Pretraga

Zanima vas zašto se kaže ‘pijan kao smuk’ ili ‘pijan kao majka’? Stručnjakinja daje neočekivane odgovore

A- A+

Pijan kao smuk, pijan kao majka, pijan kao deva… O pijanstvu postoji mnogo frazema, a dr. sc. Barbara Kovačević s Instituta za jezik i jezikoslovlje pojašnjava kako su nastale. Smuk je, kaže, zmija koja može piti iz kravljeg vimena, dok su rodiljama, u doba prije anestezije, davali žestice kako bi mogle podnijeti porođajne bole.

foto: Erik Mclean / Unsplash

– Pijanstvo je vrlo plodna i razgranata tematsko-značenjska skupina u hrvatskoj frazeologiji i objedinjuje frazeme koji se odnose na uživanje alkoholnih pića i ponašanje ljudi u pijanome stanju, kaže dr. sc. Barbara Kovačević.

Znanstvenica s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje autorica je velikog broja znanstvenih radova na području frazeologije, a jedan od njih posvetila je i frazeologiji na temu pijanstva. Upravo zato, doktoricu Kovačević zamolili smo da nam pojasni neke od najupotrebljivanijih takvih frazema.

Smuk pije iz kravljeg vimena

Čovjekovo se stanje pijanstva, kaže znanstvenica, često uspoređuje sa životinjskim ponašanjem, osobinama ili načinom preživljavanja: pijan kao deva, pijan kao smuk, pijan kao stoka, pijan kao svinja, pijan kao zvijer.

– Deva je životinja koja može odjednom popiti veliku količinu vode, smuk je neotrovna zmija koja može doprijeti do kravljega vimena i napiti se mlijeka, dok se svinja i zvijer u prenesenome značenju odnose na prljava ili neuredna te divljega čovjeka, pojašnjava.

Međutim, frazemi pijan kao spužva i pijan kao sjekira nastali su iz drugačijih razloga.

– Motivaciju prvoga frazema pronalazimo u spužvi kao predmetu koji ima veliku sposobnost upijanja tekućine, a motivaciju drugoga frazema u sjekiri kao predmetu koji ne može samostalno stajati i koji u uporabi pada na cjepanicu kao što pijanac pada na tlo jer ne može održati ravnotežu.

Nije bilo anestezije pa su rodiljama davali da piju

Kada kažete nekome da je pijan kao majka, doznajemo, on vas nema pravo okriviti da ste mu mamu prozvali alkoholičarkom.

– Frazem pijan kao majka može se protumačiti običajem da se rodiljama, u doba kad su još rađale po kućama, daje žestoka alkoholna pića da bi lakše podnijele bolove i da bi im se olakšao porođaj. Pritom je postojala mogućnost da se one zaista i napiju. Također, postoji mišljenje da je frazem nastao elipsom frazema pijan kao majka zemlja. U svijesti primitivnih naroda postoji vjerovanje da je majka zemlja roditeljica svega živoga, a da bi ispunila svoju reprodukcijsku ulogu mora biti obilno natopljena tekućinom, tj. kišom koja je nebeski dar. Stoga se pridjev pijan u frazemu pijan kao majka tumačenu na taj način odnosi na natopljenost zemlje, a samim time i njezinu plodnost, pojašnjava Kovačević, uz napomenu kako postoji još gomila frazema o alkohol(izm)u.