Pretraga

Ekonomska, tehnička i turistička gimnazija?

A- A+

Namjeravamo nadopuniti gimnazijski sustav i vjerojatno već iduću školsku godinu eksperimentalno ćemo provjeriti tri nova gimnazijska programa: ekonomsku, tehničku i turističku gimnaziju, rekla je Marija Lugarić, zamjenica ministra znanosti, obrazovanja i sporta. U velikom intervjuu za Vjesnik.hr, između ostalog, dotakla se tema e-udžbenika, male mature, državne mature, informatike i rang-lista najboljih škola.

Za uvođenje male mature kaže kako ona osobno nije za ishitrene projekte u školstvu, jer na na djeci ne smijemo provoditi pokuse.  Smatra da najprije treba potpuno razviti sustav nacionalnih ispita, vidjeti iskustva te onda donijeti ispravne odluke. Ne treba ni zaboraviti da je djeci potkraj osnovne škole 14, 15 godina te da su u osjetljivom razvojnom razdoblju u kojem je pogubno dječje sudbine vezivati uz rješavanje jednog testa, dodala je.

Uvođenje informatike od prvog osnovne ostavljeno je za kraj mandata, a Lugarićeva objašnjava zašto: Ne možete očekivati da će se promjene koje se u sustavu očekuju 20 godina, dogoditi preko noći. Iako zadnja godina mandata zvuči daleko, pred nama je mnogo posla kako bi se promjene koje planiramo kvalitetno pripremile.

U predizbornom programu Kukuriku koalicije bilo je navedeno da će se sve loše u državnoj maturi mijenjati, a dobro ostaviti. Zamjenica ministra Jovanovića kaže da stručne analize pokazuju kako bi možda drukčije trebalo ponderirati testove iz izbornih predmeta. Osvrula se na činjenicu da 70 posto učenika polazi strukovne škole, a matura je nekako više oblikovana prema gimnazijskom programu.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje izjasnio se protiv objave rang-lista najboljih škola, a Lugarićeva se slaže s njim te kaže: Ako bismo rangirali škole isključivo prema jednogodišnjim rezultatima koje su učenici postigli na državnoj maturi, bojim se da bismo dobili iskrivljenu sliku. Naime, prvo većina učenika (svi oni iz strukovnog školstva) nisu u obvezi pisanja državne mature. Drugo, učenici sami izabiru hoće li neki test pisati na nižoj ili višoj razini. Treće, učenici sami biraju izborne predmete iz kojih pišu testove-a kruške i jabuke je nemoguće uspoređivati. I peto, i posljednje, neke škole upisuju učenike koji su bili uspješniji u osnovnoj školi od drugih. I može se očekivati da će imati i bolje rezultate, a to nužno ne mora biti pokazatelj rada škole.

Što se tiče digitaliziranih udžbenika, Lugarićeva ističe kako ministarstvo ne može biti autorom udžbenika pa tako ni e-udžbenika. Nije dala konkretan odgovor na pitanje kada je realno očekivati uvođenje istih. Srednje škole tako očekuju velike promjene od jeseni, ali i budućnosti.