Pretraga

Izmjene zakona: U vrtićima bi mogli raditi i učitelji, a prije upisa moguć i razgovor s djetetom

A- A+

Ako se usvoji prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kakav je u javnu raspravu poslalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u hrvatskim vrtićima bit će nekoliko novosti: u vrtićima će izvanredno moći raditi i učitelji razredne nastave, upisi u vrtiće bit će online, a djeca i roditelji prije upisa mogli bi na razgovor. Djeca koja još ne znaju govoriti, umjesto razgovora bi mogla na promatranje.

ilustracija: BBC Creative; Unsplash

– Jedan od glavnih ciljeva Nacrta prijedloga Zakona je stvaranje mogućnosti povećanja obuhvata djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga je jedna od dopuna odredaba vezana uz jedinice lokalne samouprave koje na svom području nemaju organiziran predškolski odgoj i obrazovanje, te će isti biti dužne organizirati bilo u jedinici lokalne samouprave ili u suorganizaciji sa susjednim jedinicama lokalne samouprave. Jedan od preduvjeta za ravnomjeran raspored predškolskih ustanova na svim dijelovima Republike Hrvatske je i donošenje mreže dječjih vrtića na nacionalnoj razini te je predviđena dopuna kojom se omogućuje, da ministar nadležan za obrazovanje odlukom donosi nacionalnu mrežu dječjih vrtića koja do sada nije postojala.

Opisuju tako iz Ministarstva znanosti i obrazovanja razgole zbog kojih su se uputili u izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Nacrt prijedloga Zakona trenutno se nalazi u javnoj raspravi.

Prijedlogom bi prednost pri upisu imala i djeca jednog, a ne oba zaposlena roditelja kao dosad, te djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca s kroničnim bolestima i zdravstvenim teškoćama kao i djeca osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, čime se uz omogućavanje povećanja obuhvata sve djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju osigurava pomoć, potpora i lakša zapošljivost njihovih roditelja.

Učiteljice, ali samo kad nema odgajateljica

S druge strane, zakonom se uvodi izvanredna mogućnost zapošljavanja učitelja umjesto odgojitelja u vrtićima.

– Zbog planirane izgradnje novih dječjih vrtića i potrebe dodatnog zapošljavanja te je s ciljem osiguravanja kadrovskih uvjeta u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, u slučaju da se na natječaja ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja daje se mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja za izvođenje programa predškole ne samo u školskim ustanovama, već i programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, ali uz obvezu stjecanja dodatnih kompetencija kojima će učitelj primarnog obrazovanja steći i akademski naziv prvostupnika predškolskog odgoja i obrazovanja, stoji u pojašnjenju Ministarstva.

No, do stjecanja uvjeta učitelj će kao nestručna osoba izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom kao jedan od dvaju odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini i to uz odgojitelja koji ima odgovarajuću kvalifikaciju. Isto tako radi lakše zapošljivosti odgojitelji i stručni suradnici, ako se izmjene zakona prihvate, moći će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme i kao pripravnici, ali uz obvezu polaganja stručnoga ispita u propisanom roku.

Razgovor prije upisa, nacionalna evidencija upisanih

Promjene stižu i u proces upisa vrtića, gdje se uvodi svojevrsni “prijemni ispit”.

– Radi omogućavanja pomoći i potpore svakom djetetu u skladu s njegovim razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, dodaje se odredba temeljem koje pri upisu djeteta u dječji vrtić stručno povjerenstvo provodi razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno opservaciju djeteta koje nije savladalo govor, a za djecu s teškoćama u razvoju i mogućnost zapošljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama, kao i stručno komunikacijskih posrednika u ustanovama koje provode rani i predškolski odgoj i obrazovanje, napominju iz Ministarstva.

Usto, kako bi se olakšao postupak upisa u dječji vrtić, nacrtom zakona osigurava se i mogućnost upisa djece elektroničkim putem, što će biti početak praćenja odgoja i obrazovanja koji će se nastaviti tijekom cijele vertikale obrazovanja – od vrtića do fakulteta. Uređuje se i način vođenja zajedničkoga elektroničkog upisnika predškolskih ustanova pri ministarstvu, dakle uvodi se zajednička evidencija.

Javno savjetovanje otvoreno je do 21. kolovoza 2021., a možete mu pristupiti putem portala eSavjetovanja.