Pretraga

FPZG djelovao mimo Statuta Sveučilišta: Od ove godine uvodi se komisija pri četvrtom izlasku na ispit

A- A+

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu je od ove akademske godine, po naputku zagrebačkog Sveučilišta, počeo voditi studentsku evidenciju u ISVU sustavu. Tek uvođenjem spomenutog sustava, na Fakultetu su uvidjeli da se u potpunosti ne pridržavaju svih odredbi navedenih u Statutu Sveučilišta u Zagrebu. Drugim riječima, studenti na FPZG-u već godinama četvrti izlaza na ispit iz istog predmeta ne polažu pred povjerenstvom, no to se od 2013./2014. godine mijenja.

Foto: Facebook

S obzirom da se pojedine sastavnice hrvatskih sveučilišta ne pridržavaju svih odredbi njihovih statuta, brojni studenti na državnim fakultetima u našoj zemlji nisu polagali ispit na koji izlaze četvrti put pred povjerenstvom. Iako je, recimo, u Statutu Sveučilišta u Zagrebu jasno naznačeno da četvrti izlazak na ispit iz jednog predmeta mora biti komisijski, studenti na FPZG-u su godinama taj ispit i nakon trećeg puta polagali bez povjerenstva.

Izdvojeni članak

FPZG oblijepljen plakatima ‘PROTIV’, s fakulteteta tvrde ‘to nije naš službeni stav’

Komisije na četvrtom izlasku nije bilo zbog načina prijavljivanja ispita

Nedavno smo ispitivali mišljenje studenata baš po pitanju komisijskih ispita, to jest nepostojanju istih, te smo doznali kako je većina za to da se četvrti izlazak organizira pred povjerenstvom. Također smo postavili anketu na kojoj je preko 55 posto ispitanika, od njih nešto manje od 200, dalo odgovor da bi svaki fakultet trebao uvesti komisijski ispit nakon trećeg izlaska, dok ih je s oprečnim mišljenjem bilo tek oko šest posto.

S obzirom da smo razgovarali i s nekolicinom studenata novinarstva na FPZG-u koji su istaknuli pozitivne strane i poželjnost polaganja ispita pred povjerenstvom, odlučili smo doznati od Fakulteta zašto njihovi studenti nemaju četvrti komisijski ispit.

Problem izlaženja na ispit četiri puta, a da se četvrti put ne polaže pred povjerenstvom, kako prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na FPZG-u Andrija Henjak tvrdi, je problem koji je uzrokovan kombinacijom postupka prijave na ispit, njihova informacijskog sustava i ponašanja studenata.

Izdvojeni članak

Fakulteti trebaju omogućiti komisijski rok: Ponekad povjerenstvo spasi studente od gubitka prava na školovanje

Prema prodekanovim riječima, studenti ispite prijavljuju elektronski preko Studomata, i u pravilu se prijavljuju na sve ispitne rokove, međutim ne izlaze na sve, a neizlasci im se računaju kao pad.

– Budući da većina studenata efektivno ne izlazi na sve rokove koje prijave, mi bi se našli u situaciji da bi nam svi, ili gotovo svi ispiti na jesenskom roku ili na dekanskom roku morali biti komisijski što je nemoguće organizirati s obzirom da trenutno imamo oko 1 700 upisanih studenata na diplomskim i preddiplomskim studijima od kojih velika većina izlazi na ispite, a i u materijalnom smislu bi studenti bili zakinuti za predviđeni broj izlazaka na ispit, objasnio nam je Henjak.

Iako studenti prema Pravilniku o studiranju FPZG-a imaju pravo odjaviti ispit preko Studomata četiri dana prije roka, prodekan ističe da potonje u većini slučajeva ne naprave.

Izdvojeni članak

Asistent na FPZG-u pomagao profesoru više od propisanog te dobio otkaz jer ga docent nije zaštitio pred Upravom

Poništenja nije bilo, ali su studenti tražili komisiju

S obzirom da studenti imaju pravo tražiti poništenje ispita na koji izlaze četvrti put, ako nije održan pred povjerenstvom, ili pak zatražiti sazivanje komisije, Henjak nam je otkrio da na FPZG-u poništenja nije bilo. No, u protekloj akademskoj godini dobili su čak šest zahtjeva za provođenjem komisijskog ispita jer su se studenti žalili na ocjene dobivene na redovnom ispitnom roku.

Također je najavio kako će za ovu akademsku godinu biti izrađene upute za izvođenje komisijskih ispita kao i izdane obvezujuće upute te upozorenja za postupak prijave ispita za studente i nastavnike koje će onemogućiti navedenu praksu. Potonje su studenti doznali preko obavijesti prodekanice za nastavu i studente Lidije Kos-Stanišić.

Izdvojeni članak

Dekan Fpzg-a: ‘Unatoč stanju na tržištu, kvote se neće smanjivati’

Od 2013./2014. godine FPZG provodi ispite pred povjerenstvom

– Po naputku Sveučilišta u Zagrebu, FPZG je od akademske godine 2013-2014. počeo voditi studentsku evidenciju u ISVU sustavu, čim je postalo vidljivo da se ne držimo u potpunosti odredbi statuta Sveučilišta u Zagrebu. Stoga upozoravamo sve studente: Ispit se iz istoga nastavnog predmeta može polagati najviše četiri puta (UKLJUČUJUĆI I DEKANSKI ROK, ODJAVITE ISPIT UKOLIKO NISTE SPREMNI). 

Četvrti se put polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet, s tim što ako je predmet izboran (VRIJEDI I ZA DIPLOMSKI RAD) može umjesto njega upisati drugi izboran predmet iste godine studija. Ako student i nakon ponovljenog upisa istog predmeta ili drugoga izbornog predmeta iste godine studija ne položi iz tog predmeta ispit na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, gubi pravo studiranja na tom studiju, napisala je prodekanica Kos-Stanišić u obavijesti poslanoj na Studomat svim studentima.