Pretraga

U Hrvatskoj trenutno imamo 23.466 znanstvenika, pogledajte u kojim zvanjima ih je najmanje

A- A+

U akademskoj zajednici nerijetko se spominje broj znanstvenika u Hrvatskoj. Nerijetko se, međutim, i griješi pa smo do sada čuli više brojki od deset do petnaest tisuća. Odlučili smo zauvijek odagnati svaku sumnju te smo kontaktirali Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ustupili su nam podatke iz Upisnika znanstvenika po godinama prema kojima trenutno imamo 23.466 znanstvenika od čega ih je najmanje u suradničkim zvanjima.

Foto: Pixabay

U Hrvatskoj ukupno imamo 23.466 znanstvenika. Govore to podaci izvučeni iz Upisnika znanstvenika po godinama koje nam je ustupilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koje donosimo u tablicama ispod.

Najveći ‘boom’ znanstvenika dogodio se pojavom Bolonje

U prvoj tablici ispod možemo vidjeti broj upisanih znanstvenika godišnje, a u drugoj tablici možemo vidjeti koliko tih znanstvenika ima akademski stupanj doktora, a koliko njih magistara znanosti. U tom kontekstu važno je napomenuti da su magistri znanosti (mr. sc.) ‘stare’ titule, odnosno akademski stupanj koji više nije moguće dobiti na učilištima u Hrvatskoj jer je nakon provedbe Bolonjske deklaracije došlo do promjene kvalifikacijskog okvira pa tako i naziva titula.

*Napomena: Po godini je istaknut broj novoupisanih što znači da se ukupan
broj u toj godini dobiva zbrajanjem svih prethodnih godina.

Najmanje je mladih znanstvenika

Osim gore navedenih brojčanih podataka, od Ministarstva smo tražili da nam pošalje i broj upisanih znanstvenika godišnje po zvanjima u koja su izabrani. Dakle, broj znanstvenika u Hrvatskoj razvrstan prema tome jesu li izabrani u znanstvena, znanstveno-nastavna ili suradnička zvanja. Zanimljiv je podatak da od ukupno preko 23 tisuće znanstvenika u Hrvatskoj, tek 2946 čine oni u suradničkim zvanjima. Inače, suradnička zvanja su asistent i poslijedoktorand, u kojima su velikom većinom mladi znanstvenici, kojih, prema navedenim brojkama ima tek 12.55% od ukupnog broja znanstvenika u Hrvatskoj.

*Napomena: Po godini je istaknut broj novoupisanih što znači da se ukupan
broj u toj godini dobiva zbrajanjem svih prethodnih godina.

Prema podacima u tablici, najviše je znanstvenih zvanja (znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, itd.). Odmah nakon slijede znanstveno nastavna zvanja (docent, izvanredni profesor, redovni profesor, itd.) koja su uglavnom vezana za nastavnike na visokim učilištima.