Pretraga

Forum SDP-a predlaže minimalnu studentsku satnicu i niz drugih promjena u studentskom radu

A- A+

Bura oko studentskog rada i izjava sindikalnih čelnika tijekom vikenda ne jenjava. Nakon reakcija Mladeži HDZ-a i Mladih HNS-a, u raspravu se priključio i Forum SDP-a s ciljem proširivanja rasprave. Predlažu niz promjena u sustavu studentskog rada, od minimalne studentske satnice od 18 kuna, do otvaranja rasprave o provizijama studentskih centara, ovisno o radnom iskustvu studenta.

Nakon reakcija Mladeži HDZ-a i Mladih HNS-a u raspravu o regulaciji studentskog rada priključio se i Forum SDP-a s priopćenjem koje potpisuje predsjednica Biljana Gaća, magistrica politologije. Intervju s Gaćom, povodom njezinog izbora za predsjednicu pročitajte ovdje, a priopćenje prenosimo u potpunosti.

Izdvojeni članak

[Intervju] Prva predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća: Bit ćemo savjest stranke

Povodom javnih polemika oko mogućnosti ukidanja studentskog rada i smanjivanja studentskih prava Forum mladih SDP-a Hrvatske poručuje da se jasno i glasno protivi zabrani studentskog rada u Republici Hrvatskoj. Posebice u okolnostima u kojima su studenti i studentice u situaciji da im je studentski rad nužan kako bi osigurali prihode potrebne za život i nastavak studiranja. Ne samo da smo jasno protiv zabrane studentskog rada, već smatramo da se studentska prava moraju proširiti i standardizirati. Svjesni smo činjenice zloupotreba studentskih prava od strane nekih posloprimaca i poslodavaca, ali upravo standardizacijom, ujednačavanjem i nadzorom takve se situacije mogu regulirati. Slažemo se sa sindikatima oko jačeg i boljeg stipendiranja studenata/studentica te bolju regulaciju studentskog rada.

Izdvojeni članak

Mladež HNS-a i HDZ-a zauzeli zajednički stav o studentskom radu

Stoga, kao i u dosadašnjim istupima te svom radu, Forum mladih SDP-a će pozornost posvetiti upravo na predlaganje konkretnih mjera i nužnih promjena s ciljem regulacije studentskog rada na način koji će svakoj studentici i studentu omogućiti dostojanstven rad i plaću, pravnu zaštitu te normativni okvir unutar kojeg će biti u mogućnosti uskladiti studiranje i zaposlenost.

Podsjećamo da je upravo Vlada Andreja Plenkovića u siječnju ove godine smanjila neoporezivi iznos koji studenti/studentice mogu zaraditi preko student servisa.

Slijedom navedenog, Forum mladih SDP-a ovim putem predlaže početne konkretne korake i mjere koje ćemo još razrađivati, a za koje ćemo se zalagati u borbi za studentska prava te u javnoj raspravi u procesu donošenja novog Zakona kojim će se regulirati studentski rad i zapošljavanje:

 • otvoriti raspravu o provizijama studentskih centara – mogućnost da se provizija SC-a kreće između 10 i 15% na način da provizija započinje s 10% koja se zatim povećava za 1% za svaku godinu radnog iskustva, a trenutno je fiksnih 12% na sve
 • u Zakonu o porezu na dohodak, članak 17., stavak 2. dodati točku 9. “Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga do 40.000,00kn; to bi značilo da će studenti/studentice moći biti porezne olakšice (svojim roditeljima/uzdržavateljima) do 55.000,00 kn zarade godišnje (40.000+15.000), odnosno time se daje studentima/studenticama mogućnost zarade još 40.000,00kn
 • promjena koeficijenta za izračun neoporezivog iznosa dohotka u Pravilniku o porezu na dohodak (članak 4., stavak 1., redni broj 2.) sa 6,0 na 22,0 – tom izmjenom iznos primitaka učenika/učenica i studenata/studentica na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, na koji se ne bi obračunavao porez na dohodak, povećao bi se s 15.000,00 kn na 55.000,00 kn godišnje
 • promjena članka 55. stavka 3. Pravilnika porezu na dohodak tako da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika/učenica i studenata/studentica na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje i plaća od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog godišnjeg iznosa od 100.600,00 kuna – to bi značilo da će se na godišnji prihod između 55.000,00 i 100.600,00 koristiti osobni odbitak pa će se studentima/studenticama obračunavati porez kojeg neće plaćati do 100.600,00 kn godišnje, ali će nakon toga plaćati porez od 24% – studenti/studentice će moći zaraditi 40 000kn godišnje više bez oporezivanja.
 • definiranje minimalne satnice studentskog rada (cca 18kn na sat jer je to cca minimalna plaća s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno)
 • ujednačavanje pristupa sveučilišta prema studentskom radu – otvoriti raspravu sa sveučilištima te regulirati pitanje studentskog rada i obveza studenata/studentica koji rade i studiraju
 • kontrola potpune i ujednačene postojeće obveze plaćanja povećane satnice nedjeljom, praznikom i noću u skladu sa Zakonom o radu (isti propisi koji se primjenjuje na radni odnos), a iznos povećanja bi se trebao urediti pravilnikom studentskog centra
 • ujednačavanje vrste izračuna studentskih plaća – studente/studentice se mora plaćati po satu tako da je njihova plaća umnožak satnice i broja sati
 • propisati da se studentski rad, ali i rad preko ugovora o djelu i autorskog ugovora valorizira kao nova kategorija “radno iskustvo” (što se razlikuje od formalnog radnog staža, no omogućava da se studenti/studentice prilikom prijava za posao pozovu na to te da ono svjedoči o stečenim kompetencijama i dobivenom iskustvu) kojeg mora pratiti studentski centar po svakom studentu/studentici kao i industriju poslodavca i radno mjesto na kojemu je radio/la
 • formaliziranje sustava praćenja studentskog rada kao radnog iskustva – svaka 4 sata studentskog rada smatraju se jednim danom radnog iskustva (npr. 40 odrađenih radnih sati u mjesecu = 10 dana radnog iskustva)
 • za studente/studentice koji/e imaju više od godinu dana radnog iskustva u svojoj struci, a koje su stekli za vrijeme trajanja studija, ne vidimo dodatnu potrebu korištenja mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; taj/ta student/studentica je već spreman/a za tržište rada – za SOR mjeru, kako što smo već ranije govorili, u sadašnjim okolnostima smatramo da treba biti usmjerena na ona zanimanja za koja je stvarno potrebno i želimo da je plaćeno na odgovarajući način – bez iskorištavanja mlade radne snage – sukladno tome, za one koji nemaju radnog iskustva u struci želimo ulaganje u institut pripravništva koji odgovara većini zanimanja
 • omogućiti pravo na slobodne dane studentima/studenticama koji rade duže vrijeme – student/studentica za svaku godinu radnog iskustva ima pravo na 4 slobodna dana koja su plaćena kod poslodavca po njegovoj uobičajenoj satnici
 • zakonski propisati da posrednik, studentski centar, pokreće ovršni postupak protiv poslodavca koji nije isplatio studentski rad, a na temelju studentskog ugovora kao vjerodostojne isprave
 • digitalizacija i ujednačavanje pristupa dokumentima u cijeloj Hrvatskoj – studentski ugovori moraju se u svim studentskim centrima moći podizati i potpisivati te predavati studentskim centrima u digitalnom obliku
 • nužno uvođenje kontinuiranog nadzora studentskog rada. Prijedlog – kako bi se spriječilo dodatno bujanje birokracije to može raditi i sama Inspekcija rada