Pretraga

Za pokretanje vlastitog posla možete dobiti do 20.000 EUR: Evo koje djelatnosti su najpopularnije

Ako ste nezaposlena osoba i razmišljate o pokretanju svog posla kao financijska injekcija za to može vam poslužiti potpora za samozapošljavanje. Jedna je to od mjera HZZ-a, za neke djelatnosti iznosi i do 15.000 eura. U slučaju da se odlučite za posao u kategoriji zeleno/digitalno, maksimalni iznos penje se na 20.000 eura. Protekle godine u ovu je mjeru uključeno 5.434 osobe, a prevladava djelatnost građevinarstva.

posao

Foto: Unsplash

Našli ste se u situaciji da ste ostali bez posla ili ste dali otkaz iz xy razloga i razmišljate što dalje? Jedna od opcija nekim nezaposlenima je i pokretanje vlastitog posla. Osobe koje žele ući u taj pothvat za započinjanje poslovanja, bilo da je riječ o obrtu, trgovačkom društvu, samostalnoj djelatnosti ili ustanovi, mogu dobiti potporu HZZ-a. Ta se mjera naziva potpora za samozapošljavanje. Ono što je bitno za naglasiti jest da mjeru može dobiti samo nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Maksimalni iznos potpore je 15.000 eura, no ona ovisi o djelatnosti

Ovisno o području u kojem pokrećete vlastiti posao, možete dobiti od 7.000 do 15.000 eura. Ovaj najveći iznos od 15.000 eura dodjeljuje se za pokretanje posla u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, a po 10.000 eura također je namijenjeno za neke od djelatnosti u prerađivačkoj industriji te u poslovima iz sektora informacije i komunikacije.

Maksimalno 7.000 eura mogu dobiti oni čije djelatnosti spadaju u, među ostalim, područje opskrbe električnom energijom, plinom, vodom, trgovinu na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, djelatnosti pružanja smještaja, stručne ili znanstvene djelatnosti, djelatnosti zdravstvene zaštite i u, primjerice, područje obrazovanja. U 2024. godini pravila dodjele potpore, kao i iznosi koji se dodjeljuju, ostaju isti kao proteklih godina.

Izdvojeni članak

HZZ objavio listu za 2024.: Ovo su deficitarna zanimanja i ona u kojima treba smanjiti upisne kvote

Lani u mjeru uključeno 5.434 osoba

Prema podacima HZZ-a u prošloj su godini u mjeru novouključene ukupno 5.434 osobe. Najveći broj njih pokrenuo je posao u sektoru građevinarstva, ukupno 1.524 osobe. Drugo najčešće područje za koje su se dodjeljivala sredstva su stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, a potpore su se često dodjeljivale i u skupini ‘ostale uslužne djelatnosti’. Broj novouključenih u mjeru po djelatnostima možete vidjeti u tablici ispod:

Izvor: HZZ

Većina uspješno posluje

Kako ugovorno  razdoblje u potpori za samozapošljavanje traje dvije godine, HZZ za 2022. i 2023. godinu ne raspolaže podacima o statusu poslovnih subjekata koji su dobili potpore. No, odgovorili su nam za koliko je predmeta iz 2021. prekinut ugovor, odnosno koliko ih je uspješno poslovalo.

– Za 2021. godinu, uz napomenu da su još u tijeku kontrole ugovornih obveza, od 6.332 odobrenih zahtjeva, u 236 predmeta ugovor je prekinut i zatražen je povrat, što je manje od četiri posto ugovorenih zahtjeva. Stoga možemo zaključiti da većina poslovnih subjekata poštuje ugovorne obveze i uspješno posluje, navode iz HZZ-a.

Za neke djelatnosti možete dobiti više

Treba naglasiti kako postoje dvije potpore za samozapošljavanje. Uz poviše navedenu, postoji i potpora za za samozapošljavanje zeleno/digitalno za koju se dodjeljuju veći iznosi potpora. Za tu mjeru mogu se prijaviti oni čiji će obrt ili trgovačko društvo stvarati zelena i digitalna radna mjesta.  I tu su tri skupine područja za koja se dodjeljuju sredstva, s time da je maksimalni iznos po 10.000, 15.000 i 20.000 eura, ovisno o skupini.

U svakom slučaju, svi navedeni iznosi, kako oni za potpore za ‘obične’ potpore za samozapošljavanje i potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno, predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima. Ipak, konačna će visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti na temelju procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u poslovnom planu i troškovniku, koje prijavitelj dostavi HZZ-u.