Pretraga

Stotinama studenata prijava za stipendiju odbijena uz neobično obrazloženje: Evo objašnjenja Ministarstva

Ovih dana objavljeni su rezultati natječaja za dodjelu 12.000 socio-ekonomskih stipendija. Preko pet tisuća zahtjeva odbijeno je, a drugi najčešći razlog odbijanja prijava je da je ‘uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu’. Obrazloženje te stavke zatražili smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz odgovora je vidljivo kako je taj razlog odbijanja naveden kod studenata koji dio vezan za sastav svog kućanstva nisu popunjavali u skladu s pravilnikom.

Foto: srednja.hr

Rezultati natječaja za dodjelu državne socioekonomske stipendije objavljeni su proteklog utorka, a na listi se našlo 11.850 dobitnika. Kako smo izvijestili, broj prijava i ove je godine bio daleko veći – studenti su ispunili 17.271. Drugi najčešći razlog odbijanja prijava je da je ‘uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu’. To se dogodilo na 875 zahtjeva.

Otkako su objavljeni rezultati natječaja za državnu stipendiju zaprimili smo niz poruka studenata oko pojašnjenja ove kategorije odbijenice. Objašnjenje smo tražili od službe za odnose s javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja.

– Prijave koje nisu prihvaćene s razlogom ‘uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu’ su sve prijave u kojima studenti nisu naveli jednog ili oba roditelja; različita prebivališta članova kućanstva; maloljetni braća ili sestre na školovanju u inozemstvu s obzirom na mjesto prebivališta te kombinacija navedenog, navode iz Ministarstva.

Izdvojeni članak
novac, stipendija, studentski dom stjepan radić

Rezultati natječaja za državnu stipendiju za 2023. I 2024. godinu, evo liste dobitnika

Lani stipendiju dobio sin imućnog poduzetnika iz BiH, ove godine postrožena pravila

U svom odgovoru su podsjetili da je ranijih godina dolazilo do nepravilnosti kod unošenja podataka vezanih uz uvjet prihoda kućanstva. Primjerice, prošle je godine socioekonomsku stipendiju dobio sin imućnog poduzetnika iz Bosne i Hercegovine koji studira u Zagrebu. Nije prijavio oca kao člana kućanstva. Nakon što je otkriven, morao je vratiti novce, odnosno 1.800 eura koje je dobio tijekom devet mjeseci.

Pa je zbog takvih slučajeva Ministarstvo postrožilo pravila za dodjelu. Prilikom prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, studenti pod kaznenom i materijalnom odgovornošću popunjavaju izjavu o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu.

– Pod pojmom zajedničko kućanstvo smatra se svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitog obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela). Dodatno, student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB. Studenti su dužni navesti oba roditelja ili uzdržavatelja, osim u slučaju kad mogu dokazati da drugi roditelj nije član kućanstva, na primjer sudska odluka o rastavi braka, smrtni list itd. Različita adresa prebivališta svakog člana kućanstva mora biti obrazložena i potkrijepljena dokaznom dokumentacijom, naglašavaju iz Ministarstva.

Izdvojeni članak
euro

Sin poduzetnika iz BiH u Hrvatskoj primao stipendiju za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

MZO je od 491 studenta tražio dodatno očitovanje jer su imali različite adrese od ukućana

Podsjećaju i kako za studente s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima godišnje prihode ostvarene u prethodnoj godini svih članova kućanstva, uključujući studenta, iz službenih evidencija Porezne uprave. Procedura je malo drugačija kada su u pitanju studenti izvan RH.

– Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja Izjave o članovima kućanstva, u elektroničkom obrascu za prijavu, ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva (uključujući studenta/icu) iz prethodne kalendarske godine. Kao dokaz obvezni su dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan Republike Hrvatske za sve članove kućanstva i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan Republike Hrvatske za članove kućanstva koji su korisnici mirovine za prethodnu godinu. Slijedom navedenog, Ministarstvo u procesu obrada stipendija preuzima i obrađuje podatke o prihodima u skladu sa spomenutim evidencijama nadležnih tijela, navode iz MZO-a.

Otkrili su i da je, s obzirom na novu regulativu, nakon zaprimanja prijava, povjerenstvo za provedbu natječaja tijekom obrada prijava dodatno zatražilo očitovanje od 491 studenta. Razlog: u prijavi su naveli različita prebivališta članova kućanstva i/ili su im maloljetna braća ili sestre na školovanju u inozemstvu.

– Nakon dostavljenih očitovanja, prihvaćena su samo ona za koje se utvrdilo da su adrese prebivališta različite zbog promjena naziva ulice, mjesta zaposlenja roditelja, nasljeđivanja nekretnine ili sličan razlog koji ni na koji način ne utječe na izračun prihoda članova kućanstva, kažu iz Ministarstva.

Izdvojeni članak
učenje stipendija potprora

Preko pet tisuća prijava za državnu stipendiju je odbijeno, jedan razlog odbijanja zahtjeva dominira

Provjere još traju, studenti koji su lagali u prijavi morat će vraćati novac

I nakon objave rezultata Ministarstvo će provoditi provjeru točnosti podataka na temelju kojih su studenti ostvarili pravo na stipendiju. Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podatci nisu točni, studentu će se obustaviti isplata i morat će vratiti do tada isplaćeni novac. Također, u slučaju zaprimanja prijava za nepravilnosti, Ministarstvo svaku prijavu prosljeđuje Ministarstvu unutarnjih poslova ili Poreznoj upravi u svrhu daljnjeg postupanja, navode iz MZO-a.

Podsjetimo, studenti koji su ostvarili pravo na državnu socioekonomsku stipendiju imaju rok do 19. prosinca 2023. godine do 14 sati, da u Sustavu državnih stipendija, koristeći opciju ‘Izbornik’ na poveznici ‘Ostvareno pravo na stipendiju’, unesu IBAN računa i da potvrde prihvaćanje uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, a ako ih studenti ne prihvate smatra se da su odbili stipendiju. Rok za ulaganje prigovora na rezultate natječaja je 20. prosinca, a kako se piše žalba možete doznati ovdje.

Državna socioekonomska stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih rata od 200 eura do 15. u mjesecu. Prema pravilniku, isplata stipendije treba započeti najkasnije 15 dana nakon objave rezultata natječaja. Napomenimo za kraj, studenti koji su ostvarili pravo na ovu stipendiju ne smiju primati niti jednu drugu koja se financira iz javnih izvora.