Pretraga

Izašla je odluka o upisu u učenički dom za 2023.: Evo kako će bodovati učenike

A- A+

Odluka o upisu učenika u učenički dom za školsku godinu 2023./2024., s kriterijima i rokovima za prijavu puštena je u javno savjetovanje. Učenički će domovi javno na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama morati objaviti broj slobodnih mjesta i natječaj za upis najkasnije do 26. lipnja 2023. godine. Kao i do sada, učenici će biti vrednovani prema zajedničkom i dodatnom elementu, a Ministarstvo je objavilo što im sve može donijeti dodatne bodove.

zgrada, Učenički dom Ante Brune Bušića

Učenički dom Ante Brune Bušića u Zagrebu
Foto: Grad Zagreb

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u javno savjetovanje je pustilo odluku o prijemu učenika u učeničke domove za školsku godinu 2023./2024.

Natječaj mora biti objavljen do 26. lipnja

Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama najkasnije do 26. lipnja 2023. godine. U odluci, koja je trenutno na javnom savjetovanju, definirani su i rokovi za ljetni upisni rok i jesenski upisni rok. To možete vidjeti u tablicama ispod (ako kliknete na tablicu, otvorit će vam su većoj rezoluciji)

dvije tablice, ljetni i jesenski upisni rok u učenički dom 2023.

Dvije tablice za ljetni i jesenski upisni rok u učenički dom 2023./2024. godine
Izvor: MZO (eSavjetovanje)

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u učenički dom. Usmeno ili u elektroničkom obliku učenik može izjaviti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu u roku i na obrascu za prigovor koji su dostupni na mrežnoj stranici ISPUUD-a. U ljetnom upisnom roku, kako je vidljivo gore, učenici prigovore unose 12. srpnja, a u jesenskom upisnom roku 29. kolovoza.

Kako se vrednuju učenici koji žele u dom?

Učenici koji žele boraviti u učeničkom domu kada se prijave bit će vrednovani po zajedničkom i dodatnom elementu vrednovanja, na temelju čega će se formirati i rang liste kandidata. Ako ih dvoje ili više pri dnu ljestvice imaju isti broj bodova, svi će biti upisani.

Zajednički element vrednovanja za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom, stoji u Odluci, čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožen s koeficijentom petnaest (15).

Izdvojeni članak
ispit_učenik

Objavljeni datumi upisa u srednje škole u 2023.: Povećan broj upisnih mjesta u odnosu na lani


NEKI IMAJU IZRAVAN UPAD U DOM

Pravo na izravan prijem u studentski dom imaj učenici čija su oba roditelja preminula, ili su djeca smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno ratnog vojnog invalida, i to ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od zadnja tri mjeseca ne prelaze 60 posto proračunske osnovice u Hrvatskoj. Kako bi izravno upali u dom, učenici moraju dostaviti dokumentaciju ili dati privolu da se dokumenti dohvate i pregledaju.


Dodatni bodovi imaju cijelu shemu

Dodatnih elemenata je više. Ako učenik ide u školu koja ima svoj dom, dobit će dodatnih 15 bodova. Ako je upisao program za deficitarno zanimanje, dobit će dodatnih 15 bodova. Djeca stradalih, poginulih i nestalih branitelja koji su najmanje sto dana bili u ratu, kao i ratnih vojnih invalida dobit će dodatnih 10 bodova. Djeca civilnih, stopostotnih invalida, čiji član kućanstva nema više od 60 posto proračunske osnovice mjesečno, dobit će dodatnih 10 bodova. Onaj čiji roditelj je invalid s više od pedeset posto invaliditeta dobit će dodatnih 5 bodova za učenički dom.

Dodatne bodove, njih 10, ostvarit će i učenik koji živi u otežanim uvjetima obrazovanja. Osnovne na temelju kojih se ti bodovi mogu dobiti su: ako su on ili roditelj teško bolesni, ako ima teškoće u razvoju, ako živi s osobom s invaliditetom, ako su mu roditelji nezaposleni zadnja tri mjeseca, ako živi uz samohranoga roditelja. Osim toga, učenik koji je ima jedno od prva tri mjesta na međunarodnom ili državnom natjecanju u posljednja četiri razreda dobit će 6 bodova, svi s uzornim vladanjem će dobiti 5, a onaj koji ima brata ili sestru koji se školuje i živi van prebivališta, za svakog od njih će dobiti po 5 bodova.

Za ostvarivanje ovih prava učenik mora dati dokumentaciju ili dati privolu da dom dohvati i pregleda njihovu dokumentaciju. Što se tiče natjecanja znanja, vrednuju se ona upisana u  Katalog natjecanja i smotri, a koje provodi Agencija za odgoj i obrazovanje po odobrenju Ministarstva obrazovanja. Osim toga, vrednuju se i natjecanja sportskih, školskih društava RH pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza. Ako učenik ima više natjecanja, boduje se najpovoljniji rezultat.