Pretraga

Gdje se sve možete pripremiti za državnu maturu

A- A+

Državnu maturu polagat ćete za tek nekoliko mjeseci, a ukoliko niste sigurni da ćete se sami dovoljno dobro pripremiti, uvijek možete upisati neke pripreme. U Zagrebu se nudi više njih, pa donosimo popis onih koje možete pohađati.

Državna matura stići će za čas, a mnogi od vas upravo sada razmišljaju o pripremama za ispite koje se nude po gradu. Upravo zato donosimo popis najuspješnijih priprema za državnu maturu u Zagrebu.

Svake godine za ispite se u Trinomu priprema preko 2600 kandidata. Pripreme mogu pohađati i stariji kandidati koji žele položiti neki predmet ili cijelu maturu, popraviti ocjene ili položiti prijemni ispita. Postoje grupe za sve razine predznanja, pripreme su primjerene i učenicima trećih razreda svih srednjih škola, a njima se posebno preporučuju pripreme koje se održavaju u vrijeme zimskih i proljetnih praznika.

Trinom za državnu maturu priprema ukupno pet ciklusa:

– Rane pripreme subotama – nastava je svake subote od studenoga do mature (ili u tjednu).

– Zimsko-proljetne pripreme – nastava u 10 dana zimskih te još 8 dana proljetnih praznika.

Pripreme subotama – nastava je svake subote u 2. polugodištu sve do mature (ili u tjednu).

– Proljetne pripreme – održavaju se u 9 dana proljetnih praznika te još 3-4 dana prije mature.

– Last minute pripreme u svibnju – održavaju se svakodnevno krajem svibnja, nakon norijade.

Upisi

Upisi na sve cikluse već su počeli, ali možete se još uvijek prijaviti jer traju do četiri dana prije početka svakog pojedinog ciklus odnosno popunjavanja svih upisnih kvota. Sve o upisima možete pronaći ovdje ili pozivom na broj telefona 01/66 72 44, o prijaviti se možete i prijaviti obrascem putem interneta.

Izabrati možete bilo koji obavezni ili izborni predmet pojedinačno, možete kombinirati nekoliko takvih predmeta u različitim dijelovima godine ili možete po nešto povoljnijoj cijeni izabrati paket koji uključuje pripremu svih triju obaveznih predmeta.
Osim predmeta za državnu maturu možete se paralelno pripremati i za prijemne ispite na zagrebačkim fakultetima.

Pomak organizira pripreme još od 1998. godine, a njihovi predavači evćinom su mentori učenika – natjecatelja, i nerijetko državnih prvaka.

Upisati se možete osobno u zgradi V. gimnazije u Klaićevu 1. Sve možete saznati i telefonski na broju (01) 2450 904, 2452 809 ili na broj mobitela 091 513 6794. Detaljne informacije pronađite ovdje.

Termini priprema za državne mature

Rani start subotama I. i II.

Presto organizira grupni nastavni plan koji omogućava maturantima da se kontinuirano pripremaju s početkom od prve subote u 10. mjesecu i prve subote u 11. mjesecu tekuće godine. Ovaj nastavni plan omogućava pripreme tijekom 12 subota, nastava u jutarnjem terminu od 3 do 12 školskih sati (3 školska sata po predmetu).

Zimski intenzivni I.

Grupni nastavni plan koji se odrađuje 1 tjedan tijekom zimskih praznika, 7 dana, svakodnevno po 3 do 12 školskih sati (3 školska sata po predmetu).

Brzi start subotama I., II. i III.

Grupni nastavni plan koji omogućava maturantima brzu obnovu stečenih srednjoškolskih znanja s početkom sredinom i krajem siječnja tekuće godine. Ovaj nastavni plan omogućava intenzivne pripreme tijekom 13 subota, nastava u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, po od 3 do 9 školskih sati.

Kasni start subotama I.

Grupni nastavni plan koji omogućava maturantima brzu obnovu stečenih srednjoškolskih znanja s početkom sredinom veljače tekuće godine. Ovaj nastavni plan omogućava intenzivne pripreme tijekom 10 subota, nastava u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, po od 4 do 12 školskih sati.

Proljetni intenzivni I.

Grupni nastavni plan koji se odrađuje 1 tjedan tijekom proljetnih praznika, 7 dana, svakodnevno po 3 do 9 školskih sati (3 školska sata po predmetu).

Proljetni intenzivni II.

Grupni nastavni plan koji se odrađuje 1 tjedan odmah po završetku škole, 3 dana, svakodnevno po 3 do 9 školskih sati (3 školska sata po predmetu).

Ljetni intenzivni I.

Pripreme za jesenski ispitni rok

Grupni nastavni plan koji omogućava maturantima brzu obnovu stečenih srednjoškolskih znanja s početkom od kolovoza tekuće godine. Ovaj nastavni plan omogućava intenzivne pripreme tijekom 2 tjedana, nastava preko tjedna u jutarnjem terminu od, po 3 školskih sata po predmetu dnevno. 

Pripreme u mini grupama

Termini za pripreme u mini grupama od 3 od 6 polaznika dogovaraju se ovisno o mogućnostima polaznika tečaja, a mogu biti 2 x 2 školska sata, 3 x 2 školska sata ili 3 x 3 školska sata tjedno. Organiziraju se od ponedjeljka do subote u vremenu ovisno o dogovoru, a može biti klizno i različito, ovisno od tjednog rasporeda. Pripreme u mini grupama idealne su za one koji žele učiti sa kolegama iz svog razreda u terminima koji im najviše odgovaraju.

Individualne pripreme za državnu maturu

Termini za individualni tečaj dogovaraju se ovisno o mogućnostima polaznika individualnog tečaja, a mogu biti 2 x 2 školska sata, 3 x 2 školska sata ili 3 x 3 školska sata tjedno. Organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu ovisno o dogovoru, a može biti klizno i različito, ovisno od tjednog rasporeda. Ovi termini idelani su za osobe koje bi željele da profesor svoj nastavni plan prilagodi njihovu tempu učenja.

Skripte za državnu maturu

Skripte za samostalnu pripremu za matematiku, hrvatski, engleski, kemiju, biologiju i druge predmete su skripte posebno izrađene za maturante, polaznike priprema za državnu maturu, našeg centra. Ove skripte sadrže sažetke srednjoškolskog gimnazijskog gradiva i riješene ispitne zadatke, posebno birane od predavača s dugogodišnjim iskustvom u pripremanju polaznika za prijemne ispite na fakultetima i državnu maturu.

ZCP

ZCP već preko dva desetljeća stručno i vrlo uspješno organizira pripreme za maturante za prijemne ispite na fakultetima, a od 2009. i pripreme za državnu maturu.

Ove godine prvi kontinuirani tečajevi subotama počinju 23. studenoga 2013., odnosno, 11. siječnja 2014., a intenzivni tečajevi – pogodni za učenike izvan Zagreba – bit će, kao što je to uobičajeno, tijekom zimskih praznika svakodnevno, odnosno, tijekom proljetnih praznika. Predbilježiti se može telefonom ili e-prijavnicom.

Kalendar tečajeva

Modul 1 – tečaj subotama, početak u prvom polugodištu – 23. studenog 2013.

Modul 2 – tečaj subotama, početak u drugom polugodištu – 11. siječnja 2014.

Modul 3 – tečaj tijekom zimskih praznika – 2.-11. siječnja 2014.

Modul 4 – tečaj tijekom proljetnih praznika – 14.-19. travnja 2014.

Modul 5 – tečajevi priprema za prijemne ispite na fakultetima u lipnju

Brucoš

U školskoj godini 2013./14. pripreme u Brucošu se odvijaju u 4 modula.

Modul 1 – matematika A razina, počinju u studenom i namijenjen je učenicima koji imaju lošije predznanje iz matematike te žele polako i postupno svladati gradivo. Može se kombinirati s ostalim predmetima u drugim modulima.

Modul 2 – pripreme preko zimskih i proljetnih praznika obuhvaćaju izborne predmete: fiziku, biologiju, kemiju i PIG, koje zahtijevaju mnogi fakulteti i veliki broj učenika ih izabire.

Modul 3 – pripreme iz obveznih predmeta te fizika u kombinaciji s matematikom (u paketu za tehniku ili biomedicinu).

Modul 4 – pripreme za prijemne ispite na fakultetima koje se održavaju u lipnju iza državne mature, kada ostaje dovoljno vremena da im se učenici mogu posvetiti rasterećeni od obveza za maturu.

Brucoševi nastavnici uglavnom su srednjoškolski profesori savjetnici, autori i recenzenti udžbenika te vanjski suradnici svojih matičnih fakulteta. U našim redovima ima i doktora znanosti te profesora i predavača na fakultetima.

Niz godina uspješno su pripremali maturante za polaganje prijamnih ispita, a od 2009. osmislili su i programe priprema za polaganje državne mature koje svake godine usavršavaju i dopunjavaju. Rezultat toga rada su kvalitetne skripte i materijali za grupni i individualni rad.

U ovogodišnjoj anketi Brucoševi polaznici priprema za državnu maturu ocijenili su svoje profesore prosječnom ocjenom 4,74, a radne materijale ocjenom 4,50.

U provedenim anketama istaknuli su da profesore odlikuje znanje, pristupačnost, individualan pristup i strpljenje.

Koji su ciljevi pripremnog tečaja?

Aktiviranje vašega znanja.
Sistematizacija i ciljano ponavljanje gradiva koje je propisano ispitnim katalozima za
državnu maturu.

Svladavanje strategija rješavanja zadataka i simulacija ispita državne mature.

Osim pripreme za državnu maturu, Brucoš organizira i pripreme za fakultete.

1. ciklus – pripreme subotama

Opsežna satnica Učilišta Stara Vlaška priprema za maturu do kraja maturantske godine.

Kontakt telefon: +385 1 4814 113

Vrijeme upisa: pon-pet 10:30-13:00 i 17:00-19:00 sati.

VAŽNO – u ovom ciklusu priprema za državnu maturu možete odabrati:

– bilo koja 3 predmeta

– bilo koja dva predmeta

– samo jedan predmet

2. ciklus – proljetne pripreme

Kontakt telefon: +385 1 4814 113

Vrijeme upisa: pon-pet 10:30-13:00 i 17:00-19:00 sati.

VAŽNO – u ovom ciklusu priprema za državnu maturu možete odabrati:

– bilo koja 3 predmeta

– bilo koja dva predmeta

– samo jedan predmet

3. ciklus – zimsko-proljetne pripreme

Kontakt telefon: +385 1 4814 113

Vrijeme upisa: pon-pet 10:30-13:00 i 17:00-19:00 sati.

VAŽNO – u ovom ciklusu priprema za državnu maturu možete odabrati:

– bilo koja 3 predmeta

– bilo koja dva predmeta

– samo jedan predmet

4. ciklus- pripreme u tjednu

Kontakt telefon: +385 1 4814 113

Vrijeme upisa: pon-pet 10:30-13:00 i 17:00-19:00 sati.

Ove pripreme se održavaju jednom tjedno po svakom predmetu od 04.veljače do 29. svibnja 2013.

VAŽNO – u ovom ciklusu priprema za državnu maturu možete odabrati:

– bilo koja 3 predmeta

– bilo koja dva predmeta

– samo jedan predmet

Algebra

Algebrine pripreme možete pohađati u Zagrebu, Splitu,

Rijeci i Osijeku. Za sve učenike osigurali su

dijagnostička testiranja korištenjem modernog ispitnog

sustava MyQtest. Sustav korisnicima omogućuje uvid u

rezultate u trenutku završetka testiranja te jednostavno

praćenje uspjeha kroz pripreme za polaganje državne

mature.

Uz MyQtest, polaznicima na raspolaganju stoji i

digitalna referada u kojoj u bilo kojem trenutku te

neovisno o lokaciji na kojoj se nalaze mogu provjeriti

raspored priprema, dolaznost na pripreme te poruke

profesora.

Organizirane su i pripreme za upis na najtraženije

studije, odnosno za sve najtraženije predmete na

državnoj maturi odnosno obvezne predmete matematiku (A i

B razina), hrvatski (A i B razina), engleski (A i B

razina) te za izborne predmete fiziku, biologiju,

kemiju, psihologiju, informatiku i politiku i

gospodarstvo.

Odaberite jedan od paketa priprema za najtraženije

studije:

– Tehničke znanosti

– Biomedicina i zdravstvo

– Biotehničke znanosti

– Društvene znanosti

– Humanističke znanosti

– Prirodne znanosti

Pripreme za polaganje ispita državne mature organiziraju

se po rasporedu prilagođenom redovnoj nastavi učenika u

srednjim školama odnosno u nekoliko ciklusa tokom

školske godine.

Unutar svakog od pripremljenih ciklusa možete upisati

bilo koji od paketa priprema odnosno kombinaciju tri

predmeta, no određeni izborni predmetni dostupni su samo

u odabranim ciklusima.

Trenutno su dostupna četiri različita ciklusa priprema:

– Proljetno-zimski ciklus priprema

– Proljetni ciklus priprema

– Subotnji ciklus priprema

– Vikend ciklus priprema

Više o ciklusima saznajte ovdje.