Pretraga

[AFERA KOEFICIJENTI] Sindikat zatražio upravni nadzor nad Sveučilištem zbog čak 33 javna natječaja za zapošljavanja na Hrvatskim studijima u manje od 5 mjeseci

A- A+

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 20. lipnja uputio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev za provođenjem upravnog nadzora nad zakonitošću rada Sveučilišta u Zagrebu, tj. Hrvatskih studija, a vezano za raspisivanje i provođenje javnih natječaja za zapošljavanja. Naime, od sredine siječnja do početka lipnja, na Hrvatskim su studijima sveukupno raspisana čak 33 javna natječaja, dok istovremeno ti natječaji nisu utemeljeni na odgovarajućem općem aktu koji predviđa radna mjesta na toj sastavnici. Štoviše, takav opći akt na Hrvatskim studijima ne postoji pa Sindikat u svojem zahtjevu govori o nezakonitom i protustatutarnom zapošljavanju. Osim zahtjeva za upravnim nadzorom koji su uputili ministrici Divjak, NSZVO joj predlaže i pokretanje postupka utvrđivanja prekršajne odgovornosti u navedenom slučaju.

Afera koeficijenti Hrvatski studiji foto:srednja.hr

Izdvojeni članak

[AFERA KOEFICIJENTI] Ministrica Divjak blokirala sveučilišta zbog 30 milijuna kuna

Kako smo izvijestili prije tjedan dana, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sva velika sveučilišta u zemlji o prekoračenim obračunskim koeficijentima, a uz to im je naložilo da u tekućem mjesecu lipnju ne preuzimaju nove obveze na teret državnog proračuna. Drugim riječima, MZO je sveučilištima u prekoračenju naložilo da u lipnju obustave nova zapošljavanja i napredovanja.

Neslužbeno smo doznali da se na razini države radi o prekoračenju od 30 milijuna kuna, dok samo na Sveučilište u Zagrebu otpada prekoračenje od 10 milijuna kuna. Dodatno smo pojasnili samo značenje ovog prekoračenja – prekoračenje na godišnjoj razini izdvajanja za plaće na sveučilištima bilo bi 30 milijuna kuna da u ovom trenutku nije poslana obavijest sveučilištima koja su prekoračila koeficijente te da nisu obustavljena zapošljavanja i napredovanja.

Izdvojeni članak

[AFERA KOEFICIJENTI] Odbor za proračun UniZG nikada nije raspravljao o prekoračenju, Dubrovnik i Pula u zadanim okvirima

U manje od pet mjeseci na Hrvatskim studijima raspisana 33 javna natječaja

Kao jedan od primjera mogućeg uzroka prekoračenja obračunskog koeficijenta, nekoliko članova akademske zajednice sa Sveučilišta u Zagrebu istaknulo nam je brojna zapošljavanja na Hrvatskim studijima u posljednjih nekoliko mjeseci. Upravo na tom tragu, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 20. lipnja uputio je Ministarstvu zahtjev za upravnim nadzorom Sveučilišta u Zagrebu, odnosno, Hrvatskih studija zbog raspisivanja i provođenja preko 30 javnih natječaja od siječnja ove godine.

Kako piše Sindikat u svojem zahtjevu, kojeg u cijelosti možete pročitati na kraju teksta, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji je od dana svog osnivanja 17. siječnja 2017. godine do 6. lipnja 2017. godine raspisalo 16 javnih natječaja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta, 11 javnih natječaja za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta, 1 natječaj za izbor u nastavno zvanje i na nastavno radno mjesto te javne natječaje za zapošljavanje na 5 administrativnih radnih mjesta. Sveukupno su, tako, u navedenom razdoblju raspisana čak 33 javna natječaja na ovoj sastavnici Sveučilišta.

Novi zahtjev za upravnim nadzorom posljedica je neprovođenja prvog zahtjeva za upravnim nadzorom zbog nezakonite promjene statusa HS-a

Podsjetimo kako je 17. siječnja ove godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio odluku o promjeni statusa Sveučilišnog centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji. Zbog te je odluke Sindikat u veljači uputio Ministarstvu prvi zahtjev za provođenjem hitnog upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Sveučilišta u Zagrebu. Naime, pretvaranje Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel u direktnoj je suprotnosti s odredbom ZZDVO-a koja definira sveučilišni odjel (HS izvodi znanstveno-nastavnu djelatnost u 7 znanstvenih polja, a sveučilišni odjel po odredbama ZZDVO-a smije izvoditi nastavu u jednom znanstvenom polju). Početkom ožujka, Sindikat je podignuo i upravnu tužbu zbog promjene statusa HS – sudski proces još je uvijek u tijeku i teče vrlo sporo. Iznimno je važna činjenica da bivši ministar Barišić nikada nije pokrenuo traženi upravni nadzor. Naime, novi zahtjev za upravnim nadzorom zbog nezakonitih i protustatutarnih javnih natječaja i zapošljavanja, posljedica je neprovedenog zahtjeva za prvim upravnim nadzorom.

Hrvatski studiji nemaju opći akt koji predviđa radna mjesta – zapošljavanja u suprotnosti sa ZZDVO-om i Statutom Sveučilišta

Svi navedeni javni natječaji i zapošljavanja nisu utemeljeni i provedeni u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

– Članak 95. ZZDVO-a određuje da postupak izbora u znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta provodi sveučilište odnosno sastavnica sveučilišta sukladno statutu i uz odgovarajuću primjenu članka 35. i 36. tog Zakona. Člankom 83. Statuta Sveučilišta u Zagrebu određeno je da natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta Sveučilište ili njegova sastavnica mogu raspisati samo ako je radno mjesto predviđeno odgovarajućim općim aktom Sveučilišta ili općim aktom sastavnice na koji je Senat dao suglasnost, stoji u zahtjevu Sindikata za upravnim nadzorom.

No, kako upozorava Sindikat, do danas još uvijek ne postoji odgovarajući opći akt koji predviđa radna mjesta na sastavnici Hrvatski studiji. S obzirom na brojne javne natječaje, neutemeljene na općem aktu sastavnice ili Sveučilišta, postavlja se pitanje koji su koeficijenti korišteni za zapošljavanja na Hrvatskim studijima.

Izdvojeni članak

Srećko ‘Upravni nadzor nad studentskim zborom’ Tomas otišao iz Ministarstva

Odlukom o promjeni statusa Hrvatskih studija, za upravljanje tom institucijom tijekom preustroja zadužena su privremena tijela (privremeni pročelnik i privremeno Znanstveno-nastavno vijeće). Njihove osnovne zadaće jesu izrada pravilnika o ustroju i djelovanju Sveučilišnog odjela Hrvatski studiji i općih akata tog Odjela te organizacija izrade novih studijskih programa.

– Privremena tijela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu još uvijek nisu usvojila ni jedan od općih akata Odjela niti su predložila nove studijske programe, piše Sindikat u svome zahtjevu i dodaje kako valja zaključiti da su u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine na Hrvatskim studijima raspisivani i provođeni javni natječaji te zapošljavanja na radna mjesta bez postojanja općih akata sastavnice ili Sveučilišta kojima su ta radna mjesta predviđena.

Izdvojeni članak

Tri upravna nadzora koja će ministricu Divjak dočekati prvi dan na novom poslu

HS nema niti nove studijske programe koji su ključni element u određivanju potrebne kadrovske strukture

Osim toga, Sindikat upozorava da je posebno zabrinjavajuće što se navedeno nezakonito i protustatutarno zapošljavanje provodi bez prethodno donesenih novih studijskih programa HS-a, a koji su ključni element u određivanju potrebne kadrovske strukture.

– Studijski programi izravno uvjetuju sadržaj općeg akta kojim se sistematiziraju radna mjesta (broj i vrstu radnih mjesta i uvjete koje je potrebno zadovoljiti za sklapanje ugovora o radu za definirana radna mjesta), a time i potrebu zapošljavanja, piše Sindikat i dalje u zahtjevu upozorava na brojne druge nepravilnosti, netransparentnosti i nezakonitosti u provedbi pojedinih javnih natječaja.

Izdvojeni članak

Portal srednja.hr MZOS-u podnio zahtjev za upravnim nadzorom svih fakulteta u Hrvatskoj

NSZVO predlaže ministrici Divjak i pokretanje postupka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti

Zbog svega navedenog, Sindikat od Ministarstva traži provođenje hitnog postupka upravnog nadzora nad zakonitošću rada Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u vezi raspisivanja i provedbe javnih natječaja. Uz to, Sindikat predlaže ministrici Divjak i pokretanje postupka utvrđivanja prekršajne odgovornosti u navedenom slučaju. Naime, članak 113.a ZZDVO-a definira prekršajni postupak u slučaju kada izbor na radna mjesta nije proveden sukladno Zakonu. Po Zakonu, ovlašteni podnositelj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka – upravo je resorni ministar.

Za navedeni prekršaj, prema ZZDVO-u novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 kuna može se kazniti pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna može se kazniti fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Osim novčanih kazni, počinitelju prekršaja može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi, odnosno zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi, u trajanju od tri mjeseca do godine dana.

Uz zahtjev za novim upravnim nadzorom, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Ministarstvu je 20. lipnja uputilo i požurnicu na zahtjev za upravnim nadzorom iz veljače vezanom za nezakonitu promjenu statusa HS-a. Sindikat od nove ministrice očekuje provedbu traženog postupka iz njihovog zahtjeva, a koji je ministar Barišić ‘zaboravio’ u svojoj ladici.

Zahtjev za provođenje upravnog nadzora zbog zapošljavanja na Hrvatskim studijima by srednja.hr on Scribd

Požurnica – MZO – Upravni nadzor HS – Odluka o osnivanju Odjela by srednja.hr on Scribd