Pretraga

Krenuli pregovori za kolektivne ugovore u školama: Bilo je riječi i o plaćanju rada na nacionalnim ispitima

A- A+

Postojeći granski kolektivni ugovori za zaposlenike u školama istekli su još u ožujku prošle godine, ali je njihova primjena bila produljivana jer su lani u tijeku bili pregovori oko temeljnog kolektivnog ugovora. Pregovori oko novih granskih ugovora konačno su krenuli u srijedu, izvijestio je Sindikat Preporod.

prosvjed nastavnika 25.11.2019.

Transparent s prosvjeda nastavnika 25. studenog 2019. godine
Foto: Srednja.hr

Školski Sindikat Preporod izvijestio je kako su s godinu dana kašnjenja, održani su prvi sastanci pregovaračkih odbora Vlade RH te reprezentativnih sindikata u školstvu oko novih granskih kolektivnih ugovora. Velikih pregovora i dogovora nije bilo. Odlučeno je da će polazište pregovora biti dosadašnji ugovori, da će konkretniji sastanak za osnovne škole biti 4. travnja, a onaj za srednje 12. travnja.

Bilo je riječi i o plaćanju rada na nacionalnim ispitima

Iz Preporoda navode da je obijen pristup prema kojem bi se pregovaralo o unaprijed definiranim temama, te da su pregovarači sa strane Vlade odbili prijedlog sindikata da se odmah na početku pregovora izađe s podatkom o visini financijskih sredstava koja su potrebna za realizaciju financijskih obveza proisteklih iz ugovora. Bilo je riječi i o obvezama vezanim uz nacionalne ispite u školama.

– Sadržaji kojima su se razlikovali osnovnoškolski od srednjoškolskih pregovora su sljedeći. Stipe Mamić, glavni pregovarač Vlade, nije izrijekom odbacio sindikalni prijedlog za plaćanjem poslova vezanih uz nacionalne ispite u osnovnim školama. Formulacija ‘može se preispitati postojeće rješenje’ ostavlja otvorenom mogućnost da dođe do nagrađivanja poslova dežurstava na ispitima i poslova ispitnih koordinatora, tj. da na kraju ipak dođe do prihvaćanja sindikalnog zahtjeva. Prvi sastanak osnovnoškolskih pregovaračkih odbora nije mogao proteći a da se ne spomene i aktualno pitanje cjelodnevne škole. I dok je državni tajnik Mamić žestoku kritiku povezao s nedovoljnim poznavanjem samih promjena, sindikati su ovu temu s pregovorima povezali s nastankom tehnoloških viškova i kvalitetnijim uređenjem otpremnina za radnike, priopćio je Preporod.

Izdvojeni članak
nastavnica piše na ploči

Još jedni važni pregovori za zaposlenike škola: Sindikati će tražiti ozbiljne promjene oko dodataka na plaću

Ovo nisu jedini pregovori u 2023.

U priopćenju Preporoda istaknuto je i da je od sindikata koji pregovaraju o srednjoškolskom kolektivnom ugovoru ‘zatraženo da predstavnici Vlade na idućem sastanku sindikatima predoče podatke koji su im neophodni pri postavljanju pojedinih zahtjeva.’

– Obećano je da će se udovoljiti ovom zahtjevu. Stipe Mamić je predložio, a sindikalna se strana složila, da se pregovori vremenski ograniče na dva sata. Dogovoreno je da će se, do narednog sastanka, istražiti razlozi kašnjenja s isplatom naknada koje pripadaju nastavnicima koji rade na uvođenju pripravnika, navodi u svom priopćenju Preporod.

Podsjetimo, ovo nisu jedini pregovori sindikata i Vlade koji će se održavati u ovoj kalendarskoj godini. Sindikate u javnim službama očekuju i novi pregovori oko temeljnog kolektivnog ugovora i osnovice plaće. Naime, još je u listopadu 2022. dogovoreno da se s 1. listopada prošle godine u javnim službama povisi osnovica plaća za šest posto, od travnja 2023. još dva posto te da se pregovori oko dodatnog povećanja nastave održe u trećem tjednu rujna 2023. godine.

Ovogodišnji pregovori bit će zanimljivi i iz još jednog razloga –  od Nove godine, stupanjem na snagu izmjena Zakona o radu sindikatima je omogućeno ugovaranje dodatnih prava za članove u odnosu na nečlanove. Zakon propisuje da se ukupna visina materijalnih prava samo za članove sindikata ne smije na godišnjoj razini ugovoriti više od dvostrukog iznosa prosječne godišnje sindikalne članarine sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.