Pretraga

Rijeka predvodnica građanskog odgoja: Učenici oduševljeni gradivom, tražili veću satnicu i deblju knjigu

A- A+

‘Ovaj predmet koristan je za naš život jer učimo kako biti odgovoran građanin, mislim da bi knjiga trebala biti deblja i imati puno više lekcija da bi mogli puno više toga naučiti’. Ovakav statement učenika poput je igle u plastu sijena, ako je uopće moguć. No, Rijeka je takav pozitivan stav učenika prema predmetu i učenju postigla ‘pilot-projektom’ Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti. Od ove školske godine, Građanski se u Rijeci sluša u 22 od 24 osnovne škole, interes među učenicima je velik, a riječki model itekako prepoznaju i drugi hrvatski gradovi koji su svjesni nužnosti njegove implementacije u škole.

‘Učenik građanin’ – Priručnik za Građanski odgoj i obrazovanje

Tijekom prošle školske godine, šest se riječkih osnovnih škola uključilo u eksperimentalnu provedbu izvannastavne aktivnosti ‘Građanski odgoj i obrazovanje’. Tako su učenici 5. razreda osnovne škole jednom tjedno, odnosno kroz 35 izvannastavnih sati, učili o vlastitim pravima, aktivnom građanstvu i demokratskom procesu, lokalnoj zajednici, medijskoj pismenosti, nasilju na društvenim mrežama, zdravim prehrambenim i životnim navikama, vlastitom identitetu, kršenju ljudskih prava…

Nakon prve, ‘eksperimentalne’ godine, Grad Rijeka izradio je evaluaciju provedbe GOO-a u suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Rezultati su više no ohrabrujući te motivirajući i za ostale gradove, ali i državu u cijelosti; svakako predstavljaju snažan poticaj Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se GOO uvede u obrazovni sustav svih škola.

Učenici se na Građanskom osjećaju sigurnima izraziti svoje mišljenje, kasnije s roditeljima raspravljaju o tome što su radili na satu

Riječki učenici, uključeni u prošlogodišnju eksperimentalnu provedbu, iskazali su pozitivne promjene u stavovima, vezane najviše uz prava i dužnosti, toleranciju, uvažavanje drugih i poštivanje različitosti. Preko 96% učenika jako je zadovoljno temama koje su obrađivali i oblicima obrade gradiva, a čak 90% učenika smatra da je atmosfera na GOO-u ugodnija nego na ostalim satovima. Na GOO-u osjećaju se sigurnima izraziti svoje mišljenje. Osim toga, njih 75% redovito priča s roditeljima o tome što su radili na satu.

Izdvojeni članak

Prosječni učenik u Hrvatskoj: Prepisuje, uči ‘5 do 12’ i vjeruje u dobru vezu za upis na faks

Kao najvrijednija znanja koja su usvojili, učenici ističu spoznaju o važnosti pomaganja i uvažavanja drugih, o ljudskim pravima, zdravoj prehrani i opasnostima na društvenim mrežama. Nakon odslušanog GOO-a, iskazuju i želju i interes za obrađivanjem aktualnih društveno-političkih tema, preko 86% ih naučeno znanje primjenjuje u stvarnom životu i preporučuju da se satnica GOO-a poveća te da uključuje (još) više terenske nastave. Učenici žele i više lekcija jer smatraju da im je predmet – koristan za život. Najpopularnija lekcija učenicima je bila ona o njihovim pravima da biraju i da budu birani, potom lekcija o zdravoj prehrani i zdravom životu te lekcija o identitetu.

Zanimljivo, od učenika koji su prošle školske godine pohađali nastavu GOO-a, njih preko 88% samostalno ga je odlučilo upisati, odnosno, bili su intrinzično motivirani za upis GOO-a. Upisivali su ga jer su htjeli naučiti kako biti bolji građanin, jer žele sudjelovati u poboljšanju društva, iskusiti nešto novo… Osim toga, učenici koji su odslušali GOO, utjecali su i na pozitivne dojmove svojih vršnjaka koji predmet nisu slušali. Ipak, oni koji su pohađali nastavu GOO-a, za razliku od onih koji nisu, odgovorili su u 100-postotnom obimu pozitivno na tvrdnju ‘Poštujem osobe koje su drugačije od mene (u mišljenjima, stavovima…)’.

Zadovoljni su i roditelji, daljnje pohađanje GOO-a smatraju korisnim za svoju djecu

Izdvojeni članak

Veliko istraživanje obrazovnih želja učenika: 4-godišnje strukovne škole najpoželjnije!

I roditelji učenika koji su pohađali GOO u visokom postotku smatraju da je on koristan za njihovo dijete (83,6%) te smatraju kako bi bilo korisno da dijete nastavi pohađati navedenu aktivnost (85,5%). Tu su priliku, nakon prošlogodišnje eksperimentalne provedbe, ove godine dobile sve 24 riječke škole, od kojih su se čak njih 22 uključile.

Od ove školske godine, na preporuku uključenih učenika, GOO se izvodi dva puta tjedno (70 sati godišnje). Nastava se odvija zadnji nastavni sat u danu pa tako učenici koji ga odaberu ne pohađati, mogu otići kući jer su gotovi s nastavom za taj dan. Kao princip uvođenja, odabrana je izvannastavna aktivnost jer se, za razliku od izbornog predmeta, GOO ne ocjenjuje. 

Nastava je organizirana drugačije nego na ostalim satovima. Mišljenje učenika je jako važno, potiče ih se na diskusiju, oni sami iskazuju koje bi lekcije i kada voljeli obrađivati, ima puno terenske nastave i praktičnog učenja koje ih priprema za svakodnevni život. Naglasak je, dakle, na praktičnom i iskustvenom učenju.

Učitelji provoditelji različitih su struka, vođeni motivacijom i željom da se učini korak ka sustavnom uvođenju GOO-a

Izdvojeni članak

Forum za slobodu odgoja: O akademskoj čestitosti i problemu plagiranja bitno je progovarati od školskih dana

Učenici uče po priručniku ‘Učenik građanin’ koji je namijenjen učenicima petih i šestih razreda osnovne škole te je primjenjiv u svim dijelovima Hrvatske. U izradu programa i priručnika bili su uključeni predstavnici stručnih suradnika osnovnih škola, profesori s dugogodišnjim iskustvom u građanskom obrazovanju, sveučilišta i civilni sektor te lokalna samouprave. Trenutačno je u tijeku izrada programa i priručnika za učenike sedmih i osmih razreda, kako bi se riječkim učenicima osigurao građanski odgoj do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.

Iz Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke pojašnjavaju nam da učitelji provoditelji nastave GOO-a nisu birani po faktoru bazičnog obrazovanja, već po intrinzičnoj motivaciji i želji da se učini veliki prvi korak ka sustavnom uvođenju GOO-a. Tako su učitelji provoditelji različitih struka: profesori geografije i geologije, pedagozi, povjesničari, učitelji razredne nastavne, engleskog, njemačkog i hrvatskog jezika, psiholozi…

–  Važno je napomenuti kako su učitelji provoditelji prethodno prošli opsežnu edukaciju, za njih besplatnu, od 7 modula u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, Centra za mirovne studije i GONG-a, jer bez edukacije edukatora ne možemo očekivati pravu promjenu, naglašava Lana Golob iz Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Na valu pozitivnog riječkog iskustva, za preuzimanje modela zainteresirani su i drugi gradovi; Rijeka će im izrađeni kurikulum rado ustupiti

Nakon pozitivnog riječkog iskustva, još je nekoliko gradova i županija iskazalo interes za implementacijom GOO-a po riječkom modelu.

Izdvojeni članak

Riječki će učenici prvi u Hrvatskoj imati građanski odgoj

– U nadi smo da će sve više gradova, županija i škola aktivno krenuti u tu priču. Moramo reći da nas je dosta jedinica kontaktiralo raspitujući se o našim iskustvima, čak i sa željom za preuzimanjem modela GOO-a koji smo razvili. Tako su nam se javili iz Istre, Splita, škola iz Bjelovara, profesorica iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a osobito nas raduje suradnja s Gradom Siskom čija nam se gradonačelnica obratila sa zamolbom za preuzimanjem našeg programa i priručnika te iskazala namjeru uvođenja GOO-a u sisačke osnovne škole od iduće školske godine, kaže nam Lana Golob.

S obzirom da je Grad Rijeka smjernice za provedbu GOO-a izradio u skladu s nacrtom Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole iz 2014. godine., njihov model svakako može poslužiti kao primjer na nacionalnoj razini, a iz Odjela za odgoj i školstvo poručuju kako će izrađeni kurikulum rado ustupiti svim zainteresiranim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.