Pretraga

[Slagalica] HUO video natječaj Pametno je biti osiguran

A- A+

Hrvatski ured za osiguranje je neprofitna pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Poslovi Hrvatskog ureda za osiguranje utvrđeni su Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima:

 • poslovi Udruženja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • poslovi predstavljanja i zastupanja interesa društva za osiguranje u međunarodnim institucijama
 • poslovi nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 • poslovi vođenja Garancijskog fonda
 • poslovi provođenja graničnog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • poslovi vođenja Informacijskog centra
 • poslovi Ureda za naknadu
 • poslovi statistike osiguranja
 • poslovi rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba – Pravobranitelj osiguranja
 • poslovi izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja – Centar za mirenje

Ured obavlja i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja.

Kreirajte video rad na temu osiguranja koji se na zanimljiv i razumljiv način dotiče jednog ili više sljedećih pitanja: Što je i čemu služi osiguranje i zašto bismo to trebali znati? Zašto je općenito važno i korisno biti osiguran? Čemu služe pojedine vrste osiguranja (npr. obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, osiguranje imovine, putno osiguranje i osiguranje od nezgode, životno osiguranje, zdravstveno osiguranje)? Po čemu je osigurana osoba u prednosti u odnosu na neosiguranu?

1. Na natječaj se mogu uključiti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

2. Natjecatelji se u nagradnu igru uključuju s videom na temu osiguranja kao pametnog i dobrog izbora pri planiranju budućnosti.

3. Video ne smije trajati duže od 180 sekundi.

4. Tehničkom video opremom bit će nagrađena tri videa:

 • Prvoplasirani video: EOS 700D 18-55STM + kartica 16GB
 • Drugoplasirani video: HFR 506 Essential kit
 • Trećeplasirani video: Sx400 + kartica 16GB

Mentor prvog tima dobiva stimulaciju od 1.000 kuna, a drugoplasirani i trećeplasirani po 500 kuna.

5. Odluku o tome tko će osvojiti nagrade donijet će tročlani žiri, na temelju nekoliko kriterija: a) originalnost; b) kreativnost; c) uspješno prenesena poruka

6. Video uratci moraju biti novi, odnosno snimljeni i/ili montirani isključivo za potrebe ovog natječaja.

7. Autor slanjem video uratka jamči da sva autorska prava na prijavljenom materijalu pripadaju njemu. Hrvatski ured za osiguranje se odriče odgovornosti za kršenje autorskih prava u video materijalima sudionika natječaja i nalaže da prijavljeni materijali ne smiju kršiti autorska prava. Ukoliko su “posuđeni” od neke druge fizičke ili pravne osobe, potrebno je imati suglasnost za korištenje.

8. Dvije različite osobe ne mogu se s istim videom prijaviti na natječaj.

9. Svaki sudionik nagradne igre može osvojiti samo jednu nagradu, iako je broj videa s kojima se može prijaviti na natječaj neograničen.

10. Video uratci diskriminirajućeg, rasističkog ili na bilo koji način uvredljivog sadržaja bit će izuzeti iz natječaja.

Za osnovno upućivanje u temu osiguranja sudionicima natječaja se preporučuje pročitati brošuru „Čemu zapravo služi osiguranje?“, koju mogu preuzeti na Internet stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje www.huo.hr odnosno klikom na sljedeći link http://www.huo.hr/download_file.php?file=cemuzapravsluziosiguranjepdf_2015.pdf

Partner projekta je Foto dani mladih

Format dostavljanja rješenja je video u 720p formatu. Snimati se može i mobitelom.

Zlatni partner projekta je INA
d.d.
, a partneri projekta su Zagrebačka škola ekonomije i managementa, HTC Hrvatska, Collegium te Hrvatski ured za osiguranje. Za često postavljanja pitanja u vezi projekta Slagalica pogledajte ovdje.