Pretraga

Znate li da se ne plaća svaki privatni faks? Ovdje većina studenata ne daje novac za školarinu

A- A+

Iako ste možda odrastali u uvjerenju da privatni faksevi koštaju – i to dosta – to nije uvijek slučaj. Većina studenata Hrvatsko katoličkog sveučilišta, privatnog faksa, ne plaćaju školarinu, dok neki manji dio zna godišnje ostaviti i gotovo četrdeset tisuća kuna.

hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište
Foto: Google Maps screenshot

Ako ideš na privatni faks, to znači da ga plaćaš. Većina ljudi ne vidi nikakav problem u ovoj tvrdnji. I problema zaista nema, osim što ta tvrdnja, naprosto, nije istinita. Osim što privatni fakulteti često nude stipendije onima koji se iskažu na prijemnim ispitima, kod nas postoje privatni faksevi na kojima školarinu uopće ne plaćaš. Naravno, ako zadovoljiš određene uvjete. Jedna takva institucija – i vjerojatno jedina među privatnima je – Hrvatsko katoličko sveučilište.

Većina ne plaća ništa, a neki gotovo četrdeset tisuća godišnje

Hrvatsko katoličko sveučilište ne uzima uvijek novac za školarinu od upisanih studenata. Kada se upisuju u prvu godinu studija na preddiplomskoj razini svi studenti moraju platiti troškove upisnine, no školarinu ne plaćaju svi. Daleko od toga, iznos kojim će svaki student participirati u pokrivanju svoje školarine, ako će uopće participirati, ovisi o ostvarenom upisnom mjestu i vrsti studija. Objašnjavaju tako na stranicama Katoličkog sveučilišta.

Na jednopredmetnom studiju povijesti, prvih dvadeset i pet studenata na rang listi mora platiti samo upisninu u iznosu od 700 kuna, kao i na dvopredmetnim studijima povijesti i sociologije. Na jednopredmetnoj sociologiji isto pravilo vrijedi za prvih trideset, na sestrinstvu, psihologiji i komunikologiji za prvih četrdeset na rang listi upisanih studenata. To znači da svi redovni studenti na povijesti, sociologiji i sestrinstvu ne plaćaju ništa osim upisnine. Tek po petoro redovnih studenata komunikologije i psihologije, onih na dnu upisne liste, plaća punu školarinu od 14.000 kuna i nešto manju upisninu od 300 kuna.

Izdvojeni članak
dvorana za predavanje, sveučilište

Znate li da država isplaćuje plaću većini zaposlenika na jednom privatnom faksu? Evo i zašto

Među redovnim je studijima iznimka medicina. Svih četrdesetero domaćih redovitih studenata uz upisninu od 300 kuna mora platiti i dio školarine u godišnjem iznosu od čak 38.000 kuna. Studij medicine krenuo je tek ove godine, a kako smo detaljno izvještavali, kontekst njegova otvaranja iznimno je interesantan. Školarine redovnih studenata, općenito na svim studijima, pokriva se iz, kako stoji na stranicama HKS-a, državnog proračuna, Zagrebačke nadbiskupije kao osnivača, donatora, ostalih izvora i participacije samih studenata, a sve sukladno posebnoj odluci o uvjetima upisa, natječaju i posebnoj odluci o visini participacije. Osim navedenih troškova, na nekim studijima HKS-a dodatno su se prošlih godina plaćali i prijemni ispiti, odnosno razredbeni postupak.

Školarine plaćaju izvanredni studenti

Očekivano, školarinu osim manjeg dijela redovitih studenata plaćaju i izvanredni studenti na onim studijima na kojima se može studirati izvanredno. Hrvatsko katoličko sveučilište ima jedan takav studij. Sestrinstvo, gdje prvih dvadeset upisanih mora podmiriti školarinu od 300 kuna i 9.000 kuna godišnje školarine.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava, stoji na stranicama HKS-a, odnosno participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Izvanredni studenti pri upisu na studij, potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Hrvatsko katoličko sveučilište, podsjetimo, interesantan je primjer privatnog faksa kojemu država daje pozamašne svote novca svake godine. Konkretno, ogromna većina tamošnjih nastavnika i zaposlenika, njih 155 od ukupno 164 prima plaću i dodatke na plaću – poput božićnica i darova za djecu – upravo iz državnog proračuna.