Pretraga

[INFOGRAFIKA] Za najteže prekršaje srednjoškolci bi mogli ‘letjeti’ iz škole

A- A+

Na javnoj se raspravi našao Prijedlog nacrta Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera kojemu je cilj da se za sličnu težinu prekršaja utvrde iste mjere, koje su još uvijek uglavnom propisane statutima i razlikuju se od škole do škole.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo je javnu raspravu oko Nacrta prijedloga Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u osnovnim i srednjim školama.
Prema spomenutom Nacrtu, povrede ponašanja na temelju kojih se izriču mjere podijeljene su u četiri kategorije- lakše, teže, teške i osobito teške.

Za najteže prekršaje osnovce se prebacuje u drugu školu, a srednjoškolce isključuje

Tako najteže prekršaje spada krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole, objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe, teška krađa (odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari), ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad te nasilno ponašanje (svako namjerno i ponavljano ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe).

U teške povrede ponašanja spadaju izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja), krivotvorenje ispričnica ili ispravljenih pisanih radova učenika, neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene, poticanje grupnoga govora mržnje, krađa odnosno prisvajanje tuđe stvari ili uništavanje službene dokumentacije škole ili prisila (npr. iznuđivanje novca od drugog učenika) te unošenje oružja i opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad.

Osnovnoškolci će kao kaznu za najteže prekršaje biti prebačeni u drugu školu, dok srednjoškolce očekuje isključenje iz škole. Za teške prekršaje osnovci bi trebali zaraditi strogi ukor, a srednjoškolci opomenu pred isključenje.
Za teže prekršaje, poput vrijeđanja, unošenja droge, alkohola i cigareta u školu ili uništavanja školske imovine, školarce očekuje ukor, a za lakše, poput bacanja smeća ili kockanja, opomena.

Najstroža kazna i za veliki broj neopravdanih

Prema novom Pravilniku, iste bi se mjere izricale i za neopravdane sate. Tako bi opomenu zaradili oni koji imaju udio neopravdanih sati u ukupnoj nastavi od 1 do 1,5%, a ukor za 1,5 do 2%. Tko sakupi od 2 do 2,5% neopravdanih dobit će strogi ukor, srednjoškolci opomenu pred isključenje, a više od 2,5% neopravdanih u ukupnom broju nastavnih sati značio bi preseljenje osnovca u drugu školu, odnosno izbacivanje ako se radi o srednjoškolcu.
Roditelji koji žele opravdati izostanak djetetu iz škole, morat će to učiniti u roku od pet dana od povratka učenika u školu.

Cilj ovih promjena je da se za sličnu težinu prekršaja utvrde iste mjere, koje su još uvijek uglavnom propisane statutima i razlikuju se od škole do škole. Prijedlog Nacrta je na javnoj raspravi do 27. srpnja, a više informacija nađite ovdje.

Desni klik – povećaj