Pretraga

Neodlučni oko studija? Plaće ovih inženjera su među najvećima u Hrvatskoj, poslova ne manjka

A- A+

Pri upisu fakulteta obično tražimo kombinaciju nečega u čemu smo dobri i što pretpostavljamo da ćemo voljeti raditi. Iako su nam to najvažniji kriteriji, druga pitanja koja si većina postavi su: „Gdje ću se zaposliti? Kolika će mi biti plaća?“. Pronaći fakultet koji zadovoljava sva četiri kriterija ponekad je ravno dobitku na lotu, no nije nemoguće.

RGNF

Ovaj sektor se već dugi niz godina svrstava u tri najbolje plaćene industrije u Hrvatskoj | Foto: RGNF

Koji vam poslovi padaju na um kada razmišljate o dobro plaćenim karijerama gdje su zaposlenici vrlo traženi? IT sektor, bankarstvo, medicina…? U pravu ste ako ste odgovorili potvrdno, no manje je poznato da se sektor „Rudarstvo i vađenje“ već dugi niz godina svrstava u tri najbolje plaćene industrije u Hrvatskoj.

Razlog tome leži u činjenici da bez rudarstva ne bismo imali niti jednu drugu industriju. Naši mobiteli, laptopi, Internet, automobili, svi drugi strojevi i uređaji, energetski sustavi,  elektrane koje proizvode energiju, građevine u kojima živimo – svi ovise o rudarstvu bez kojeg ne bi bili mogući. Drugim riječima, sve što nam treba za život, a što ne možemo uzgojiti iz zemlje ili sintetizirati u laboratoriju, mora biti izvađeno iz zemljine kore. Upravo tu nastupaju stručnjaci rudarstva, naftnog rudarstva i geologije.

Ove struke se u Hrvatskoj obrazuje na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Ove struke pripadaju STEM području te sudjeluju u provedbi energetske tranzicije, primjeni obnovljivih izvora energije i provedbi održivog sustava gospodarenja otpadom. Na preddiplomskom studiju možete birati između tri smjera: rudarstvo, geološko inženjerstvo te naftno rudarstvo. Na diplomskom, uz već spomenute smjerove, možete odabrati i diplomirati iz područja geologije. Ovaj fakultet je jedinstven jer je spoj tehničkih i prirodnih geoznanosti.

RGNF

Sve što nam treba za život, a što ne možemo uzgojiti iz zemlje ili sintetizirati u laboratoriju, mora biti izvađeno | Foto: RGNF

Koje su razlike između studija rudarstva, nafte i geologije?

Studenti ovih smjerova usvajaju mnoga slična znanja i vještine, no radi se o strukama širokog spektra specijaliziranosti s velikim razlikama u tome što na kraju dana rade. No, ono što im je zajedničko jest da primaju neke od najvećih plaća u Hrvatskoj i često odmah nakon završetka fakulteta lakše pronalaze posao.

Prema važećim podacima dostupnim na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, prosječne mjesečne plaće za visoku stručnu spremu, po djelatnostima, bile su najveće u sektoru Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja te sektoru Rudarstvo i vađenje. Taj trend je konstantno prisutan u cijelom svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Prosječne plaće također pokazuju da ovi poslovi spadaju među rijetke u kojima žene u prosjeku imaju jednaku, pa i veću plaću od svojih muških kolega.

RGNF

Sve ove struke pripadaju STEM području | Foto: RGNF

Za upis na ovaj fakultet gledat će vam se prosjek ocjena iz srednje škole (nosi 40% bodova) te B razina ispita iz Matematike na maturi za geološko inženjerstvo i rudarstvo, odnosno A razina za naftno rudarstvo (nosi 36% bodova). Dodatne bodove možete ostvariti polažući kemiju ili fiziku (nose 24% bodova).

No, koji smjer odabrati? Donosimo čime se bavi svaki smjer i gdje konkretno ćete nakon diplome moći naći posao.

Čime se bave rudari?

Magistri inženjeri/ke rudarstva mogu se baviti rudarstvom, geotehnikom ili zbrinjavanjem otpada. Svi mogu planirati, izvoditi i nadzirati iskope mineralnih sirovina.

Geotehničari detaljno upoznaju fizičko-mehaničke značajke stijena i tla. Obučavaju se za planiranje, analize, interpretacije i nadzor terenskih i laboratorijskih istražnih radova. Sudjeluju u projektiranju, izvedbi i nadzoru eksploatacije mineralnih sirovina. Osim toga, naučit će koristiti alate za numeričke analize i simulacije ponašanja tla i stijena te time biti sposobni procijeniti utjecaj eksploatacije mineralnih sirovina, miniranja, ljudi i prirodnih katastrofa na okoliš i tlo. Upoznaju tehnologije iskopa i gradnje velikih infrastrukturnih građevina kao što su tuneli i ceste kao i poboljšanja svojstava tla i stijena.

studij naftno rudarstvo

Magistri inženjeri/ke rudarstva mogu se baviti rudarstvom, geotehnikom ili zbrinjavanjem otpada | Foto: RGNF

Rudari detaljno poznaju tehnologije kao što su bušenje, miniranje, strojno otkopavanje ili transport mineralnih sirovina. Projektiraju, izvode i nadziru eksploataciju mineralnih sirovina, specijalne radove kao što su rušenje objekata upotrebom privrednih eksploziva te podvodna miniranja. Analiziraju podatke o kakvoći mineralnih sirovina te izrađuju 3D simulacijske modele različitih scenarija eksploatacije mineralnih sirovina.

Završite li smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada bavit ćete se zaštitom okoliša –  procjenjivat ćete ljudski utjecaj na okoliš, sanirat ćete onečišćena tla, izrađivati numeričke simulacije procjena onečišćenja i metoda sanacije. Pratit ćete kakvoću zraka, tla i vode, upoznati se s metodama njihove zaštite i pročišćavanja. Naučit ćete dizajnirati moderni i održivi sustav gospodarenja otpadom, projektirati odlagališta komunalnog, opasnog i radioaktivnog otpada i nadzirati ih.

Gdje rade magistri rudarstva?

Magistri inženjeri rudarstva rade na terenu kao i u uredu. Mnoge tvrtke zapošljavaju magistre inženjere rudarstva u Hrvatskoj i svijetu. Posao mogu naći u rudarskim tvrtkama ili tvrtkama koje se bave rudarskom djelatnošću,  građevinskim tvrtkama, energetskim tvrtkama te tvrtkama koje se bave zaštitom okoliša i konzultantskim poslovima u zaštiti okoliša:  Kamen Pazin, Kamen Sirač, Velički kamen, Kaming d.d., Samoborka, Cemex, Knauf, Geokon Zagreb, Dalekovod proizvodnja, Velesstroy, Strabag, Geokop Eko Flor, Inetec, Alfateh, Rijekatank, Quintessa, Jacobs, Olkiluoto 3 NPP…

studij rudarstva

Magistri inženjeri/ke rudarstva mogu se baviti rudarstvom, geotehnikom ili zbrinjavanjem otpada | Foto: RGNF

Više vas zanima naftno inženjerstvo?

Magistri inženjeri/ke naftnog rudarstva mogu se opredijeliti za opće naftno rudarstvo, energetiku ili zaštitu okoliša u naftnom rudarstvu. Svi stječu vještine i znanja za izradu, opremanja i održavanja bušotina te pripremaju naftu i plin za transport i skladištenje, ali i znanja iz vođenja i upravljanja kompanijama u energetskom sektoru.

Pet je razloga zašto studirati naftno inženjerstvo: svijetu će uvijek trebati primarna energija (nafta i plin), imamo visoke standarde čuvanja okoliša, naš posao je od strateškog interesa za svaku državu, budi znatiželjnost i putovanja diljem svijeta, bit ćete spremni za tržište rada odmah nakon završetka studija.

Studij općeg naftnog rudarstva priprema studente kako bi bili sposobni planirati, izvoditi i nadzirati radove u naftnom rudarstvu. Jedan dio njih kasnije se bavi  procjenama rezervi ugljikovodika (nafte i prirodnog plina) i potencijala geotermalnih ležišta na temelju analitičkih i numeričkih rezultata te laboratorijskih istraživanja. Kako se radi o nizu vrlo raznovrsnih stečenih znanja, u laboratoriju određuju svojstva stijena, svojstva fluida, pri čemu koriste generičke vještine poput programiranja, statistike, ili računalne tehnike, te izrade dinamičkih simulacijskih 3D modela kojima se mogu razmatrati različiti scenariji pridobivanja ugljikovodika u vremenu, kao i napredniji koncepti poput skladištenja prirodnog plina, CO2, iskorištavanja geotermalne energije, periodičke pohrane energije u podzemlju itd.

studij naftnog rudarstva

Magistri inženjeri/ke naftnog rudarstva mogu se opredijeliti za opće naftno rudarstvo, energetiku ili zaštitu okoliša u naftnom rudarstvu | Foto: RGNF

Zaštita okoliša ili energetika?

Energetičari su zaduženi za prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području energetike, analizu i optimiranje energetskih sustava te primjenu metoda za racionalno korištenje energije. Obrazuju se za održivo gospodarenje energijom u energetskoj tranziciji te vođenje i upravljanje pojedinih sustava kao što su podzemna skladišta energije, LNG terminal, transport, opskrba i distribucija te trgovina energentima prvenstveno prirodnim plinom. Osim toga, obučavaju se za poslovno upravljanje  u energetskim kompanijama i regulatornim tijelima za organiziranje energetskih tržišta, pri čemu se specijaliziraju za tehnološki razvoj i ekonomsku ocjenu održivih energetskih projekata u internacionalnom okruženju poput geotermalnih projekata ili projekata skladištenja i utilizacije CO2.

Svi koji se odluče za zaštitu okoliša u naftnom rudarstvu planiraju sustav zaštite okoliša u kompaniji, vrednuju utjecaj koji naftno rudarstvo ima na okoliš, posebno prema prijelazu u niskougljičnu eru te planiraju i izvode čišćenja i sanacije nakon onečišćenja.

Gdje rade naftni inženjeri?

Magistri naftnog rudarstva rade u energetskim tj. naftnim i plinskim tvrtkama diljem svijeta, kao što je to ilustrirao David, bivši student RGNF-a. Nakon diplome koju je stekao 2015. godine radio je za američku tvrtku Nabors International, a potom je radio u Rumunjskoj, Dubaiju, Kuwaitu… U kratkom videu objavljenom na YouTube kanalu RGNF-a ispričao je svoj put.

Dakle, naftni inženjeri rade na terenu i u uredu, u različitim energetskim sektorima. Neke od firmi i instituta u kojima rade naftni inženjeri s RGN fakulteta:

Konkretne tvrtke koje zapošljavaju naftne inženjere su: MOL, JANAF, INA, CROSCO, MB Geothermal, Par Lux, FER, NTNU, OMV, LNG Hrvatska, PPD, MOL group, Wintershall DEA, University of Bologna, Australian College of Kuwait, DOK-ing, Subsea 7, Schlumberger drilling services, HEP Trade, HROTE, Nabors industries, Velesstroy, Halliburton, Agencija za ugljikovodike, RAG Austria AG, GPZ, Vermillion, Crodux, PetroStreamz, HERA, BASF itd.

Geologija je raznoliko područje

Svi koje zanima geološko inženjerstvo mogu se odlučiti između smjera Hidrogeologija i inženjerska geologija te Geologija okoliša. Nakon završetka studija stječu naziv magistar/ka inženjer/ka geološkog inženjerstva.

Hidrogeolozi i inženjerski geolozi rade sve što uključuje planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje kod svih tipova hidrogeoloških, inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja za potrebe gradnje objekata poput tunela, prometnica, hidroelektrana i drugih manjih i većih građevina. Laički rečeno, hidrogeolozi poznaju sve zakonitosti podzemnih voda koja je glavni izvor vode za piće, a brinu i o njihovoj ugroženosti od onečišćenja dok inženjerski geolozi poznaju zakonitosti ponašanja stijena prilikom izgradnje.

studij geologije RGNF

Na RGNF-ovom studiju Geologije birajte između Hidrogeologije i inženjerske geologije te Geologije okoliša | Foto: RGNF

Geolozi okoliša rješavaju društvene probleme povezane s prirodnim opasnostima, mineralnim resursima, onečišćenjem okoliša i globalnom klimom koristeći se znanjima iz geologije i geološkog inženjerstava. U današnjem svijetu njihova su znanja sve važnija i traženija.Također, na diplomskom studiju Geologije studenti mogu odabrati i smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja, čime stječu naziv magistar geologije. Oni su odgovorni za pronalaženje, istraživanje i procjenjivanje ležišta mineralnih sirovina, definiranje njihove količine i kvalitete, izradu geoloških karata i karata mineralnih sirovina… Drugim riječima, od njih sve počinje.

Geolozi su traženi u tvrtkama u Hrvatskoj i cijelom svijetu, primjerice INA, Kaming, Ciak, OMV, De Beers, Nordgold, Rio Tinto, ArcelorMittal, BHP, Chevron, Total, Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, Holcim…

_________________________________________________________

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.