Pretraga

Studij energetike starta od jeseni u Šibeniku

A- A+

Od sljedeće godine u Šibeniku će se pokrenuti preddiplomski studij Energetike koji će biti dislocirana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Bit će moguće studirati dva smjera, a studenti ovog fakulteta će imati ista prava i obveze kao i svi ostali na javnim fakultetima u Zagrebu. Za početak bi ih se 30 trebalo upisivati na prvu godinu, a nastava bi se trebala održavati u Pomorskom inovacijskom centru iNavis. Predavat će profesori sa zagrebačkih Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta strojarstva i brodogradnje. O planu i programu, razlozima pokretanja fakulteta baš u Šibeniku te drugim detaljima govori nam profesor sa zagrebačkog FER-a Nedjeljko Perić.

www.recro-net.hr

U Šibeniku će od iduće godine, kako stvari sada stoje biti moguće studirati dva preddiplomska studija, koji ne postoje u Hrvatskoj. Radi se o smjerovima Obnovljivi izvori energije te Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Smjerovi će djelovati pri studiju Energetike, koji je zamišljen kao dislocirana sastavnica Sveučilištu u Zagrebu. Već su izrađeni plan i program studija, a profesori koji će držati nastavu dolazit će sa zagrebačkog FER-a i FSB-a. U prvu godinu bi se trebalo upisivati 30 studenata, a nastava izvoditi u Pomorsko inovacijskom centru iNavis. Mnoštvo detalja o novim studijskim programima nam donosi profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Nedjeljko Perić.

Izdvojeni članak

Sjeverozapad Hrvatske dobiva sveučilište!

S: Jesu li stvoreni nastavni uvjeti za pokretanje ovog studija, u smislu programskih jedinica i nastavnog osoblja? Odakle će biti predavači na ovo studiju?

N. P.: Preddiplomski studij Energetike u Šibeniku dislocirani je studij Sveučilišta u Zagrebu. Strukturiran je kao politehnički trogodišnji studij (šest semestara) sveučilišne preddiplomske razine, a izvodit će se u dva modula: modul Obnovljivi izvori energije i modul Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Studij se pokreće s ciljem obrazovanja budućih prvostupnika u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na praktična znanja i spremnost za zaposlenje u Šibensko-kninskoj županiji, ali i široj regiji.

Kako je prethodno napomenuto, studij se izvodi kroz šest semestara, pri čemu su prva tri semestra zajednička za oba modula. Nastavu na studiju izvodit će nastavnici s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, uz istodobno stvaranje kadra za potrebe nastave i stručnog rada na studiju Energetike u Šibeniku.

Trenutno su u tijeku pripreme za osnivanje multifunkcionalnih laboratorija za praktični rad studenata te prototipnog centra. Dakle, možemo reći da su stvoreni svi preduvjeti za početak izvođenja nastave na dislociranom studiju Energetike u Šibeniku.

Izdvojeni članak

Novi smjer u srednjim školama spaja čak tri profesije u jednu

S: Hoće li studenti Studija energetike u Šibeniku imati ista prava, kao da studiraju u Zagrebu?

N. P.: Budući je riječ o dislociranom studiju Sveučilišta u Zagrebu, studenti će imati ista prava i obveze kao svi studenti zagrebačkog Sveučilišta.

S: Zašto se ovaj studijski program otvorio baš u Šibeniku? Je li to korak prema suradnji obrazovanja i gospodarstva?

N. P.: Ovaj se studij otvara u Šibeniku s nekoliko ciljeva. Između ostaloga, cilj nam je pokušati dugoročno potaknuti rast gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji, koja je ratom i privatizacijom devastirana. S obzirom da je riječ o županiji koja raspolaže prirodnim resursima potrebnima za razvoj energetike – vjetrom i suncem, najbolje mjesto na kojem je moguće pokrenuti studij ovoga tipa upravo je Šibensko-kninska županija. Također, važno je istaknuti da obnovljivi izvori energije kao oblik čiste energije mogu biti izuzetno korisni i poželjni za hotelijerstvo, odnosno daljnji razvoj turizma u cijeloj regiji.

Izdvojeni članak

U Rijeci se pokreće jedinstven doktorski studij

S: Je li Sveučilište u Zagrebu već izradilo studijske programe? U kojoj su fazi ostale potrebne predradnje?

N. P.: Sveučilište u Zagrebu izradilo je opsežni elaborat o trogodišnjem sveučilišnim preddiplomskom studiju Energetike na hrvatskom i engleskom jeziku. Program je trenutno u proceduri evaluacije i odobravanja na Sveučilištu u Zagrebu, a nastavni prostori, dakle učionice i laboratoriji su u fazi obnove. Plan je Sveučilišta u Zagrebu da nastava započne sljedeće akademske godine.

Budući da je Sveučilištu u Zagrebu u rujnu 2013. godine potpisalo Ugovor o pokretanju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Energetike u Šibeniku s Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom županijom, u kojem su se partneri usuglasili i obvezali, svaki u svom dijelu, napraviti potrebne korake za početak izvođenja studija, vjerujemo da će se ostvariti naši planovi te da će prva generacija studenata na preddiplomskom studiju Energetike početi studirati na jesen.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap