Pretraga

Divjak pokleknula pred dijasporom: Dala zeleno svjetlo studiju iseljeništva na Hrvatskim studijima

A- A+

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak prekinula je s odugovlačenjem i dala posljednje zeleno svjetlo Studiju demografije i hrvatskog iseljeništva na Hrvatskim studijima. Učinila je to nakon pisma predsjednika Hrvatskog svjetskog kongresa Stjepana Asića te medijskih napisa o tome kako je spomenuti studij, neizdavanjem dozvole, doveden u pitanje. Upisom u Upisnik studijskih programa upravo su stečeni svi uvjeti za izvođenje studija od nadolazeće akademske godine.

Hrvatski studiji, ministrica Blaženka Divjak
Foto: Srednja.hr, Screenshot HRT NU2

Odugovlačenje ministrice Blaženke Divjak s izdavanjem dozvole za Studij demografije i hrvatskog iseljeništva na Hrvatskim studijima došlo je svome kraju. Od sada se u Upisniku studijskih programa koje vodi Ministarstvo nalaze svi podaci spomenutog studija, a time je provedena potvrda od 22. kolovoza ove godine koju je izdala državna tajnica MZO-a Branka Ramljak.

Od jeseni imamo studij o dijaspori

Zeleno svjetlo ministrice Divjak znači da će se Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva početi izvoditi na Hrvatskim studijima od 30. rujna ove godine, kada započinje i nova nastavna godina.

Prema Elaboratu studijskog programa, studij će imati ukupno 69 kolegija. Kako ističe Sveučilište u Zagrebu u svojem priopćenju za javnost, od tog broja 26 će biti iz skupine demografskih predmeta, 24 iz skupine iseljeničkih predmeta, a izbornih će kolegija ukupno biti 19.

Skupina demografskih predmeta (26)

Demografija 1 i 2, Osnove matematike u demografiji, Osnove statistike u demografiji, Demografske mjere i modeli, Javni sustavi i stanovništvo, Povijesna demografija, GIS-analiza stanovništva, Filozofsko-teološki pristup stanovništvu, Računalni programi u demografiji, Demografske baze podataka, Integrativna bioetika, Novi koncept države, Globalna strategija, Populacijska politika, Stanovništvo Hrvatske, Demografski teorijsko-metodološki koncept, Korporativna demografija, Izborni sustavi, Regionalna ekonomika, Stanovništvo svijeta, Regionalna demografija, Stanovništvo i financijski sustav, Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost, Demografski revitalizacijski obrasci i Terenska nastava iz demografije. 

Skupina iseljeničkih predmeta (24)

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva, Povijest hrvatskoga iseljeništva, Teorija migracija, Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice, Tipologija iseljavanja, Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura, Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj, Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva, Pravni aspekti iseljeništva i povratništva, Hrvati u Bosni i Hercegovini, Integracija Hrvatske i iseljeništva, Hrvatsko političko iseljeništvo, Iseljeničko-povratničke organizacije, Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu, Hrvati u Njemačkoj, Gospodarski potencijali iseljeništva, Hrvatska žena u iseljeništvu, Hrvatske katoličke misije, Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat, Integracijski pristup, Diplomatski i konzularni poslovi, Useljenički modeli i Terenska nastava u iseljeništvu.

Izborni demografski i iseljenički kolegiji (19)

Demografska studija, Demografske projekcije i simulacije, Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.–1998., Diplomski seminar, Ekonomika rada, Geopolitika i geostrategija, Migracije mladih visokoobrazovanih, Prostor i stanovništvo, Stanovništvo Europe i Tranzicija, država, dijaspora; Hrvati u Australiji i Novom Zelandu, Hrvati u Južnoj Americi, Hrvati u Sjevernoj Americi, Hrvatski iseljenički mediji, Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje, Identitet moliških Hrvata, Integracija hrvatskih useljenika, Književno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata i Znameniti Hrvati u svijetu.

Ministrica oklijevala s dozvolom za upis

Podsjetimo, prije desetak dana mediji su izvikestili o tome kako ministrica Divjak još nije izdala dozvolu upis Studija iseljeništva u Upisnih studijskih programa. Dozvola je to bez koje Hrvatski studiji nisu mogli upisivati studente na novi program.

Potaklo je to Hrvate iz dijaspore da resornoj ministrici upute pismo koje ju je u međuvremenu očito potaknulo da svoju odluku ubrza.

Poštovani predsjedniče,
Obračam Vam se po ovom važnom pitanju, naime o odugovlačenju s upisom u Upisnik studijskih programa Studija demografije i hrvatskog iseljeništva od strane MZO koji na taj način onemogućuje maturantima izbor na jesenskom upisnom roku. Ustvari onemogućuje se početak cijelog ovog projekta koji je prošao strogu proceduru akreditacije od Senata sveučilista, Nacionalnog vijeća za znanost i dobio pozitivno mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Studij demografije i hrvatskog iseljeništva suglasan je s Vašim stavom, stavom Vlade RH, kako ste sami najavili na otvorenju Konstituirajuće sjednice 2. Saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske na 18. prosinca 2017. u Vukovaru gdje ste još jednom istakli važnost pozitivnog uključenja hrvatskih državljanina, neovisno gdje oni življeli, u politički i društveni život zemlje. Ovaj studij je korak naprijed u tom međusobnom povezivanju, boljem upoznavanju iseljeničke demografije i iseljeništva opčenito. To je strateški važan projekt Sveučilista u Zagrebu, kruna 350. obljetnice njegovog postojanja. Važnije ustanove od Hrvatskog sveučilsta nemamo koja bi se bavila problematikom hrvatskog iseljeništva.

Demografska problematika je isto tako jedan od ključnih djelovanja buduće evropske politike EU i zemalja članica, kojoj će Hrvatska slijedeće godine biti predsjedatelj. Sve u svemu radi se o jednom važnom projektu koji uza sve dozvole i podrške nažalost još jedino čeka zeleno svijetlo ministrice znanosti i obrazovanja? Stoga apeliramo na Vas, poštovani predsjeniče Vlade Republike Hrvatske, da projekt Studij demografije i hrvatskog iseljeništva bude u naznačenom roku prihvaćen i čim prije uključen u Upisnik studijiskih programa Sveučlišta u Zagrebu. Unaprijed hvala.

Stoji to u dijelu pisma koje potpisuje Stjepan Asić, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa. U cijelosti ga možete pročitati na ovoj poveznici.