Pretraga

Na Fizici dominirale jedinice: Ovo su najčešće ocjene na ispitima mature

A- A+

Ovogodišnja generacija maturanata postigla je najlošije rezultate na ljetnom roku državne mature. Čak 1.041 gimnazijalaca (9,4%) za koje je ona obavezna, palo je maturu, dok je negativnu ocjenu iz obaveznih predmeta dobilo 6.947 strukovnjaka. Ukupno gledajući, pristupnici su najlošije napisali Sociologiju – jedinicu je dobilo 57% pristupnika. Najčešća ocjena na obje razine Matematike tek je dvojka, a na Hrvatskom dobar.

Foto: srednja.hr

Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ove su godine maturanti najlošije napisali ispit iz Sociologije. Nedovoljan je iz tog izbornog predmeta dobilo više od polovice pristupnika, njih 57%. Podsjetimo, i lani je ovaj ispit pristupnicima bio najproblematičniji, ali tada je broj jedinica bio nešto manji – tu ocjenu 2018. dobilo je 51,2% učenika koji su pisali Sociologiju.

Na Fizici i Psihologiji dominirale jedinice

Nisu se maturanti puno proslavili niti na obaveznim ispitima mature. Baš kao i prošle godine, najčešća ocjena na obje razine Matematike bila je dvojka, a na Hrvatskom trojka. Najbolje su od obaveznih predmeta rješavali višu razinu Engleskog, gdje je najčešća ocjena četvorka, dok je to na osnovnoj razini ocjena dobar.

Na izbornom predmetu s najvišim brojem prijava, Fizici, dominantna je ocjena bila nedovoljan, baš kao i na Psihologiji. Loše su maturanti napisali i Informatiku, na kojoj je najčešća ocjena dvojka. Tablicu s dominantnim ocjenama po ispitima s većim brojem prijava možete vidjeti u nastavku.

Izvor: NCVVO

Maturanti najbolje rješavali Engleski

Osim što je na njemu bilo najviše jedinica, logično, Sociologija je i predmet s najnižom postotnom riješenosti ispita. Na njemu su, u prosjeku, maturanti ostvarili između 31 i 40%. Prosječna postotna riješenost ispita obje razine Matematike je između 41 i 50%, na osnovnoj razini Hrvatskog ona iznosi 51-60%, a na višoj između 61 i 70%.

Ista je prosječna postotna riješenost osnovne razine Engleskog, dok na višoj ona iznosi između 71 i 80%. Prosječnu postotnu riješenost svih ispita možete vidjeti u tablicama u nastavku.

Izvor: NCVVO

Redoslijed ispita prema udjelu nedovoljne i odlične ocjene

Prilikom prezentiranja rezultata državne mature, prikazani su i redoslijedom ispiti s najviše negativnih ocjena, ali i najviše odličnih. Već smo spomenuli kako je najviše jedinica bilo na Sociologiji, 34% pristupnika tu je ocjenu dobilo na Fizici, a 32% na Psihologiji. Od obaveznih predmeta, najviše jedinica, 31% bilo je na osnovnoj razini Hrvatskog.

S druge strane, najviše odličnih ocjena bilo je, pogađate, na višoj razini Engleskog jezika (26%). Slijedi ispit više razine Njemačkog sa 17% petica, a zatim osnovna razina Engleskog na kojoj je odličan dobilo 13% pristupnika.

Redoslijed ispita prema udjelu nedovoljne i odlične ocjene možete vidjeti u nastavku. Napomenimo kako je riječ o ispitima kojima je pristupilo više od 300 osoba.

Izvor: NCVVO

67 maturanata imalo stopostotni učinak na 68 ispita

A da baš sva statistika ovogodišnje mature ne bude ‘crna’, potrudilo se 67 individualaca, koji su 68 ispita riješili sa stopostotnim učinkom. Jedna od njih, Iva Barać iz III. gimnazije Split je bez greške riješila dva ispita, onaj na višoj razini Matematike i ispit iz Fizike.

Po 18 učenika postiglo je stopostotni rezultat na višoj razini Engleskog i isto toliko njih bez greške je riješilo Fiziku. Čak 12 njih imalo je 100% na višoj razini Matematike, a 11 njih taj je rezultat postiglo na osnovnoj razini ispita iz Engleskog. U nastavku se nalazi tablica ispita sa 100% riješenosti.

Izvor: NCVVO

Napomenimo za kraj kako će Ivi zbog iznimnog rezultata na Fizici i Matematici biti dodijeljena Nagrada Soljačić u iznosu od 5.000 američkih dolara. Od ove godine dodjeljuje se i Nagrada Sokač  maturantu koji je najbolje riješio ispit iz Informatike. Kako je stopostotni rezultat na tom predmetu ostvarilo dvoje maturanata, u obzir je uzeta i riješenost ispita Matematike. Time je nagrada od 5.000 eura otišla u ruke maturanta III. gimnazije Osijek, Marka Rajkovića, o čemu više možete čitati ovdje.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našim Facebook stranicama Maturanti 2019. i Maturanti 2020. te u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.