Pretraga

HZZ već niz godina dodjeljuje potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje: Evo kako su iskorištene

A- A+

Već nekoliko godina, Hrvatski zavod za zapošljavanje poslodavcima dodjeljuje potpore za zapošljavanje novih zaposlenika te za njihovo pripravništvo, a osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao, dodjeljuje potpore za samozapošljavanje. Zanimalo nas je koliko su te potpore uopće tražene, za koja zanimanja, u kojim županijama se najviše koriste, ali i koliko je sredstava isplaćeno za njih unazad nekoliko godina. Sve ove podatke otkrili su nam iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a mi vam ih donosimo u nastavku.

Žena u rukama drži tablet

Konobarica | foto: Canva

Potpore za zapošljavanje i pripravništvo oblik su novčanog poticaja kojima Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče poslodavce da zapošljavaju te, određenim zanimanjima i nauče, nezaposlene osobe koje se nalaze u evidenciji Zavoda. Osim ovih potpora koje su namijenjene poslodavcima, Zavod novčana sredstva u obliku potpore za samozapošljavanje dodjeljuje i nezaposlenim osobama koji žele pokrenuti svoj posao. Koliko sredstava osiguranih ovim mjerama su iskoristili poslodavci, a koliko nezaposlene osobe koje su odlučile pokrenuti svoj posao, u kojim županijama su se najviše koristile, za koja zanimanja i slično, otkrili su nam iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U posljednjih pet godina, za potpore za zapošljavanje, isplaćeno više od 136 milijuna eura

Od ukupnog broja zahtjeva za potpore za zapošljavanje u razdoblju od početka ove godine pa sve do kraja rujna, njih 45 posto, odnosno njih 1694 bilo je namijenjeno osobama starosti od 15 do 24 godine. Broj ovih potpora odnosi se i na potpore za zapošljavanje u kategoriji zeleno/digitalno kojih je za ovu dobnu skupinu dodijeljeno 55. Ukupan iznos potpora koje su poslodavcima isplaćene u posljednjih pet godina iznosi 136.118.420, 92 eura, a kada je riječ o potporama za zapošljavanje u kategoriji zeleno/digitalno, od početka provedbe 1. siječnja 2022. godine pa sve do kraja rujna ove godine, poslodavcima je isplaćeno 1.461.799, 23 eura.

Za mlade u starosti od 15 do 24 godine je, od 2018. godine do kraja rujna ove godine, isplaćeno 65.483.090,90 eura, od toga je, za zapošljavanje zeleno/digitalno od početka provedbe 1.1.2022. do kraja rujna 2023., isplaćeno 667.259,28 eura.

Županije u kojima su poslodavci najviše koristili potpore za zapošljavanje do kraja rujna 2023. godine su Grad Zagreb za oko 200 osoba, Sisačko-moslavačka županija za 197 osoba, Osječko-baranjska za 163 osobe, Splitsko-dalmatinska za 110 osoba, Međimurska za 96 osoba te Varaždinska županija za 95 osoba. Županija u kojoj su poslodavci koristili najmanje potpora za zapošljavanje je Šibensko-kninska, njih samo šest.

Popis županija s najviše potpora za zapošljavanje

Popis županija s najviše potpora za zapošljavanje | foto: HZZ

Kada je riječ o zanimanjima za koja su se, od početka godine do kraja rujna, koristile potpore za zapošljavanje su prodavač za koje su iskorištene 63 potpore, odmah nakon toga slijede 62 potpore za automehaničare. Tri potpore manje, njih 59 iskorištene su za konobare. Još neka od zanimanja za koja su dodijeljene potpore su ekonomski službenik, frizer, maturant gimnazije, računalni tehničar, elektrotehničar, rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina, frizer za muškarce te instalater grijanja i klimatizacije za koje je dodijeljeno 29 potpora.

Poslodavac potpore može iskoristiti za više zaposlenika

U mjeri potpora za zapošljavanje ne postoje kvote pa poslodavcu može biti odobreno više potpora za zapošljavanje, odnosno jedan poslodavac potpore može koristiti za više zaposlenika, ali uz uvjet da broj zaposlenika kojima su te potpore namijenjene, ne može biti veći od 50 posto prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da 50 posto prosječnog broja zaposlenih ne odgovara cijelom broju, potpora se može dodijeliti za najbliži cijeli broj.

Potpore za zapošljavanje poslodavac koristi 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca za osobe s invaliditetom, no iz Zavoda nam govore kako se, nakon isteka tog roka, poslodavcima može odobriti novi zahtjev za potporu za zapošljavanje novog radnika ako ispunjavaju propisane uvjete. Potpora se ponovno može dodijeliti poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva te poslodavcima koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ukoliko je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga.

– Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog prestanka zaposlenja, nesposobnosti za rad, odlaska u mirovinu, smrti, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo), a ne kao posljedica viška radne snage što je poslovno uvjetovani otkaz, govore nam iz HZZ-a.

Izdvojeni članak

Programeri više nisu na vrhu: Ovo su najtraženija zanimanja u Hrvatskoj

Potpore za samozapošljavanje najviše koriste mladi od 25 do 29 godina

Potpore za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova osnivanja i započinjanja vlastitog poslovanja i, unazad pet godina, tu je potporu koristilo 31.696 osoba. Ove godine, iznos potpora za samozapošljavanje bio je do 15 tisuća eura.

Od početka ove godine pa do kraja rujna, ovu je potporu koristilo najviše osoba u dobnoj skupini od 25 do 29 godina – njih 753 te u dobnoj skupini od 30 do 34 godine – njih 751. Također, 27 osoba koje su iskoristile benefite potpore za zapošljavanje pripada najmlađoj dobnoj skupini, onoj od 15 do 19 godina. Ukupan broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje od početka ove godine do kraja rujna iznosio je 3.603 potpore.

Kada je riječ o zanimanjima za koje se, u razdoblju od početka ove godine do kraja rujna, najviše koristila ova vrsta potpore, iz Zavoda za zapošljavanje nam govore kako najviše prednjače zanimanja u sektoru građevinarstva gdje je dodijeljeno 995 potpora. Nakon toga slijede uslužne djelatnosti s 559 potpora pa stručne, znanstvene i istraživačke djelatnosti s 552 potpore. Na posljednjem mjestu se nalaze djelatnosti iz područja umjetnosti, zabave i rekreacije s 55 dodijeljenih potpora.

Tablica najčešćih djelatnosti kojima se dodijeljuje potpora za samozapošljavanje

Najčešće djelatnosti kojima se dodjeljuje potpora za samozapošljavanje | foto: HZZ

Ova vrsta potpore najviše se koristila u Gradu Zagrebu gdje je iskorišteno 696 potpora, a odmah nakon slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 537 dodijeljenih potpora pa Osječko-baranjska s 285 dodijeljenih potpora. Najmanje potpora za samozapošljavanje dodijeljeno je u Ličko-senjskoj županiji, njih 15.

Poslodavci mogu zatražiti i potpore za pripravništvo

Baš kao i potpora za zapošljavanje, potpora za pripravništvo se dodjeljuje poslodavcima koje oni koriste za nezaposlene osobe koje se nalaze u evidenciji HZZ-a, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Struke u kojima se ove godine najčešće dodjeljivala potpora za pripravništvo su viši fizioterapeut sa 162 potpore, diplomirani pravnik sa 123 potpore i fizioterapeut sa 114 potpore. Nakon toga slijede farmaceutski tehničar, diplomirani ekonomist, prodavač, medicinski laboratorijski inženjer… Najmanje potpora dodijeljeno je za diplomiranje inženjere arhitekture i kozmetičare – njih 31 za svako od zanimanja.

Popis zanimanja kojima su dodijeljene potpore za pripravništvo

Zanimanja kojima su dodijeljene potpore za pripravništvo | foto: HZZ

Do kraja rujna ove godine, najviše potpora za pripravništvo, njih 644 dodijeljeno je za osobe u dobi od 20 do 24 godine. Za skupinu od 25 do 29 godina dodijeljeno je 620 potpora, a odmah nakon toga slijedi brojka od 447 potpora koje su poslodavcima dodijeljene za skupinu od 15 do 19 godina. Najmanje ovih potpora, njih tri, dodijeljeno je za dobnu skupinu od 50 do 54 godine.