Pretraga

Volontiraj i aktiviraj se u kampanji za građanski odgoj i obrazovanje

A- A+

GOOD inicijativa traži volonterke i volontere da se uključe u kampanju o važnosti građanske participacije i informiranosti. Naglasak kampanje je na važnosti obrazovanja i uvođenja kvalitetnog građanskog obrazovanja na sve razine školovanja u Hrvatskoj.

goo.hr

Volonterke i volonteri mogu biti učenici, roditelji i nastavnici koji se žele uključiti u kampanju. Na Dan madih, 12. kolovoza, održat će se javna akcija koja će najaviti kampanju, koja će se provoditi od rujna 2015. do travnja 2016. Kampanja je prilika da se o ovoj temi izjasne učenici, nastavnici i civilno društvo i da se osvijesti šira javnost o važnosti građasnke participacije i informiranosti. Prijaviti se možete na stranicama GOOD inicijative.

Kampanju GO GOO! zajednički provode organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine, a okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav dakle čine organizacije civilnog društva i zainteresirani stručnjaci.