Pretraga

Pišemo li s ili sa? Evo kako pravilno koristiti ove prijedloge

Pišemo li s ili sa često može biti dilema u kojoj svatko postaje veliki poznavatelj jezika, pravopisa i gramatike. Je li ispravno s ženom ili sa ženom, s psom ili sa psom, ili pak s pšenicom ili sa pšenicom. Iako ljudi često misle da je bolje koristiti prijedlog ‘sa’ jer to zvuči ‘pravilnije’, zapravo se taj prijedlog rjeđe koristi. U ovom tekstu donosimo sve jezične dileme o prijedlozima s i sa.

rječnik

Foto: srednja.hr

Hoćemo li napisati prijedlog s ili sa može biti prava jezična dvojba. Često se u tome pogriješi baš zato što mnogi misle da je ispravnije koristiti prijedlog ‘sa’. No, zapravo prijedlog sa puno rjeđe koristimo od prijedloga s.

Prema Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, prijedlog sa koristimo ispred riječi koje počinju suglasnicima s, š, z i ž. Tako ćemo reći sa stola, sa šarenom kapom, sa sestrom, sa zvijezdom, sa životom i sa ženom. Isto, prijedlog sa koristi se ispred nekih teških suglasničkih skupina, poput ‘ks’, ‘ps’ i ‘pš’. Stoga ćemo reći sa Ksenijom, sa psom i sa pšenicom. Iznimka je da se ispred zamjenice mnom također koristi prijedlog sa pa pišemo sa mnom.

Izdvojeni članak
deklinacija trešnjevka

Je li pravilno pisati ‘na Trešnjevki’ ili ‘na Trešnjevci’? Evo što o deklinaciji naziva tog kvarta kaže pravopis

U svim drugim slučajevima pišemo prijedlog s. Na primjer, reći ćemo s iskustvom, s prijateljima, s čokoladom i s džakom. Kod brojeva vrijedi pravilo da trebamo slijediti prvo slovo, odnosno glas kojim taj broj počinje. Vrijedi isto pravilo da ‘sa’ pišemo ispred glasova s, š, z i ž. Tako ćemo reći s tri djevojčice, s pet dječaka, ali sa šest djevojčica. Važno je za napomenuti i da se prijedlog ‘s’ ne koristi u instrumentalu sredstva. Tako je ispravno reći putujem avionom ili autom, a ne putujem s avionom ili s autom.