Pretraga

Vlada usvojila izmjene Zakona za škole: Dio prijedloga MZO-a otpao u javnoj raspravi

A- A+

Izostanci će se opravdavati putem e-Dnevnika, upisi u prve razrede vršiti elektroničkim putem, a nastavnici će u školama, umjesto do 65., moći raditi do 67. godine života. Sukus je to izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju koje je ovog četvrtka usvojila Vlada. U inačici izmjena Zakona koje su usvojene brisane su prekršajne odredbe koje su propisivale novčane kazne za nastavnike. Nema ni promjena u provedbi produžne nastave za učenike sa zaključenim jedinicama, iako je ranija verzija zakonskih izmjena predviđala da se minimalno trajanje produžne skrati.

Screenshot: YouTube

Na današnjoj su sjednici Vlade usvojene izmjene ključnog pravnog akta za škole, Zakona o odgoju i obrazovanju. Izmjene se izazvale poprilične kontroverze jer je njima bilo planirano uvođenje novčanih kazni za nastavnike zbog propusta u radu, no od toga je Ministarstvo odustalo.

– Izmjene i dopune ovog zakona predlažu se prvenstveno zbog reformskih procesa predviđenih Nacionalnom razvojnom strategijom, kao i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, koji predviđa strukturnu reformu, značajna financijska ulaganja od dvije milijarde eura i modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja. Glavni cilj je svim učenicima u Hrvatskoj omogućiti jednake šanse za razvoj i pristup kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja, a samim time i višu razinu usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Kako bi se navedeno postiglo do 2027. godine, potrebno je infrastrukturno ulaganje i stvaranje preduvjeta za rad osnovnih škola u jednoj smjeni. Nakon što se ti uvjeti ostvare, na razini cijele Hrvatske od rujna 2027. omogućuje se produljeni boravak učenika u osnovnoj školi i to povećanje broja obveznih i izbornih sati te uvođenjem potpomognutoga i obogaćenog učenja, koje će učenici osnovnih škola obavezno pohađati s ciljem postizanja više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs na sjednici Vlade.

Nastavnici će moći raditi do 67. godine

Po novom će osnivači škola samostalno utvrđivati upisna područja osnovnih škola. To će, naveo je Fuchs, racionalizirati i optimizirati upisna područja, a u konačnici bi trebalo omogućiti brži prelazak škola na jednosmjensku nastavu. Nastavnici su do sada bili jedini koji u školama nisu mogli raditi nakon 65. godine, ali silom prilika to se mijenja.

–  Kako bi se u školama osigurao što veći broj stručnih radnika, osobito u deficitarnim strukama poput matematike, fizike, kemije i slično, predlaže se mogućnost zapošljavanja stručnih učitelja i nastavnika do 67. godine života na određeno vrijeme, pod određenim uvjetima te mogućnost zapošljavanja korisnika STEM stipendije, koji su sukladno uvjetima stipendiranja preuzeli obvezu rada u školi, naveo je Fuchs na sjednici Vlade.

U Zakon se uvodi mogućnost upisa osnovne škole elektroničkim putem i omogućuje se opravdavanje izostanaka učenika putem e-Dnevnika.

– Također, kako vi se osigurala viša razina zaštite prava djece u školama, uvodi se mogućnost ravnateljima škola da privremeno udalje s radnog mjesta osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Ostale izmjene odnose se na poboljšanje uvjeta rada škola osnovanih na temelju međunarodnih te bilateralnih ugovora i sporazuma te mogućnost upućivanja odgojno-obrazovnih radnika na rad u europske škole i njihov povratak na radno mjesto. Također, dodatno se uređuju odredbe vezane uz provedbu nastave u kući za djecu s teškoćama, koji će se moći organizirati i na prijedlog liječnika školske medicine, što do sada nije bilo moguće, a zbog mogućih izvanrednih situacija omogućuje se organizacija nastave na daljinu, naveo je Fuchs na Vladi, nakon čega su ministri usvojili izmjene Zakona.

Izdvojeni članak
učenik_učionica_nastava

Osim od novčanih kazni, Ministarstvo odustalo od još jedne dugo tražene izmjene u Zakonu za škole

Neki bitni prijedlozi su otpali prije i nakon javne rasprave

Kako smo u uvodu spomenuli, Ministarstvo je uoči postavljanja izmjena Zakona na javno savjetovanje predvidjelo devet prekršajnih odredbi zbog kojih bi nastavnici, ako se utvrdi njihova osobna odgovornost, plaćali novčane kazne. Izazvalo je to poprilično veliku pobunu među sindikatima, kao i samim zaposlenicima škola. Još je i prije završetka javne rasprave Ministarstvo obznanilo da će taj prijedlog povući.

No, treba naglasiti da ostaje odredba prema kojoj se za propuste kažnjava sama škola i odgovorna osoba. Ipak, iznos koji je Ministarstvo ranije predlagalo je spušten s od 700 do 1.500 eura na 660 do 1.320 eura za škole i s od 300 do 800 na od 260 do 660 eura za odgovorne osobe u školi. Iako su ranijim prijedlogom bile predviđene i novčane kazne od 100 do 500 eura za nezakonitosti u radu članova i predsjednika školskih odbora, ni to se nije našlo u inačici izmjena Zakona usvojenih na Vladi.

Kako smo pisali prije nekoliko dana, osim novčanih kazni, neće se mijenjati niti duljina dopunskog rada, odnosno produžne nastave za učenike koji na kraju nastavne godine imaju najmanje dvije zaključene jedinice. Naime, trenutni Zakon nalaže da produžna traje najmanje 10 sati, ali se se kroz izmjene Zakona to planiralo spustiti na pet sati. No ta je ideja pala u vodu, u Zakonu koji je danas usvojen na Vladi nema ove izmjene.

Prvom verzijom izmjena Zakona bilo je predviđeno i da se školama da rok od 60 dana da usklade svoje propise s izmjenama Zakona. Taj je rok produljen pa će škole, nakon što izmjene Zakona stupe na snagu, ipak imati 90 dana da usklade svoje propise s izmjenama Zakona.

Verziju izmjena Zakona koje su danas usvojene na Vladi možete vidjeti u dokumentu u nastavku. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.