Pretraga

Programski ugovori još uvijek nisu potpisani: Rektori sveučilišta poslali svoje primjedbe

A- A+

Iako je akademska godina 2018./2019. započela još prije dva mjeseca, programski ugovori još nisu potpisani. Odluka Vlade koja je temelj za njihovo potpisivanje donesena je krajem rujna, međutim, bez prethodne analize pilot programskih ugovora i bez komunikacije s javnim visokim učilištima. Rektorski zbor imao je nekoliko primjedbi na Odluku o programskom financiranju za naredno četverogodišnje razdoblje, te su iste poslali Vladi i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Iz MZO-a su nam rekli da je trenutno u tijeku prikupljanje i obrada podataka koji su nužni za sklapanje ugovora.

Foto: Duje Kovačević, srednja.hr

Programski ugovori definiraju način sufinanciranja troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova na javnim visokim učilištima. Potpisuje ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa svakim javnim visokim učilištem posebno na razdoblje od nekoliko akademskih godina. Dok su se prva dva kruga programskih ugovora potpisivala na razdoblje od tri akademske godine, ovoga puta programski ugovori odnosit će se na četiri akademske godine, to jest, važit će od 2018./2019. do 2021./2022. godine. 

Izdvojeni članak

Vlada nije usvojila odluku o subvenciji školarina, a studenti moraju potpisati da će 9.600 kuna platiti sami

Novi ugovori bez analize prethodnih

Pilot programski ugovori koji su važili za prethodne tri akademske godine trebali su pokazati ima li takvo financiranje smisla i može li se i kako praksa nastaviti. U 10. članku svakog programskog ugovora potpisanog s visokim učilištima stoji da su ugovorne stranke suglasne da će prije početka akademske godine 2016./2017. i 2017./2018. provesti “analizu provedbe ovog ugovora”.

Međutim, na naš upit iz MZO-a odgovaraju da je analiza prethodnih pilot Programskih ugovora za akademske godine 2016./2017. i 2017./2018. na svim javnim visokim učilištima u tijeku. To dakle znači da su nove odluke donesene iako još nije provedena analiza za prethodne dvije akademske godine. Osim toga, odluke su se donosile i bez prethodne komunikacije s onima kojih se te odluke tiču – javnim visokim učilištima.

Iz MZO-a napominju da je prethodni ciklus imao samo dva indikatora koja su visoka učilišta trebala ispuniti i to: udio sredstava utrošenih na aktivnosti za olakšanje pristupa studiju studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa u odnosu na doznačena sredstva prema ugovoru i udio sredstava utrošenih na aktivnosti za olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom u odnosu na doznačena sredstva prema ugovoru.

Rektorski zbor reagirao jer se Odluka donijela bez komunikacije s njima

Izdvojeni članak

Pogledajte koliko studenata u Hrvatskoj plaća školarinu i po kojim iznosima

Osnova za potpisivanje novih programskih ugovora je  Odluka o programskom financiranju koju je donijela Vlada 27. rujna ove godine. Njome je predviđena i subvencija školarine po studentu te je napravljena razlika u odnosu na STEM, društveno-humanističko i umjetničko područje.

Naime, Odlukom bi sveučilišni studiji za subvenciju školarine godišnje dobili 6.000 kuna po studentu u STEM području, a u društveno-humanističkom području 4.300 kuna i na umjetničkom području 7.500 kuna. S druge strane, stručni studiji dobit će nešto manje iznose: po 5.100, 3.700 i 5.100 kuna po studentu. Upravo je razlika u subvenciji školarine po područjima bila jedna od stvari koja je rektorima Sveučilišta bila problematična.

Dok se Ministarstvo znanosti i obrazovanja hvalilo povećanjem sredstava iz državnog proračuna, Rektorski zbor imao je neke primjedbe na donesenu Odluku. Budući da su imali vremena do 15. studenog reagirati na Odluku, to su i učinili, što nam je potvrdila predsjednica Rektorskog zbora i rektorica Sveučilišta u Zadru, Dijana Vican. Ona nam je rekla da su poslali Izmjene i dopune Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta za naredno četverogodišnje razdoblje Vladi i nadležnom ministarstvu.

– Rektori su reagirali nakon što su se osvjedočili da se Odluka donosi bez komunikacije s onima kojih se Odluka, a to znači financiranje visokih učilišta, tiče. Na zadnjoj sjednici RZ-a predočili smo probleme premijeru Plenkoviću i ministrici Divjak, a problemi su sadržani u prijedlozima izmjena, rekla nam je Vican.

Što traži Rektorski izbor u Izmjenama i dopunama?

1. smanjivanje razlike financiranja studijskih programa između STEM područja i društvenog, humanističkog i umjetničkog područja, ali ne na štetu izračuna subvencija studenata u STEM području
2. širi raspon pokazatelja znanstvenog rada od citiranosti u časopisima indeksiranima u bazi Web of science
3. uvažavanje doprinosa visokih učilišta lokalnoj i regionalnoj zajednici, kao i doprinosa nacionalnom identitetu
4. nediskriminiranje integriranih sveučilišta u korištenju Europskog socijalnog fonda
Sveučilišta su, uz to, zainteresirana i za izdvajanje materijalnih troškova visokih učilišta od formule u programskim ugovorima koja se temelji na izračunu subvencije studenta.
Vican je istaknula da se Rektorski zbor nada da će Vlada i ministarstvo odgovoriti pozitivno na njihove zahtjeve te da neće biti prepreka za potpisivanje programskih ugovora.

Iz Ministarstva su nam rekli da je nakon što su primili izvješće Rektorskog zbora, u tijeku prikupljanje i obrada podataka nužnih za sklapanje programskih ugovora.