Pretraga

Mijenja se Pravilnik o registru državne mature: MZO uvodi vremensko ograničenje za unos ocjena u e-Maticu

A- A+

Novu verziju e-Rudnika u kojemu su po prvi puta javno dostupni podaci s rezultatima mature po školama Ministarstvo obrazovanja objavilo je krajem siječnja. Podaci s prošle mature još nisu dostupni u njemu. Ministrica Divjak javno je zbog toga prozvala Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odakle pak kažu kako bi bilo loše da se škole rangiraju prema tom kriteriju. No, čini se kako će podaci o ocjenama s mature ipak morati biti uneseni u e-Maticu, jer je Ministarstvo odlučilo izmijeniti Pravilnik o registru državne mature.

Foto: Srednja.hr

Potkraj siječnja Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je i treću verziju Školskog e-Rudnika, a u njemu se nalaze podaci koji, između ostalog, omogućuju usporedbu podataka o uspjehu učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi s uspjehom u srednjoj školi uzevši u obzir i ulazne kompetencije učenika pri upisu u srednju školu.

Rangiranje škola prema rezultatima mature

No, podataka iz prošle, školske godine 2018./2019. u e-Rudniku još uvijek nema.

Izdvojeni članak

Od danas možete vidjeti koju je prosječnu ocjenu na maturi ostvarila vaša škola na obveznim predmetima

– Po prvi puta ove godine, iz meni potpuno nerazumljivih razloga, ravnateljica NCVVO-a odlučila je da ne upisuju još uvijek podatke za prošlogodišnju maturu u e-Maticu. Naravno mi inzistiramo na tome jer to tako ne može biti. E-Matica je službena matica i moraju biti upisani podaci za prošlu godinu jer se ništa u međuvremenu vezano uz pravilnike ili zakone vezano uz to nije promijenilo. Ovo je važna povratna informacija školama za unaprjeđenje načina rada, rekla je ministrica Divjak u siječnju na predstavljanju sustava.

Nekoliko dana kasnije, priopćenjem se po pitanju objave podataka vezanih uz ocjene na maturi oglasio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U njemu su izrazili zabrinutost oko javne dostupnosti ocjena po školama, budući da je to u pojedinim županijama već dovelo do rangiranja škola prema rezultatima mature. Tom su prilikom pojasnili kako Centar tijekom provedbe istraživanja, ‘a posebice ispitivanja znanja, vodi prvenstveno pozitivnim propisima zaštite osobnih podataka te relevantnim znanstvenim etičkim kodeksima.’

– ‘Kvaliteta škole’ kompleksan je koncept koji, sukladno zaključcima mnogih nacionalnih i međunarodnih istraživanja, nije moguće uputno svesti na jednu mjeru, u ovome slučaju uspjeh ili rezultat u nekome ispitu/ispitima. Jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu cjelovitoga sustava za praćenje kvalitete obrazovanja jest uvođenje i sustavno provođenje nacionalnih ispita kojima se mjere postignuća učenika u ključnim točkama obrazovnoga ciklusa. Nadalje, kada je riječ o ispitima državne mature, čak i ako se adekvatno definira ‘prosječni rezultat’ na razini pojedine škole, na njega svake godine utječe niz čimbenika kao što su veličina škole, broj pristupnika, broj odabranih ispita, razina odabranih ispita, program koji škola provodi itd. Učenici zbog želje za upisom na određeno visoko učilište polažu razinu ispita koja nužno ne odgovara njihovim sposobnostima, već uvjetima učilišta. Zbog svega navedenog upitna je povratna sprega upotrebe uprosječenoga rezultata u ispitima državne mature, izraženoga na razini osnovne ili srednje škole, na mogućnost unapređenja kvalitete pojedine odgojno-obrazovne ustanove, stoji u priopćenju NCVVO-a koje je bio svojevrsni odgovor na prozivku ministrice Divjak.

MZO uvodi vremensko ograničenje za unos ocjena u e-Maticu

No, Ministarstvo je ipak odlučilo uvesti obavezu unosa tih podataka u e-Maticu roku od 30 dana od objave konačnih rezultata državne mature. Naime, trenutno je u javnoj raspravi jedna jedina izmjena Pravilnika o središnjem registru državne mature, u kojoj stoji sljedeće:

Izdvojeni članak

Provjerite koja područja odabiru studirati maturanti s najboljim ocjenama

– CARNET je dužan podatke iz članka 4. stavka 4. prebaciti u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica) radi evidencije podataka u Upisnik učenika najkasnije 30 dana od konačne objave rezultata jesenskog ispitnog roka.

Članak 4., da pojasnimo, propisuje što sve registar državne mature mora sadržavati, a u stavku 4. tog članka navodi se da su to podaci o ‘nastavnim predmetima iz obveznoga i izbornoga dijela državne mature, ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima’.

Inače, do sada Pravilnik o registru državne mature nije propisivao rok za unos tih podataka u e-Maticu.

U javnoj raspravi oko izmjene ovog pravilnika možete sudjelovati još danas, na ovoj poveznici.