Pretraga

Inspektori Ministarstva financija započeli izravan proračunski nadzor Hrvatskih studija

A- A+

Krajem ožujka, Ministarstvo financija potvrdilo je pokretanje proračunskog nadzora nad Sveučilištem u Zagrebu jer su pojedine sastavnice Sveučilišta, bez suglasnosti Ministarstva obrazovanja, unijele neodobrene promjene plaća u sustav Centralnog obračuna plaća. Prema neslužbenim informacijama kojima smo tada raspolagali, najveće prekoračenje proračunskih sredstava za plaće ostvarili su Hrvatski studiji i Rektorat Sveučilišta, a danas nam je iz Ministarstva financija potvrđeno da je pokrenut izravan proračunski nadzor Hrvatskih studija.

foto: srednja.hr

Proračunski nadzor nad Sveučilištem u Zagrebu pokrenut krajem ožujka, uslijedio je nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo Ministarstvo uprave i Ministarstvo financija o tome da su pojedine sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, bez suglasnosti MZO-a, unijele neodobrene promjene plaća u sustav Centralnog obračuna plaća.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pod izravnom lupom Ministarstva financija

Izdvojeni članak

Ministarstvo financija potvrdilo: Nad Sveučilištem u Zagrebu vrši se proračunski nadzor

Kako smo tada doznali, Ministarstvo obrazovanja je prethodno poslalo još jedan dopis, sastavnicama i upravi Sveučilišta u Zagrebu, iz kojeg je bilo vidljivo koje su sastavnice najviše prekoračile proračunska sredstva za plaće – neslužbeno, najveće su prekoračenje ostvarili Hrvatski studiji i Rektorat Sveučilišta.

Danas nam je, pak, iz Ministarstva financija potvrđeno da su Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pod izravnom lupom proračunskog nadzora.

– Ministarstvo financija je sukladno svome djelokrugu započelo izravni proračunski nadzor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kazali su nam iz Ministarstva Zdravka Marića.

Proračunski nadzor vrši se na temelju Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom nadzoru.

Proračunski nadzor (Zakon o proračunu, članak 115.)

(1) Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.
!function(v,t,o){var a=t.createElement("script");a.src="https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js",a.setAttribute("fetchpriority","high");var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText="width:0px!important;height:0px!important;"),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById("_vidverto-97da7397f45e56237e273d846abbe17c");d.setAttribute("id",(d.getAttribute("id")+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount("6082",t,{width:720,height:405})}))}(window,document);(2) Proračunski nadzor obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Mjere proračunskog nadzora mogu biti kaznena prijava, optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja, povrat sredstava u proračun…

Izdvojeni članak

[AFERA KOEFICIJENTI] Sindikat zatražio upravni nadzor nad Sveučilištem zbog čak 33 javna natječaja za zapošljavanja na Hrvatskim studijima u manje od 5 mjeseci

Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija, a nadzor se obavlja izravnim nadzorom kod subjekta nadzora, odnosno analizom njegove financijsko-računovodstvene dokumentacije.

Što se tiče mjera proračunskog nadzora, inspektor proračunskog nadzora može podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu ako u postupku nadzora utvrdi radnje za koje postoji osnovana sumnja o učinjenom kaznenom djelu. Ako, pak, inspektor u postupku nadzora utvrdi radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, inspektor proračunskog nadzora rješenjem nalaže povrat sredstava u proračun.