Pretraga

Zbog CD-a i USB-a rektor poništio izbore za dekana na Učiteljskom: ‘Proces je sveden na apsurd’

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić odlučio je poništiti izbore za dekana na Učiteljskom fakultetu. Naime, tamo je izborno povjerenstvo odbilo kandidata za dekana Tina Perkova jer je dokumentaciju poslao na USB-u umjesto na CD-u. Odluku je rektor donio na temelju mišljenja Odbora za statutarna pitanja. Oni u mišljenju pišu da CD danas u upotrebi gotovo i ne postoji te da je tako nešto protiv zdravog razuma, bez opravdanja ili logike. Smatraju da poziv ne smije biti sredstvo eliminacije ili minsko polje za potencijalne kandidate.

perkov i lakušić

Tin Perkov (lijevo) i Stjepan Lakušić (desno) | foto: srednja.hr, Učiteljski fakultet u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić poništio je cijele izbore za dekana na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje se kandidata Tina Perkova odbilo jer je dokumentaciju poslao na USB-u umjesto na CD-u. Odluku je rektor donio na temelju mišljenja Odbora za statutarna pitanja u čijem smo posjedu.

‘Još je apsurdnije da tijelo koje je samo prouzročilo nejasnoće isključuje osobe koje su ipak žrtve tih nejasnoća’

Odbor u svom mišljenju piše da je ključno da pristupnici predaju dokumentaciju u tiskanom i digitalnom obliku radi pohrane u pismohrani i sigurnosti u autentičnost dokumentacija, no da je nedopustivo da se pri tome ograničava vrsta ili gramatura papira za tiskani oblik ili sredstvo prijenosa u kojem će digitalne datoteke biti dostavljene.

– I činjenica da je to dokument bez preambule, bez nadnevka, bez klase i bez urudžbenoga broja samo su izazvali pomutnju i iritantnu krutost u postupanju Povjerenstva za izbor dekana Fakulteta. Odbor je čvrstoga stava da postupak izbora dekana treba provesti uredno i na pravno siguran način, ali ne i tako da su u pozivu sadržane neživotnosti koje je teško postići, a spominjanje CD-a to svakako jest jer je riječ o tehnološkom anakronizmu koji danas u upotrebi gotovo i ne postoji, koje idu protiv zdravoga razuma i koje stoga bez ikakva opravdanoga razloga ili logičke održivosti isključuju pristupnike, stoji u mišljenju Odbora koje je doneseno na izvanrednoj sjednici u utorak.

Odbor smatra da nije jasno, kao što je to naveo i sudski vještak koji je napravio vještačenje, je li to što je CD naveden u zagradi digitalnog oblika samo primjer digitalnog medija koji treba biti upotrebljen ili je to obveza. Navedeno je da različiti članovi Odbora različito tumače i razumiju tekst poziva što pokazuje da tekst nije razumljiv. Iz sudskog vještačenja, smatra Odbor, naočigled proizlaze propusti koje je učinilo Izborno povjerenstvo za izbor dekana.

– Još je apsurdnije da tijelo koje je samo prouzročilo nejasnoće isključuje osobe koje su ipak žrtve tih nejasnoća. Poziv koji je uputio Fakultet za kandidature za dekana je instruktivan. I ne može biti nikakav drugačiji! Njegov sadržaj nije propisan niti ikako zadan ili čak nagoviješten statutom Fakulteta, pa stoga ni izdavatelj toga poziva, koji je pravno gledajući zapravo uputa, ne smije inzistirati na pretjeranoj rigidnosti, restriktivnosti ili tome da bi na bilo koji način glede formalizma stvarao ‘minsko polje’ za potencijalne pristupnike. Poziv ne smije biti sredstvo eliminacije, nego mehanizam otvorenosti i pluralizma, stoji u mišljenju Odbora.

U izbornom povjerenstvu bili HDZ-ovac i osnivačica ORAH-a

U Povjerenstvu za izbora dekana, koji su potpisali zapisnik o otvaranja pristiglih prijedloga, sjedili su Andrea Feldman koja je bila predsjednica povjerenstva, Ivan Prskalo i Đuro Blažeka. Prskalo je na Učiteljskom predstojnik Katedre za kineziološku edukaciju, a ujedno je i zamjenik gradonačelnice Petrinje te član HDZ-a. Feldman je pak profesorica na Katedri za prirodoslovlje, geografiju i povijest, a bila je jedna od osnivačica stranke ORAH. Iz stranke je istupila u kolovozu 2014. godine.

 

‘Upute moraju biti zdravorazumske, jednostavne, životne, ali pravno sigurne’

O događajima obaviješteni su svi članovi Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta, a nova sjednica Vijeća bit će sljedećeg tjedna. Odbor je dalje u svom mišljenju naveo da jedino što je važno je sama dokumentacija, ispunjavanje pretpostavaka uz kandidiranje, referencije kandidata, a ne medij na kojem je to poslano. Odbor to naziva ‘robovanje formalizmu’. Smatraju da je fakultet izvrnuo vrijednosti i prioritete robujući formi i dajući joj prednost.

-To je nebranjivo i neodrživo te cjelovito kontaminira čitav proces izbora dekana svodeći ga na apsurd. Postupak izbora dekana na Fakultetu mora se cjelovito provesti ispočetka jer je postojeći postupak nevaljan, a time nepovratno kontaminiran. Fakultetsko vijeće najprije mora donijeti odluku o poništenju sadašnjeg izbora i odmah nakon toga, u sljedećoj točki dnevnoga reda, donijeti odluku o pokretanju novoga postupka, uključujući upute za kandidiranje i imenovanje povjerenstva za provedbu izbora, pri čemu upute moraju biti zdravorazumske, jednostavne, životne, permisivne, ali pravno sigurne, navodi Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta.

Odbor je čvrstoga stava da fakultet mora imenovati novo povjerenstvo koje će provesti izbore za dekana s cjelovito izmijenjenim sastavom. Na ponovljene izbore mogu se prijaviti svi, kao i oni koji su se javili ranije. Oni kandidati koji su već dobili suglasnost Senata priznat će im se priloženi program ako ponovno predaju isti dokument, bez izmjena. Odbor je istaknuo da je dovoljno vremena za odabrati novog dekana te fakultetsko vijeće poziva da sami izaberu dekana. Odbor ističe kako je zaključio da je ponavljanje postupka izbora dekana jedino rješenje ovoga problema jer će se samo tako spriječiti i izbjeći sudski sporovi, osporavanje izbora, smanjenje tenzija, negativnih emocija ili kvarenja međuljudskih odnosa.

Izdvojeni članak
tin perkov učiteljski

Sudski vještak kaže da je USB jednak CD-u, Sveučilište šuti: ‘Rektor se neće miješati u poslove fakulteta’

Odbor smatra da odlukom štiti kandidate od izvanredne i nepovoljne situacije

Odbor piše da njegovo mišljenje doprinosi zaštiti troje kandidata čije je programe već potvrdio Senat Sveučilišta kako se ne bi dogodilo da nezadovoljna osoba zaštitu traži izvan Sveučilišta na sudu koji bi postupak o izboru dekana mogao osporiti ili ukinuti. To bi značilo i da bi mandat odabranog dekana mogao biti prekinut. Odbor smatra da odlukom štiti kandidate od takvog razvoja jer bi to za fakultet i Sveučilište bila izvanredna, nepovoljna i neželjena pravna te organizacijska situacija. Odbor poziva sve dionike ove situacije da razumno razmotre sve okolnosti, da budu razboriti i donesu odluke koje će u ovoj situaciji biti optimalne.

Odbor je napomenuo da je svoje mišljenje dao tek kad mu je rektor podnio takvu zamolbu. Objasnili su da oni djeluju samo prema rektoru i Senatu kada oni to od njih zatraže te da su ih iznenadili pokušaji neinstitucionalnog obraćanja pojedinačno članovima Odborima te različitih uplitanja i pritisaka na Odbor da odlučuje o nečemu izvan svoje nadležnosti. Naveli su da osobe koje pretendiraju na najviša upravljačka mjesta na sastavnicama trebaju poznavati funkciju Odbora i njegovu nadležnost iz Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

Naveli su da je pravilan stav rektora i Senata da autonomiji sastavnice pripada izbor dekana te da se ta autonomija poštuje jer su sami, stoji u mišljenju Odbora, imali očekivanja i vjeru da će sastavnica sama prevladati određena pitanja. Naveli su da je na sastavnici da preuzme odgovornost i provede izbor dekana na održiv način, dolično, nekonfliktno u demokratskoj i transparentnoj proceduri, a da je uloga Sveučilišta da prati taj proces i nad njime bdije. Ako se pojave kakvi izazovi, rektor i Sveučilište imaju obvezu djelovati odmah, precizno, argumentirano i snažno, stoji u mišljenju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu.