Pretraga

Započeo projekt digitalnog unapređenja i edukacije mladih o digitalnim tehnologijama i STEM alatima: Evo detalja

A- A+

Globalni populacijski trendovi pokazuju na sve veće migracije ljudi u urbana područja, čineći gradove centrima multikulturnih okupljanja, ekonomske aktivnosti i političke inovacije. Rastući gradovi su također mjesta direktne implementacije mnogih novih tehnologija. Ove tehnologije obećavaju ekonomski rast, evoluciju naših demokracija i bolji životni standard. Uistinu, sve više gradova pokušava posvojiti identitet pametnog grada kako bi dokazali svoju prilagodljivost u korištenju tehnologija s potencijalom za nošenje s izazovima 21. stoljeća.

Foto: Pozitiva Samobor

U inicijativi čiji je cilj oblikovanje digitalne budućnosti grada Jastrebarsko, Erasmus+ projekt pod nazivom ‘Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’ započeo je misiju da se angažira i osnaži mlade u procesima donošenja odluka te da ih educira o digitalnoj građanskoj participaciji. Ovaj inovativni pristup ne samo da iskorištava svježe perspektive i digitalnu sposobnost mlađe generacije, već i potiče osjećaj vlasništva i odgovornosti za razvoj grada.

Uključivanje građana – posebice mladih – važan je dio svakog procesa donošenja odluka. Ova dvosmjerna interakcija između javnosti i lokalne  uprave daje mladima glas i omogućuje im da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču. Dajući mladima platformu za izražavanje mišljenja, dijeljenje pritužbi i davanje savjeta, grad može uživati u boljem upravljanju i implementaciji promjena od kojih će svi zainteresirani uistinu imati koristi.

Poticanje digitalnog građanstva i angažmana

Srž strategije je promicanje digitalnog građanstva među mladima. Omogućavanjem platformi i mogućnosti mladim građanima da sudjeluju u raspravama, doprinose idejama i utječu na politike, projekt ima za cilj njegovati kulturu građanskog angažmana. U skladu sa Strategijom razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019. – 2024., projekt potiče razvoj sposobnosti građana u području digitalne pismenosti, IK tehnologija, te STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) područja. Aktivno uključivanje građana kroz njihovu edukaciju omogućuje razvoj inovacije i kreativnosti nužnih kako bi se Grad, odnosno općenito društvo moglo okarakterizirati kao pametno.

Budući da projekt ima izraženu digitalnu komponentu, za očekivati je da će sudjelovanjem u aktivnostima izrade pametnih rješenja za aktivno građanstvo mladi razviti svoje vještine rješavanja problema u digitalnom kontekstu. Sudionici će naučiti kako koristiti digitalne alate i platforme za prepoznavanje i rješavanje problema zajednice te kako surađivati s drugima na provedbi svojih ideja. Projekt će potaknuti mlade na kreativno razmišljanje o tome kako koristiti digitalne alate i platforme za podršku aktivnom građanstvu, pri čemu će identificirati nove i inovativne načine za uključivanje u svoje zajednice, promicanje društvenih ciljeva i komunikaciju s donositeljima odluka.

Uključivanje mladih u donošenje odluka već je dalo impresivne rezultate. Njihov doprinos doveo je do inovativnih rješenja i svježih pogleda na različite urbane izazove. Na primjer, projekt “Kad se mlade ruke slože” Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor provela je u partnerstvu s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor te je cilj projekta bio osmisliti gradski program za mlade. U njegovu je izradu bilo uključeno preko 300 mladih, 10 donositelja odluka i 20 stručnjaka za pojedina tematska područja. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa Europske unije. Gradski program za mlade na snazi je od 2019. godine.

Projekt ‘Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’ shvaća da uključivanje mladih nije samo trenutna dobit, već i izgradnja mosta prema inkluzivnoj budućnosti. Uključujući perspektive mladih građana, projekt osigurava da razvoj grada bude održiv i relevantan u svijetu koji se brzo mijenja. Projekt za širu skupinu mladih nastoji ostvatiti trajan učinak promicanjem aktivnog građanstva i poticanjem mladih da preuzmu aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti svoje zajednice, što ima za cilj rezultirati izgradnjom kulture građanskog angažmana koja nadilazi početni opseg projekta.

U svijetu u kojem digitalna transformacija redefinira samu strukturu naših društava, jasno je da naši mladi nisu samo korisnici promjena, već i njihovi arhitekti. Projekt digitalne participacije iskorištava njihov potencijal i na taj način osnažuje budućnost.


Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Nacionalne Agencije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za nih.