Pretraga

Studij energetike starta od jeseni u Šibeniku

A- A+

Od sljedeće godine u Šibeniku će se pokrenuti preddiplomski studij Energetike koji će biti dislocirana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Bit će moguće studirati dva smjera, a studenti ovog fakulteta će imati ista prava i obveze kao i svi ostali na javnim fakultetima u Zagrebu. Za početak bi ih se 30 trebalo upisivati na prvu godinu, a nastava bi se trebala održavati u Pomorskom inovacijskom centru iNavis. Predavat će profesori sa zagrebačkih Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta strojarstva i brodogradnje. O planu i programu, razlozima pokretanja fakulteta baš u Šibeniku te drugim detaljima govori nam profesor sa zagrebačkog FER-a Nedjeljko Perić.

www.recro-net.hr

U Šibeniku će od iduće godine, kako stvari sada stoje biti moguće studirati dva preddiplomska studija, koji ne postoje u Hrvatskoj. Radi se o smjerovima Obnovljivi izvori energije te Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Smjerovi će djelovati pri studiju Energetike, koji je zamišljen kao dislocirana sastavnica Sveučilištu u Zagrebu. Već su izrađeni plan i program studija, a profesori koji će držati nastavu dolazit će sa zagrebačkog FER-a i FSB-a. U prvu godinu bi se trebalo upisivati 30 studenata, a nastava izvoditi u Pomorsko inovacijskom centru iNavis. Mnoštvo detalja o novim studijskim programima nam donosi profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Nedjeljko Perić.

Izdvojeni članak

Sjeverozapad Hrvatske dobiva sveučilište!

S: Jesu li stvoreni nastavni uvjeti za pokretanje ovog studija, u smislu programskih jedinica i nastavnog osoblja? Odakle će biti predavači na ovo studiju?

N. P.: Preddiplomski studij Energetike u Šibeniku dislocirani je studij Sveučilišta u Zagrebu. Strukturiran je kao politehnički trogodišnji studij (šest semestara) sveučilišne preddiplomske razine, a izvodit će se u dva modula: modul Obnovljivi izvori energije i modul Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Studij se pokreće s ciljem obrazovanja budućih prvostupnika u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na praktična znanja i spremnost za zaposlenje u Šibensko-kninskoj županiji, ali i široj regiji.

Kako je prethodno napomenuto, studij se izvodi kroz šest semestara, pri čemu su prva tri semestra zajednička za oba modula. Nastavu na studiju izvodit će nastavnici s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, uz istodobno stvaranje kadra za potrebe nastave i stručnog rada na studiju Energetike u Šibeniku.

Trenutno su u tijeku pripreme za osnivanje multifunkcionalnih laboratorija za praktični rad studenata te prototipnog centra. Dakle, možemo reći da su stvoreni svi preduvjeti za početak izvođenja nastave na dislociranom studiju Energetike u Šibeniku.

Izdvojeni članak

Novi smjer u srednjim školama spaja čak tri profesije u jednu

S: Hoće li studenti Studija energetike u Šibeniku imati ista prava, kao da studiraju u Zagrebu?

N. P.: Budući je riječ o dislociranom studiju Sveučilišta u Zagrebu, studenti će imati ista prava i obveze kao svi studenti zagrebačkog Sveučilišta.

S: Zašto se ovaj studijski program otvorio baš u Šibeniku? Je li to korak prema suradnji obrazovanja i gospodarstva?

N. P.: Ovaj se studij otvara u Šibeniku s nekoliko ciljeva. Između ostaloga, cilj nam je pokušati dugoročno potaknuti rast gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji, koja je ratom i privatizacijom devastirana. S obzirom da je riječ o županiji koja raspolaže prirodnim resursima potrebnima za razvoj energetike – vjetrom i suncem, najbolje mjesto na kojem je moguće pokrenuti studij ovoga tipa upravo je Šibensko-kninska županija. Također, važno je istaknuti da obnovljivi izvori energije kao oblik čiste energije mogu biti izuzetno korisni i poželjni za hotelijerstvo, odnosno daljnji razvoj turizma u cijeloj regiji.

Izdvojeni članak

U Rijeci se pokreće jedinstven doktorski studij

S: Je li Sveučilište u Zagrebu već izradilo studijske programe? U kojoj su fazi ostale potrebne predradnje?

N. P.: Sveučilište u Zagrebu izradilo je opsežni elaborat o trogodišnjem sveučilišnim preddiplomskom studiju Energetike na hrvatskom i engleskom jeziku. Program je trenutno u proceduri evaluacije i odobravanja na Sveučilištu u Zagrebu, a nastavni prostori, dakle učionice i laboratoriji su u fazi obnove. Plan je Sveučilišta u Zagrebu da nastava započne sljedeće akademske godine.

Budući da je Sveučilištu u Zagrebu u rujnu 2013. godine potpisalo Ugovor o pokretanju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Energetike u Šibeniku s Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom županijom, u kojem su se partneri usuglasili i obvezali, svaki u svom dijelu, napraviti potrebne korake za početak izvođenja studija, vjerujemo da će se ostvariti naši planovi te da će prva generacija studenata na preddiplomskom studiju Energetike početi studirati na jesen.