Pretraga

Pogledajte koliko studenata u Hrvatskoj plaća školarinu i po kojim iznosima

A- A+

Prema podacima koje nam je ustupilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine prosječno 20 tisuća studenata parcijalno ili potpuno plaća školarinu. Školarine koje studenti plaćaju kreću se u iznosima od manje od 1.000 kuna do preko 20.000 kuna.

Studenti na predavanju | Foto: Pixabay

Osim što je broj studenata, u odnosu na situaciju prije 10 godina, značajno porastao, porastao je i broj onih koji sami plaćaju studij. Usto, zanimljivo je napomenuti da zadnjih nekoliko godina ima dosta visok broj studenata koji plaćaju školarine, unatoč državne subvencije za sve redovne studente koji uredno izvršavaju sve obveze. Podatke o broju studenata po akademskim godinama, kao i broj evidentiranih studenata koji plaćaju dio ili cijeli svoj studij, možete vidjeti u tablici ispod.

Implementacijom Bolonje dogodila se prava inflacija studenata

Ako obratimo pozornost na podatke koji su nam predstavljeni u tablici poviše, u jednom trenutku vidimo da je došlo do znatnog porasta broja studenata u Hrvatskoj. To se počelo događati od 2005. do 2010. godina, periodu u kojem se broj evidentiranih studenata i više nego udvostručio. Tako smo s 47.786 studenata u akademskoj godini 2005./2006. došli do vrtoglavih 115.504 studenta u akademskoj godini 2009./2010. Osim toga, važno je naglasiti da nekoliko zadnjih akademskih godina Hrvatska broji preko 60 tisuća redovnih studenata koji su ostvarili pravo na državnu subvenciju, odnosno ne plaćaju školarinu.

Paralelno s porastom broja studenata, logično, raste i broj onih koji sami plaćaju studij. No, taj se rast ne događa razmjerno rastu broja studenata, što je vjerojatno posljedica otvaranja privatnih sveučilišta, veleučiišta i visokih škola u to vrijeme gdje se školarina mora plaćati. Prosjek posljednjih nekoliko akademskih godina jest oko 20 tisuća studenata s evidentiranim zaduženjima. Zanimljivo da se ovaj rast koji spominjemo pojavio skupa s implementacijom Bolonjske deklaracije, koja je masovno krenula na hrvatskim sveučilištima oko 2005. godine.

Najviše studenata plaća od 1.000 do 10.000 kuna godišnje školarine

Osim navedenih, od MZO-a smo dobili i podatke o konkretnim iznosima koje su studenti plaćali za svoje školarine u akademskoj godini 2016./2017. U tablici ispod možemo vidjeti da se iznosi zapravo kreću od manje od tisuću do preko 20 tisuća kuna za školarinu godišnje. Najveći broj studenata koji plaćaju svoj studij plaća od 1.000 do 10.000 kuna. Sve podatke o iznosima možete vidjeti u tablici ispod.

*Napomena: Visoka učilišta ne moraju u ISVU-u voditi školarine odnosno participacije studenata te se podaci odnose na evidentirane podatke u sustavu. Maksimalni iznosi školarina odnosno participacija ovise o puno parametara koji se razlikuju između visokih učilišta, studija, načina studiranja itd. tako da u poslanim podacima nisu grupe prema postotcima u odnosu na maksimalno zaduženje nego prema iznosima evidentiranih zaduženja. Dio studenata u akademskoj godini 2016./2017. imaju evidentirana zaduženja na više od jednog studija.

Pogledajte koliko studenata u Hrvatskoj plaća školarinu i po kojim iznosima
Share via
Copy link
Powered by Social Snap