Pretraga

Legalizacija marihuane povezana s većim brojem pokušaja samoubojstva kod mladih, kaže novo istraživanje

A- A+

Savezne države u kojima je kanabis lako dostupan putem maloprodajne trgovine imaju porast stope samoozljeđivanja kod mlađih muškaraca. Istraživanja iz SAD-a pronalaze korelaciju između promjene politike prema kanabisu u saveznim državama i stope samoozljeđivanja kod muškaraca mlađih od 40 godina. Te su stope, koje uključuju pokušaje samoubojstva i nesuicidalno ponašanje poput rezanja, porasle u državama koje su legalizirale, a u nekim slučajevima i ‘komercijalizirale’ kanabis u rekreativne svrhe.

trava marihuana kanabis

Foto: Unsplash; Wesley Gibbs

Rezultati ne mogu dokazati uzročno-posljedičnu vezu, naglašava jedan od autora Keith Humphreys, profesor psihijatrije i bihevioralnih znanosti sa Sveučilišta Stanford. Moguće je da su postojali i drugi različiti trendovi koji su utjecali na stopu samoozljeđivanja u tim državama. Ipak, Humphreys smatra da rezultate treba uzeti u razmatranje prigodom rasprave o politikama prema rekreativnoj uporabi kanabisa, objavila je na svojim stranicama Psihijatrijska bolnica Vrapče u Zagrebu.

Većina medicinski, neke rekreativno

Trenutno većina američkih država dopušta uporabu kanabisa u medicinske svrhe, dok su 15 država i Washington kanabis legalizirali i za rekreativnu uporabu- Potonje promjene politika bile su kontroverzne, a neka istraživanja sugeriraju da se povećala uporaba kanabisa među mladim odraslima, pa čak i adolescentima (koji zakonski ne smiju kupiti drogu).

U ovom istraživanju, Humphreys je proučavao jesu li se promjene stope samoozljeđivanja promijenile nakon zakonskih izmjena po pitanju kanabisa. Neka su prošla istraživanja povezivala uporabu kanabisa s povećanim rizikom od samoozljeđivanja, što uključuje ponašanja poput spaljivanja ili rezanja kože, kao i suicidalne misli ili pokušaje. Ljudi koji se namjerno samoozljeđuju u povećanom su suicidalnom riziku te im je potrebno liječenje.

– Dvije su se kompetitivne misli o politici i samoozljeđivanju. Jedna drži da će se stopa samoozljeđivanja povećati u državama koje legaliziraju drogu, dok druga tvrdi da bi samoozljeđivanje moglo postati rjeđe, ako uporaba kanabisa smanji konzumaciju alkohola, koja je sama po sebi rizični čimbenik za samoozljeđivanje, ističe Humphreys.

Mladići posebno osjetljivi

Sveukupno gledano, nije nađen jasan porast broja samoozljeđivanja u državama koje su legalizirale kanabis u rekreativne svrhe – uključujući i države koje dopuštaju prodaju kanabisa u specijaliziranim trgovinama osobama starijim od 21 godine. Međutim, korelacija postoji u jednoj demografskoj skupini, kod muškaraca mlađih od 40 godina. U državama koje dopuštaju komercijalnu prodaju kanabisa, stopa samoozljeđivanja porasla je za 46 posto među muškarcima u dobi od 21 do 39 godina. U državama koje su legalizirale kanabis, ali nisu imale specijalizirane trgovine, broj samoozljeđivanja porastao je za 70 posto kod muškaraca mlađih od 21 godine.

– Mladi muškarci su skupina u kojoj možemo očekivati efekt. Oni su, naime, najveći potrošači “supstanci”, uključujući kanabis i alkohol. Također imaju relativno veću stopu određenih psihičkih poremećaja ili poremećaja u ponašanju koji povećavaju rizik od samoozljeđivanja, zaključio je Humphreys.

– Studije pokazuju da ljudi s podležećim psihičkim tegobama mogu koristiti kanabis za ublažavanje simptoma. No s vremenom, uporaba kanabisa može pogoršati te simptome – uključujući depresiju i samoozljeđivanje. Potrebna su daljnja istraživanja o povezanosti između kanabisa i samoozljeđivanja, kao i drugih potencijalnih učinaka na zdravlje, kaže Pat Aussem iz nevladine organizacije Partnerstvo za okončanje ovisnosti.