Pretraga

Doznajte sve o postupku prijave i pisanja prijemnog ispita za Filozofski fakultet

A- A+

Među fakultetima koji zahtijevaju dodatne provjere znanja kako biste se mogli upisati, nalazi se i Filozofski fakultet u Zagrebu. Maturanti koji su neke od studija spomenutog fakulteta odabrali u sustavu Postani student, do 27. svibnja u ponoć moraju prijaviti prijemni ispit elektroničkim putem, a već u ponedjeljak kreću i fizičke prijave razredbenog postupka na zagrebačkom Filozofskom.

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na jednopredmetne i dvopredmetne trogodišnje i četverogodišnje preddiplomske sveučilišne studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položile državnu maturu odnosno ekvivalentne ispite. 

Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za ljetni razredbeni rok se primaju do uključivo subote, 27. svibnja 2017

Preduvjeti za upis: Za upis nekih studijskih programa pristupnici moraju ispuniti dodatne uvjete upisa polaganjem ispita predznanja ili/i položenim ispitom državne mature iz tog predmeta ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu. Bez ispunjavanja preduvjeta nije moguće upisati te studijske programe. 

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Izdvojeni članak

Provjerite što će se ove godine ocjenjivati na prijemom za Kineziološki fakultet

Prijave za test intelektualnih sposobnosti 

U sklopu razredbenog postupka pristupnici obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Da bi mogli pristupiti testiranju, koje predstavlja obavezni dio razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultet, pristupnici se, osim prijave elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, obavezno trebaju prijaviti i u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta. 

Jedina iznimka je integrirani preddiplomski i diplomski studij povijest-geografija.

Za testiranje se mogu prijaviti samo oni pristupnici koji su u NISpVU sustavu prijavili neki od studija na Filozofskom fakultetu. 

Test intelektualnih sposobnosti temelji se na primjeni testa od više vrsta zadataka neverbalnog i verbalnog tipa.

Prijave za testiranje u ljetnom razredbenom roku primaju se od 29. svibnja do 02. lipnja 2017. od 9 do 19 sati u Studentskoj službi. Nakon 2. lipnja 2017. neće biti moguće prijaviti se za testiranje, upozoravaju s FFZG-a.

Kod prijave pristupnici su dužni priložiti: 

  • Ispunjeni obrazac prijave za test intelektualnih sposobnosti (dostupan je ovdje)
  • Uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka na ime pristupnika u iznosu od 250,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Razredbeni postupak 2017.“, a u pozivu na broj primatelja upišite “1007 – OIB pristupnika“. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje. 
  • Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje dodatnih bodova koje se predaju na Filozofskom fakultetu (Završena druga četverogodišnja škola i treći strani jezik)
    Pristupnici koji traže individualizirano prilagođeno testiranje uz prijavu trebaju priložiti dokaz o potrebi za takvo testiranje (odluka NCVVO-a, rješenje o invalidnosti, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom školovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine).  

Nakon pregleda prijave pristupnik odmah dobiva potvrdu o primitku prijave za test intelektualnih sposobnosti na kojoj su ispisani njegovi podaci i redni broj prijave. S tom potvrdom i osobnom iskaznicom ili putovnicom pristupa testiranju u subotu, 1. srpnja 2017., u 12.00 sati.

Izdvojeni članak

Od danas dostupna aplikacija koja pomaže u pripremi za državnu maturu

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte! 

Bez potvrde o primitku prijave za testiranje i bez identifikacijskih dokumenata pristupnik ne može pristupiti testiranju. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave pristupnika pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati testiranja.  Slanje prijave poštom ne preporučuje se, osim ako ni u kojem slučaju svoju dokumentaciju ne možete u Studentsku službu predati osobno niti to može učiniti netko umjesto vas. Tada se morate pobrinuti da potvrdu o primitku prijave za testiranje preuzmete najkasnije na dan testiranja. Ukoliko je poslana prijava bila kompletna može se preuzeti u Info-centru Filozofskog fakulteta. Potvrda se može preuzeti u Info-centru i na dan testiranja od 9.00 do 10.30 sati. 

Testiranje će se provoditi na više lokacija u gradu. Točan raspored testiranja po lokacijama i dvoranama bit će objavljen nakon završetka prijava na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta. Vodite računa o tome kamo trebate doći na testiranje.

Razredbeni prag na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa. Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag od 20% isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Pristupnici koji uspješno polože test intelektualnih sposobnosti pridodane prioritete studijskim programima za koje kandidiraju na Filozofskom fakultetu moći će mijenjati elektronički putem NISpVU-a do maksimalnog roka određenog s njihove strane. 

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na studijske programe na Filozofskom fakultetu sastavlja se prema sustavu bodovanja koji možete vidjeti ovdje.

Nakon razredbenog postupka, sve predane dokumente pristupnici moraju preuzeti u Info-centru Filozofskog fakulteta najkasnije do 1. listopada 2017., nakon čega Filozofski fakultet ne odgovara za nepreuzete dokumente.