Pretraga

Nezavisni sindikat donio pravno mišljenje o slučaju uskrate suglasnosti Jovanoviću

A- A+

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja donio je pravno mišljenje o Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o uskrati suglasnosti na program rada Nevena Jovanovića kao kandidata za novog dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Filozofski fakultet u Zagrebu
Foto: Ivan Božić, srednja.hr

Vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu još je u veljači na izborima za novog dekana prihvatilo program redovitog profesora Nevena Jovanovića i on je postao predloženik FFZG-a za čelnog čovjeka institucije. No, krajem travnja na elektroničkoj sjednici Senata, izglasana je uskrata suglasnosti na njegov program rada. To je podiglo mnogo buke, a s Filozofskog su govorili i kako rektor time želi izazvati novu ‘krizu upravljanja na Filozofskom’.

Pravno mišljenje o postupku Senata

Izdvojeni članak

Očekivano, Senat je podržao Borasa: Uskratili su suglasnost predloženiku za novog dekana Filozofskog

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja donio je pravno mišljenje o sadržajnoj i pravnoj (ne)utemeljenosti Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu iz kojeg izdvajamo ključne točke, a cijeli dokument, kao i dokument skraćene verzije, možete pronaći na kraju ovog teksta.

Iz predmetnog mišljenja proizlazi da je Odluka Senata o uskrati suglasnosti:

– terminološki neusklađena sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu,

– utemeljena na protustatutarnom postupanju rektora Sveučilišta u Zagrebu koji je 23. ožujka 2020. godine samostalno donio „Odluku rektora Sveučilišta u Zagrebu o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada kandidata za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od akademske godine 2020./2021. do akademske godine 2022./2023. (Klasa 602-04/20-01/4; Ur.broj: 380-022/331-20-3) čime je, protivno članku 13. stavku. 1. točki. 8. Statuta i članku 21. stavku. 1. točki. 15. Statuta, donio odluku u vezi pitanja koje je Statutom Sveučilišta izrijekom stavljeno u nadležnost Senata Sveučilišta, a u vezi kojega rektor ima obvezu i pravo Senatu podnijeti isključivo svoje prethodno mišljenje te prijedlog odluke, ali ne i donijeti svoju samostalnu odluku kojom uskraćuje suglasnost na prijedlog programa predloženika za dekana sastavnice;

– protustatutarna u točki II. Izreke koja sadrži utvrđenje o negativnoj ocjeni programa predloženika, a s obzirom na okolnost da Senat Statutom Sveučilišta nije ovlašten ocjenjivati prijedlog programa predloženika na način da mu pridružuje negativne ili pozitive ocjene, nego je isključivo ovlašten izdati ili uskratiti traženu suglasnost;

– sadrži netočna tumačenja Statuta Sveučilišta u Zagrebu i netočna tumačenja pozitivnih pravnih propisa koji uređuju rad javnih ustanova, javnih visokih učilišta te sustava znanosti i visokog obrazovanja općenito,

– nedovoljno i nejasno obrazložena jer se iz nje ne mogu razaznati objektivni, jasni i dokazani razlozi uskrate suglasnosti na predloženikov prijedlog programa, a razlozi koji se navode kao osnova uskrate suglasnosti su nejasni, sami sebi proturječni i u najvećoj mjeri sasvim irelevantni jer im sadržaj uopće ne predstavlja objektivno valjanu osnovu za uskratu suglasnosti;

-donesena u proceduri kojom su povrijeđene odredbe Statuta Sveučilišta u Zagrebu na štetu sastavnice jer rektor i Senat Sveučilišta, između ostaloga, zajedničkim djelovanjem nisu poduzeli sve što je bilo neophodno da bi se postupak izdavanja ili uskrate suglasnosti proveo u Statutom predviđenom roku.

Na Filozofskom 975 zaposlenika i studenata potpisalo otvoreno pismo

Uz to, na Filozofskom fakultetu 975 osoba potpisalo je otvoreno pismo zaposlenika i studenata Filozofskog fakulteta Rektoru, Senatu, zaposlenicima i studentima Sveučilišta u Zagreb u kojem prozivaju rektora Borasa i od Senata traže sljedeće:

Izdvojeni članak

Dosta čudno: Čini se da Sveučilište u Zagrebu ne smatra Filozofski svojim fakultetom

-bez odgode osigurajte i zaštitite akademsko-demokratsku proceduru i istinski dijalog na sjednicama Senata, provodeći stvarnu i otvorenu raspravu o načinu organiziranja 8. sjednice, a osobito o načinu predstavljanja točke kojom je uskraćena suglasnost programu našeg predloženika. Raspravu provedite što je prije moguće, zahtijevajući od Rektora da o tome sazove posebnu sjednicu Senata

-bez odgode osigurajte i zaštitite pravo članova Senata da se na vrijeme i detaljno upoznaju sa svom dokumentacijom pripremljenom za sjednice Senata; bez odgode, na izvanrednoj sjednici, zatražite od Rektora da se potpuni materijali dostavljaju barem tjedan dana prije sjednica

-osigurajte i zaštitite pravo svakog predloženika za dekana, pa i predloženika s Filozofskog fakulteta, da se njihovi programi procjenjuju pošteno, iskreno, otvoreno i u skladu s načelima kritičkog mišljenja

Cijelo pismo možete vidjeti ovdje.

*Ako vam se dokumenti ne učitavaju pravilno, osvježite stranicu

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [700.74 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [553.00 KB]