Pretraga

Piše li se 18. studeni ili 18. studenog? Evo kako pravilno pisati brojeve, brojevne riječi i datume

A- A+

Kako ispravno pisati brojeve poput 10 000? Treba li između biti razmak ili točka? A kako se ispravno pišu datumi? Za rješenje ovih jezičnih dilema provjerili smo što kaže pravopis.hr.

foto: picjumbo.com, Pexels

Često raspravljamo o tome kako treba ispravno pisati određene riječi, ali puno rjeđe se ‘zamaramo’ pravilnim pisanjem brojeva. U medijima i na društvenim mrežama moguće je vidjeti najrazličitije varijante koje nisu uvijek ispravne. Mi smo zavirili na pravopis.hr i provjerili kako pravilno pisati brojeve i brojevne riječi.

Kada se koristi bjelina

Kada pišemo broj koji je jedak ili veći od 10 000, između mjesta stotice i tisućice stavljamo bjelinu. U financijskome poslovanju može se umjesto bjeline pisati i točka, primjerice: 10.156. U matematici je dopušteno pisanje bjeline između stotica i tisućica u brojevima manjim od 10 000, primjerice 6 234.

Bjelina se koristi ispred i iza znakova prilikom pisanja matematičkih operacija. Tako će biti ispravno napisati: 2 + 3 = 5. Bjelinom ćemo odvojiti i znak za postotak, primjerice: 33 %. Isto vrijedi i za mjerne jedinice i valute. Tako je ispravno pisati: 40 kg, 27 °C i 160 €.

Decimalna točka ne postoji, ali zato postoji decimalni zarez ispred i za kojeg ne stavljamo bjelinu. Tako ćemo prve znamenke broja pi napisati: 3,14. Bjelina se ne stavlja ni kod razlomaka, tako da je ispravno napisati 3/4.

Izdvojeni članak
učenik piše u bilježnicu

Kako ispravno deklinirati imena kao što su Andrea i Mario? Imamo odgovor

Pisanje vremena i datuma

Bjelinu nećemo koristiti kod pisanja vremena. Osim znaka za odjeljivanje sati i minuta, možemo koristiti i točku, tako da su obje varijante ispravne: 23:59 i 23.59. Ako uz sat navodimo i minute, iza brojki ne moramo pisati riječ sati. Tako je ispravno pisati ‘Vlak kreće u 23 sata’ i ‘Vlak kreće u 23:59.’

Kod pisanja datuma obično ne razmišljamo puno, ali i ovdje treba pripaziti na nekoliko jednostavnih pravila. Datum 07.11.2018. nepravilno je napisan jer nedostaju razmaci iza svake točke, a nula ispred broja sedam je neptrebna. dakle, datum je ispravno napisati ovako: 7. 11. 2018. Ako mjesec pišemo koristeći rimske brojke, također je potrebno staviti točku, dakle: 7. XI. 2018.

Ako naziv mjeseca pišemo riječima, a ne brojkama, treba pripaziti na odgovarajući padež. Padež se u datumima piše u genitivu, ne u nominativu. Dakle, ispravno je napisati 7. studenog. Kada bismo pisali 7. studeni, to bi značilo da godina ima više mjeseci koji se zovu studeni, od kojih je ovaj sedmi po redu.

Ako uz datum želimo napisati i mjesto, također imamo nekoliko pravila. Iza priložne oznake mjesta u lokativu ne treba pisati zarez, tako će biti ispravno napisati U Splitu 7. studenog 2018. Međutim, ako priložnu oznaku mjesta pišemo u nominativu moramo stavljati zarez. U tom slučaju bit će ispravno napisati Split, 7. studenog 2018.

Izdvojeni članak

Znate li kako ispravno deklinirati riječi poput FBI, SMS i ZET? Imamo odgovor

Brojevne riječi

Prilikom pisanja brojeva važno je obratiti pažnju i na ispravno pisanje brojevnih riječi. Kao jedna riječ pišu se stotice do 1000, primjerice: sto ili stotinu, dvjesto, tristo, petsto. Umjesto dvjesto i tristo moguće je koristiti i oblike dvjesta i trista, iako je riječ o zastarjelicama.

Stotice do 1000 mogu se pisati i kao višerječnice, npr. pet stotina, devet stotina. Kao višerječnice pišu se i glavni brojevi koji imaju jedinice, desetice, stotice i tisućice: devedeset sedam, sto četrdeset, devet tisuća devetsto devedeset devet. Višerječni glavni brojevi mogu se pisati i s veznikom i ispred zadnje riječi, na primjer dvadeset i sedam.

Kod pisanja brojevnih riječi ponekad se koristi spojnica. Sa spojnicom se pišu dvije sastavnice kojima se izražava približna vrijednost, a svaka ima svoj naglasak, primjerice: dvije-tri, sto-dvjesto, sat-dva, riječ-dvije. Ako je jedna od dviju riječi višerječnica, umjesto spojnice piše se crtica: dvadeset pet  – trideset minuta, pola sata – sat.