Pretraga

Sutra je Dan žena u znanosti pa smo pobrojali dekanice na našim fakultetima: Situacija je kritična

A- A+

Sutra obilježavamo Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti. Trebao bi to biti dan kada ćemo istaknuti koliko smo, kao jedna europska država, ravnopravni i inkluzivni, posebice u nekim intelektualnim sferama poput sustava znanosti i obrazovanja. No, stvarnost je, nažalost, daleko drugačija. Žena u sustavu ima dosta, no na visokim funkcijama – kritično malo. Od deset javnih sveučilišta, imamo samo tri rektorice, dekanice na čelo fakulteta dolaze, u pravilu, jako rijetko, a akademkinja je tek nešto više od deset posto.

tri profesorice u kabinetu na fakultetu

Foto: Unsplash; Christina @ wocintechchat.com

Na deset javnih sveučilišta u državi imamo ukupno sedam rektora i tri rektorice. Čelnu poziciju rektorata žene imaju na Sveučilištu u Rijeci gdje je tu u drugi mandat izabrana Snježana Prijić Samaržija, na Sveučilištu u Zadru, gdje drugi mandat odrađuje Dijana Vican te na Sveučilištu obrane i sigurnosti gdje Ivana Čuković Bagić predstavlja prvu rektoricu; s tim da, valja naglasiti, ovo posljednje javno sveučilište još nije počelo s radom u pravom smislu. Posljednjih nekoliko dana pregledali smo fakseve na četiri najveća javna sveučilišta, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti te sve javne znanstvene institute i zabilježili sve one koji na svojim čelnim pozicijama imaju – žene.

I dalje muškarci na vodećim pozicijama

Sveučilište u Zagrebu ima ukupno trideset i četiri sastavnice na kojima možete studirati; od toga su ukupno tri umjetničke akademije, a ostalo su fakulteti. Na tim fakultetima i akademija na čelnim pozicijama imamo tek 6 dekanica i 28 dekana. Šest dekanica, koje čine tek manji dio našeg vodećeg i najvećeg javnog sveučilišta, su: Nina Begičević Ređep na Fakultetu organizacije i informatike, Jasmina Lovrić na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Zdenka Zovko Brodarac na Metalurškom fakultetu, Jadranka Frece na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Zrinka Tarle na Stomatološkom fakultetu, te Anica Hursa Šajatović na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Napomenimo, posljednja dekanica s liste nije redovno izabrana nego se na toj poziciji nalazi kao obnašateljica dužnosti, drugim riječima – privremeno.

Izdvojeni članak
nastavnica na faksu razgovara sa studenticom

Novi podaci: Na faksu je više nastavnica, ali muški kolege imaju viša zvanja i veće plaće

Ni na Sveučilištu u Splitu nije bolja situacija. Na ukupno šesnaest sastavnica – jedanaest fakulteta, četiri sveučilišna odjela i jednoj umjetničkoj akademiji – na čelnim su se pozicijama našle, pazite sad, samo dvije dekanice, odnosno pročelnice ako je riječ o odjelima. Konkretno, Gloria Vickov trenutno je dekanica Filozofskog fakulteta, a Maja Krželj pročelnica Odjela za studije mora. Njihovih muških kolegaje na dekanskim i pročelničkim pozicijama, dakle, ima ukupno 14. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku je na svojih ukupno sedamnaest sastavnica, odnosno dvanaest fakseva, umjetničkoj akademiji i četiri odjela uspjelo skupiti, ni više ni manje, nego četiri žene na čelnim pozicijama. Dobro ste pročitali, ukupno 4 dekanice i pročelnice prema 13 dekana i pročelnika. Helena Sablić Tomić dekanica je Akademije za umjetnost i kulturu, a Vesnica Mlinarević Kineziološkog fakulteta, dok Odjel za biologiju vodi pročelnica Tanja Žuna Pfeiffer, a Odjel za kemiju pročenica Elvira Kovač Andrić.


14 AKADEMKINJA I 107 AKADEMIKA

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trenutno broji 121 redovnih članova, akademkinja i akademika. Preciznije bi bilo reći, uglavnom akademika, jer se prema podjeli, u toj brojci našlo tek 14 akademkinja koje su redovne članice HAZU-a. One su, abecednim redom: Željka Čorak, Vida Demarin, Dunja Fališevac, Vera Horvat-Pintarić, Sibila Jelaska, Koraljka Kos, Nella Lonza, Anica Nazor, Dubravka Oraić Tolić, Ivanka Petrović, Vlasta Piližota, Mirna Šitum, Alica Wertheimer-Baletić te Milena Žic Fuchs.


Nešto bolja situacija

Nešto bolju situaciju, za svakoga iole upućenijog u akademske prilike – očekivano – nalazimo na Sveučilištu u Rijeci, koje osim rektorice Snježane Prijić Samaržije na čelnim pozicijama sastavnica ima pedeset posto žena. Konkretno, na šesnaest sastavnica, odnosno trinaesf fakulteta, dva odjela i umjetničkoj akademiji, dekanica i pročelnica je, kao i dekana i pročelnika 8. Leticija Linardić dekanica je Akademije primijenjene umjetnosti, Sonja Pezelj Ribarić dekanica je Fakulteta dentalne medicine, Sandra Janković je na čelnoj poziciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Daniela Malnar na Fakultetu zdravstvenih studija, Vesna Crnić Grotić na Pravnom fakultetu, Lidija Vujičić na Učiteljskom fakultetu, Marina Ivašić Kos dekanica je Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, a Miranda Mladinić Pejatović pročelnica je Odjela za biotehnologiju.

Ne toliko dobru, ali ipak nešto bolju situaciju u pogledu žena na vodećim funkcijama nalazimo kod javnih znanstvenih instituta, kojih u državi imamo ukupno dvadeset i pet. Ukupno 10 tih instituta na svom čelu ima ravnateljice. Konkretno, Živana Ninčević gladan ravnateljica je Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Tajana Barbić vodi Ekonomski institut, Sanja Tišma Institut za razvoj i međunarodne odnose, Katarina Horvat Levaj Institut za povijest umjetnosti, Ana Lucić Vrdoljak ravnateljica je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sanja Perić na Hrvatskom šumarskom institutu, Marina Perić Kaselj na Institutu za migracije i narodnosti, Vida Vukoja ravnateljica je Staroslavenskog instituta, Katja Žanić Instituta za jadranske kulture i meliorizaciju krša te Iva Niemčić na čelu Instituta za etnologiju i folkloristiku.


*Napomena: podaci koje iznosimo u ovom tekstu prikupljeni su sa službenih web stranica institucija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.