Pretraga

Harač: Upis na diplomski na Ekonomskom 900 kuna, na Hrvatskim studijima 250

A- A+

Poznato je kako je jedan od izvora prihoda fakulteta, osim školarina, upisnina koju većina spomenutih institucija naplaćuje prilikom upisa u svaku godinu studija. Već smo pisali o troškovima upisa na preddiplomskoj razini, a određene svote novca studenti će morati uplatiti i ako žele postati studenti diplomske razine. Svote variraju, pa je tako ukupan iznos kojeg će izdvojiti budući student diplomskog studija na Ekonomiji u Zagrebu čak 900 kuna, dok je taj iznos na Hrvatskim studijima neusporedivo manji, 250 kuna.

Osim potvrde o troškovima upisa koji se direktno uplaćuju na račun pojedinih fakulteta, a kojima se financira upisni paket, određeni fakulteti prilikom samih upisa traže rodni list ne stariji od 6 mjeseci te fotografiju za indeks. Tako će studenti dodatno morati izdvojiti dvadesetak kuna za biljege za rodni list i pedesetak kuna za fotografiranje.

Izdvojeni članak

Studentski harač: Upis na medicinu košta 530, a na Hrvatske studije 250 kuna

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Prije upisa na diplomski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva, kandidati najprije moraju položiti razredbeni postupak koji se plaća 100 kuna, a na kojoj moraju steći najmanje 80 bodova. Upis se potvrđuje predajom potvrde uplati upisnine u iznosu od 300 kuna, a upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka.

Tako će oni koji žele upisati ovu razinu studija, prije početka godine morati izdvojiti ukupno 400 kuna.

Filozofski fakultet Zagreb

U postupku prijava na diplomski studij nekog od smjerova Filozofskog fakulteta u Zagrebu pristupnici moraju predati svjedodžbu ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju, prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija, te dodatno oni koji to žele mogu predati i dokaze o postignućima (npr. objavljenim radovima).
Svi pristupnici moraju tijekom prijave predati i uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka i upisa, koji iznose 350 kuna i uplaćuju se na žiroračun Filozofskog fakulteta.

Ekonomski fakultet Zagreb

Kako bi uopće vidjeli imaju li pravo upisa na diplomski studij, studenti koji žele upisati tu razinu studija najprije moraju uplatiti tzv. troškove rangiranja u iznosu od 400 kuna. Postupkom rangiranja utvrđuju se rang liste prema kojima se kandidati natječu za pravo upisa na studij.

Kandidati koji su stekli pravo upisa potom kupuju upisni materijal u Skriptarnici EFZG-a, prilikom čega je potrebno ispuniti još jednu upisnicu, ovoga puta u iznosu od 500 kuna.

Tko želi studirati na diplomskoj razini Ekonomskog u Zagrebu, tako će prije početka studija ukupno morati izdvojiti čak 900 kuna.

Hrvatski studiji

Slično kao i na preddiplomskoj razini, najmanje troškove upisa platit će budući studenti diplomskog studija na nekom od smjerova Hrvatskih studija.

– Upisnina na diplomske studije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. iznosi ukupno 250 kuna i u tu cijenu su uključeni troškovi izrade indeksa, iksice i upisnih listova, te ostali administrativni troškovi, kazali su nam iz tajništva Hrvatskih studija.

Fakultet političkih znanosti

Zbog nedovoljno prijava u odnosu na upisne kvote za diplomske studije, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu odustao je od prijemnog ispita za ovu razinu studija, pa se sada studenti rangiraju na temelju prosjeka ocjena s preddiplomskog studija.
Studenti na porti Fakulteta preuzimaju upisni paket, a zauzvrat moraju pokazati uplatnicu kojom dokazuju kako su na račun Fakulteta, u svrhu naknade troškova upisnog materijala, uplatili 375 kuna.

Izdvojeni članak

‘Upisnine’ u srednje škole i do 300 kuna, ali nitko ne objašnjava na što se novac troši

Sveučilište u Rijeci

U Rijeci je na razini Sveučilišta donesena odluka kako pristupnik prije samog upisa obavezno podmiruje i trošak upisa na diplomske studije. Radi se o iznosu od 330 kuna, a iznimno, visoka učilišta mogu u njega uključiti i osiguranje studenta pa će na nekim fakultetima upisnine biti nekoliko desetaka kuna više.

Zbog toga će budući studenti diplomskog na Ekonomskom fakultetu platiti upisninu 350 kuna, na Tehničkom fakultetu 360 kuna, a na Građevinskom i Pomorskom fakultetu upisnina iznosi 370 kuna.

Sveučilište u Splitu

Ekonomski fakultet u Splitu

Studenti koji upisuju višu godinu studija na nekom od studijskih programa ovog Fakulteta, neovisno hoće li studirati uz potporu državnog proračuna ili će sami plaćati svoj studij, prilikom upisa uplaćuju naknadu troškova upisa 350 kuna, prema Odluci o participacijama školarina i naknada za akademsku godinu 2016./2017.

Filozofski fakultet u Splitu

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu donijelo je odluku kako studenti koji prvi puta upisuju studij (preddiplomski ili diplomski) plaćaju troškove upisa 400 kuna.
Dodatno se plaća naknada za razredbeni postupak za upis na diplomske studije u iznosu od 100 kuna.

To bi značilo da će potencijalni student diplomskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu, prije samog upisa morati izdvojiti ukupno 500 kuna za ‘kasicu’ fakulteta.

Izdvojeni članak

Studentski harač: Kako fakulteti zarađuju na studentskim molbama

Sveučilište u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Svi studenti koji se prijavljuju na listu na redovni i izvanredni diplomski studij na EFOS-u, moraju troškove upisa uplatiti prilikom same prijave. Uplate za obje rang liste su u iznosu od 480 kuna, a ukoliko se netko prijavio za izvanredni diplomski studij i nije ‘upao’, neće dobiti povrat novca nakon objave lista.

Studenti kojima je rang listom utvrđeno pravo upisa istu upisnicu moraju sačuvati i pokazati prilikom samog postupka upisa na diplomski studij.

Filozofski fakultet u Osijeku

Isto kao i studenti Ekonomije ovog Sveučilišta i studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku platit će 480 kuna za troškove upisnine na diplomski studij.
Osim dokaza o uplati tih troškova na upis je sa sobom potrebno donijeti fotokopiju osobne iskaznice i jednu fotografiju.