Pretraga

Sindikalistica o izmjenama Pravilnika za napredovanje učitelja: Ministarstvo krši kolektivni ugovor!

A- A+

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem nezadovoljna je izmjenama Pravilnika za napredovanje učitelja. Osim što smatra kako Ministarstvo izmjenama krši odredbe koletivnog ugovora, ističe i kako novi pravilnik ne  pojednostavljuje postupak, a vraća monopol Agenciji za odgoj i obrazovanje. Šefica Sindikata smatra i da pravilnik diskriminira nastavnike u odnosu na ravanatelje.

U Sindikatu hrvatskih učitelja za vrijeme štrajka 2019. | foto: Denis Gaščić/Srednja.hr

– Osim što Prijedlog izmjena Pravilnika o napredovanju ne rješava brojna ključna pitanja, resorno ministarstvo ovim je postupkom prekršilo kolektivni ugovor jer u izradu samog Pravilnika nije uključilo Sindikat, što je izrijekom propisana obveza resornog ministarstva, kaže Sanja Šprem.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja komentirala nam je izmjene Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, koje je Ministarstvo prije nekoliko dana pustilo u javnu raspravu.

Izdvojeni članak

Opet se mijenja Pravilnik o napredovanju nastavnika: Evo što je novo

– Članak 8. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama jasno propisuje obvezu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja uključiti Sindikat u izradu nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa te akata koji utječu na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj zaposlenika u Školi, a što je dodatno naglašeno stavkom 2 koji izrijekom propisuje da se Ministarstvo obvezuje uključiti Sindikat u izradu pravilnika kojima se propisuju kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama, kaže Šprem.

‘Ne pojednostavljuje postupak, a vraća monopol Agenciji’

Sindikalistica kaže kako su na brojne probleme, koji još uvijek nisu riješeni novim prijedlogom, ‘ukazivali više puta pa se sve to moglo izbjeći poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora jer se na ovaj način ne propituje mišljenje struke na koju se ovaj Pravilnik i odnosi’.

– Kao sindikat s najbrojnijim članstvom u Republici Hrvatskoj, mišljenje struke iznosimo na radnim skupinama, a ovakvo preskakanje procedure samo je još jedan primjer pokušaja ministarstva da progura vlastita parcijalna rješenja koja samo još više doprinose nejednakosti u sustavu obrazovanja, ističe Šprem.

Dodaje kako je bivša ministrica uvođenjem Povjerenstva za napredovanje i Stručnih povjerenstava za uvid u stručno-pedagoški rad kandidata u koja su, osim viših savjetnika Agencije, imenovani i učitelji praktičari, ‘maknula monopol Agencije u postupku napredovanja’. Predloženim izmjenama se, tvrdi predsjednica Sindikata, opet isključivo Agenciji vraća nadležnost za te postupke, a da se procedura samog napredovanja te postupak prijave nisu značajno pojednostavili.

– Za takvu izmjenu predlagatelj ističe argument o povećanom financijskom opterećenju proračuna kojim se pravda ukidanje tročlanih povjerenstava za uvid u stručno-pedagoški rad kandidata. Istovremeno, ne navode se iznimno pozitivna iskustva kandidata koji su svoj postupak napredovanja proveli u prethodnom razdoblju, temeljem uvida tročlanih povjerenstava. Tako provedeni postupci napredovanja onemogućili su ikakvu samovolju viših savjetnika (što je bila česta kritika), dopustili različita mišljenja te tako unijeli novu kvalitetu u sam postupak pri čemu je kandidatima, zbog sudjelovanja kolega, učitelja praktičara, inače zahtjevan i stresan, postupak olakšan, kaže Šprem.

Izdvojeni članak

Zbog neisplate povećane osnovice, sindikati pisali predsjedniku Vrhovnog suda

Smatra da ‘prisutnost dvoje kolega koji temeljem svog rada u razredu imaju praktično iskustvo i dobro poznaju sve okolnosti koje utječu na taj rad, doprinosi transparentnosti kod donošenja odluke o napredovanju u zvanje’. Ukidanjem ovih povjerenstava, tvrdi, vraćamo se unazad, pokazuje se da se ne cijeni mišljenje struke te tako MZO iznova dokazuje da nije spreman ni na kakve promjene.

– Također, bilo bi korisno propisivanje roka u kojemu je Agencija dužna odgovoriti na zahtjeve kao što je zamrzavanje statusa ili druga pitanja koja predstavljaju dvojbe zaposlenicima, a na koje se odgovor čeka mjesecima, ako ne i duže. Ono što je iz teksta Izmjena izostavljeno, a svakako je potrebno propisati, je da, ukoliko se postupak obnove zvanja ne završi do termina kada istječe ranije stečeno zvanje, a kandidat je na vrijeme predao zahtjev za napredovanje, kandidat će zadržati koeficijent za stečeno zvanje do datuma nove Odluke o napredovanju u zvanje, napominje.

‘Uvodi se različita praksa za kandidate’

Misli i da je potrebno unijeti odredbu temeljem koje bi kandidati mogli dopunjavati svoje dosjee dokumentima kojima argumentiraju ispunjenost općih i uvjeta izvrsnosti propisanih Pravilnikom za razdoblje od slanja zahtjeva za napredovanjem pa do stručno-pedagoškog uvida.

– Prema prijedlogu Izmjena, u čl. 14. Pravilnika predviđa se brisanje pojma „dva sata“ što je nedopustivo jer će to omogućiti različitu praksu kojom će se neki kandidati dovesti u nejednak i neravnopravan položaj u odnosu na neke druge. Primjerice, uvid u nastavni rad kod nekih kandidata bi tako mogao biti samo jedan sat, a kod nekih drugih, ovisno o (samo)volji višeg savjetnika, možda, tri ili pet sati, kaže sindikalistica.

Ako se ovako predloženom izmjenom želio propisati i manji broj sati uvida u nastavu od dosadašnja dva sata, tada je nužno da ovaj podstavak glasi: (2) Uvid u stručno-pedagoški rada obuhvaća:– praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom maksimalno dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima uživo ili online… Nadalje, smatramo sastav Povjerenstva iz članka 12. Izmjena i dopuna neodgovarajućim. Naime, članak se odnosi na mogućnost podnošenja žalbe na stručno mišljenje Agencije o stručno-pedagoškom radu, kao i o ispunjenosti uvjeta za napredovanje u zvanje, a koje se dostavlja kandidatu, kaže Šprem.

Izdvojeni članak
cjepivo cijepljenje korona covid-19

Vlada planira kolektivno cijepiti nastavnike, sindikati složni – ne smije biti prisile

Prema predloženim izmjenama u tom Povjerenstvu su, pojašnjava, tri člana od kojih je najmanje jedan član savjetnik Agencije iz predmetnog područja, jedan vanjski član i jedan član iz ministarstva nadležnog za obrazovanje. U Sindikatu smatraju da ovakav sastav Povjerenstva ne garantira neovisnost i objektivnost u radu, čime se kandidata koji se žali dovodi u nepovoljan položaj. Predlažu stoga da umjesto predstavnika MZO-a to bude još jedan vanjski član – učitelj praktičar.

– Također, nedopustivo je ne propisati rok u kojem je ravnatelj Agencije dužan donijeti Odluku o napredovanju. Želi li se ovakvom formulacijom, predloženom Izmjenama (čl. 13 Izmjena), oštetiti kandidate koji napreduju i izbjeći povećanje koeficijenta koji donosi napredovanje u zvanju?! Ne propiše li se rok, to bi moglo značiti i višemjesečno kašnjenje povišice plaće, upozorava predsjednica Sindikata.

Diskriminira nastavnike, a ide u korist ravanateljima

– Što se tiče trajnog zadržavanja zvanja, prema obrascu 2 koji je sastavnim dijelom predloženih Izmjena, odnosi se to na odgojno-obrazovnog radnika koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju, dok u samom tekstu Izmjena i dopuna Pravilnika, članak 18. nije izmijenjen, a u njemu stoji: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju… Također, sada je predloženo da odgojno-obrazovni djelatnik stečeno zvanje može zadržati dok je ranija odredba glasila da radnik stečeno zvanje zadržava trajno. Ako se želi tim odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućiti da oni odaberu napredovanje u više zvanje, a ne da za to moraju biti ispunjeni određen uvjeti, a koji ovdje nisu razrađeni, tada je potrebno u Izmjenama tu odredbu formulirati na način: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 (35?) godina rada u obrazovanju stečeno zvanje, ako to želi, može zadržati trajno, dodaje sindikalistica.

Smatraju da odredbe čl. 21. Izmjena i dopuna diskriminiraju odgojno-obrazovne djelatnike.

– Jer, ako je ravnatelju omogućeno napredovanje u zvanje savjetnika bez zadovoljavanja uvjeta da je prethodno 5 godina bio u zvanju mentora u slučaju da ima 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školske ustanove te koji je tijekom posljednjih pet godina prikupio najmanje 60 bodova iz minimalno četiri kategorije sukladno članku 8. Pravilnika, tada to svakako, ravnopravno, treba omogućiti i odgojno-obrazovnim djelatnicima!

Također, ni dugogodišnji zahtjevi administrativnog osoblja za mogućnošću napredovanja nisu usvojeni, što je vidljivo i u samom nazivu predmetnog Pravilnika.

– Na kraju, već sam opseg ove analize predloženih Izmjena i dopuna Pravilnika govori u prilog tome kako one neće ni pojednostaviti, ni ukloniti „nedostatke i ograničenja koja se očituju kroz vrlo složen administrativni proces i veliki broj dionika uključenih u postupak napredovanja“ kao što stoji u obrascu obrazloženja javne rasprave. Pogotovo zato jer se analizom kriterija izvrsnosti i njihovim bodovanjem, a koji su, također, u velikoj mjeri diskutabilni, ovdje nismo bavili. Dakle, ništa novo, osim deklarativno, naravno!, zaključuje Šprem.