Pretraga

Školski kalendar s praznicima za 2024. I 2025. školsku godinu

A- A+

Na snagu je stupila odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola, dakle školski kalendar za 2024./2025. Nastava će započeti 2. rujna 2024. godine, a završiti 18. lipnja 2025., odnosno 23. svibnja za maturante.

Dopuna teksta, 10. srpnja u 15:44: Premijer Andrej Plenković najavio je pomicanje početka nastavne godine na 9. rujna, o čemu više možete čitati ovdje. Kada odluka bude službena, ažurirat ćemo kalendar.

Školski kalendar s praznicima za 2024./2025. | ilustracija: Srednja.hr

U Narodnim novinama objavljen je školski kalendar za 2024./2025. školsku godinu. Kao i ranijih godina, zimski praznici održat će se u dva dijela, a osim njih, proljetnih i ljetnih, učenici imaju i kraći jesenski odmor oko Svih Svetih.

Kako izgleda školski kalendar za 2024./2025.?

Nastava u školskoj godini 2024./2025. započinje 2. rujna 2024., a završava 18. lipnja 2025. godine, odnosno 23. svibnja 2025. za maturante. Dva su polugodišta – prvo koje će trajati od 2. rujna do 20. prosinca 2024. i drugo koje traje od 7. siječnja do 18. lipnja 2025. godine, odnosno do 23. svibnja za maturante.

Praznici u 2024./2025. raspoređeni na sljedeći način:

  • jesenski praznici su 31. listopada 2024. godine, s time da nastava počinje 4. studenoga 2024. godine
  • prvi dio zimskih praznika počinje 23. prosinca 2024. godine i traje do 6. siječnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2025. godine
  • drugi dio zimskih praznika počinje 24. veljače 2025. godine i završava 28. veljače 2025. godine, s tim da nastava počinje 3. ožujka 2025. godine
  • proljetni praznici počinju 17. travnja 2025. godine i završavaju 25. travnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 28. travnja 2025. godine

Ljetni praznici počinju 19. lipnja

Ljetni praznici počinju 19. lipnja 2025. godine. To se, dakako, ne odnosi na učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature. Ne odnosi se ni na učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu. Sve to se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Nastava se, kao i ranijih godina organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. U odluci Ministarstva stoji i da se godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa. Na isti način utvrđuje se broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, primjerice ispite državne mature ili dan škole.

– Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela, stoji u odluci Ministarstva.

Pogledajte i video:


DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2024./2025.

1. studenog (petak) – Svi sveti
18. studenog (ponedjeljak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. prosinca (srijeda) – Božić
26. prosinca (četvrtak) – Sveti Stjepan
1. siječnja (srijeda) – Nova godina
6. siječnja (ponedjeljak) –  Sveta tri kralja
20. travnja (nedjelja) – Uskrs
21. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja (četvrtak) – Praznik rada
30. svibnja (petak) – Dan državnosti
19. lipnja (četvrtak) – Tijelovo


Kako komentirate školski kalendar za sljedeću, školsku godinu 2024./2025.?