedeni limit nemaju pravo na povrat poreza.

Što je s oporezivanjem stipendija objasnili smo u članku na ovoj poveznici.