Pretraga

Na najpoželjnijem fakultetu u Hrvatskoj mjesta više nema, ali ima u susjednoj nam BiH

A- A+

Nakon što su objavljene konačne rang-liste upisa na fakultete, poznato je kako je među ovogodišnjim maturantima najpoželjniji bio Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer Logopedija. Maturanti su, čini se, svjesni kako je riječ o u nas deficitarnom zanimanju, a oni koji steknu to zvanje na burzi neće predugo sjediti nezaposleni. No, mjesta na jedinom Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u državi više nema. Za sve koji bi žarko željeli studirati neki od smjerova koji se na tom Fakultetu mogu naći, a na ovogodišnjem ljetnom roku nisu na njega ‘upali’, dobre vijesti – mjesta ima na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Bosni i Hercegovini.

Foto: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla

Bosanskohercegovački Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sastavnica je Univerziteta u Tuzli, a ondje se izvode tri smjera – Logopedija i audiologija, Specijalna edukacija i rehabilitacija te Poremećaji u ponašanju. Riječ je o programima koji su akreditirani i istovjetni programima, kompetencijama i izlaznim kvalifikacijama, primjerice, ERF-a u Zagrebu.

Slobodnih mjesta ima i za ovu jesen

Pravo upisa na ERF, kao i ostale fakultete Univerziteta u Tuzli državljani BiH, strani državljani kao i osobe bez državljanstva. Ukupna upisna kvota je 90 studenata, po 30 za svaki od spomenutih smjerova.

Izdvojeni članak

Maturanti ludi za računarstvom: Pet puta više kandidata od upisnih mjesta

– Na drugom upisnom roku, za koji će se prijave podnositi od 28. kolovoza do 31. kolovoza, ostalo je sedam slobodnih mjesta za studij Specijalne edukacije i rehabilitacije te 19 slobodnih mjesta za studij Poremećaji u ponašanju. Ono što posebno treba istaknuti je da kvalifikacijski ispit na Univerzitetu nije eliminatoran, odnosno da nije moguće ‘pasti’ na prijemnom ispitu, kazao nam je Danijel Vasilj, predsjednik Skupštine  Udruženja studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli.

Mjesta na najpopularnijem smjeru Logopedija više nema, no to maturantima ne bi trebalo predstavljati prepreku za upis ovoga Fakulteta.

– Najveći interes vlada svakako za studij Logopedije i audiologije, jer je ista popunjena već u prvom upisnom roku. No, to ne treba obeshrabriti srednjoškolce da upišu neki drugi smjer. Naime, prva godina studija je opća i ista za sve studijske odsjeke, napominje Vasilj.

Na ovom je Fakultetu koncept visokog obrazovanja zasnovan na tri ciklusa studija (4+1+3) koji se baziraju na europskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

– Prvi ciklus (dodiplomski) traje 8 semestara ili 4 godine, a vrednuje se s 240 ECTS-a nakon kojega studenti stječu akademski stepen bachelor (BA). Drugi ciklus (master-diplomski) traje 2 semestra ili 1 godinu, a vrednuje se sa 60 ECTS-a nakon kojega studenti stječu akademski stepen magistar struke (MA). Treći ciklus (postdiplomski-doktorski studij) traje 6 semestara ili 3 godine nakon kojega obranom doktorske disertacije kandidati stječu akademski stepen doktor znanosti (Dr.sc.), objašnjava Vasilj.

Puno praktičnog učenja i vježbi

Izdvojeni članak

Hrvatskoj nedostaje između 3 i 4 tisuće liječnika, a za studije medicine četiri puta više prijava nego upisnih mjesta

Prosječno na ERF-u u Tuzli, studenti ostaju četiri do pet godina, a i ovdje je slučaj da veći interes za studije vlada među studenticama nego studentima. Riječ je o, kaže Vasilj, problemu u praksi, jer činjenica je da se pomažuće struke vide kao dominantno područje rada ženskog spola i to ne samo na našim prostorima, nego općenito u cijeloj Europi i šire.

– Nama se čini da ipak u odnosu na npr. Zagreb ili Beograd imamo puno veći ukupni broj muških studenata nego oni, ali i dalje ovu vrstu studija pretežno upisuju kolegice, tvrdi.

Kako se radi o specifičnom polju djelovanja, na ovom je Fakultetu velika pažnja posvećena vježbama. Vježbe mogu biti auditivne i laboratorijske, odnosno, praktične vježbe. Kroz auditivne vježbe studente vode asistenti i istaknuti stručnjaci iz prakse koji kroz različite zadatke, zadaće, vježbe i obaveze omogućavaju studentu usvajanje praktičnih znanja i vještina koja će mu koristiti u radu.

S druge strane, kroz organizaciju laboratorijskih, odnosno, praktičnih vježbi studenti stječu praktično i opipljivo iskustvo rada i primjene svih teorijskih znanja u nekoj od brojnih nastavnih baza Fakulteta – Univerzitetsko klinički centar, Dom zdravlja, osnovne škole, predškolske ustanove, srednje škole, MUP, Odgojni centar TK, kazneno-popravne ustanove, udruženja i slično.

– Poseban oblik rada je svakako ferijalna praksa, koja je propisana planom i programom studiranja i ulazi u dodatak diplomi, gdje su studenti obavezni odraditi određeni fond sati prakse tokom svojih slobodnih dana u jednoj od ustanova koje su im na raspolaganju, objašnjava Vasilj.

Obiteljska atmosfera na faksu

Izdvojeni članak

[ANALIZA] Godišnje upisujemo 45% više studenata ekonomije nego li je oglasa za poslove koji traže diplomirane ekonomiste

Na ovom Fakultetu moguće je steći i brojna poznanstva i sklopiti prijateljstva, jer ondje, kaže Vasilj, vlada ugodna obiteljska atmosfera. To bi trebalo pomoći inozemnim studentima koji dolaze u nepoznato.

– Studenata nema puno, i svi se znamo po imenu što i profesorima olakšava da budu puno bliži studentima i njihovim potrebama. Ovo nam omogućava da idemo prema tim zapadnim modelima visokog obrazovanja, što naši profesori prepoznaju i podržavaju. Imamo udruženje studenata koje je jako aktivno i radi puno dobrih i zanimljivih stvari poput različitih volonterskih i humanitarnih akcija, dodatnih edukacija, fakultetskih aktivnosti i zabavnih sadržaja koji poboljšavaju studentski standard i iskustvo studiranja, rekao nam je Vasilj.

Dodaje, svi studenti imaju priliku angažirati se kroz različite studentske sekcije koje vode studenti i profesori/mentori. Osim toga, studenti se uključuju i u projekte profesora, koji za njih uvijek imaju otvorena svoja vrata.

– Čini nam se da ovdje vlada atmosfera suradnje i dijaloga nastavnika sa studentima, gdje zajednički radimo na razvoju nastavno-naučnog rada na Fakultetu. Puno je tu još asocijacija na posebnosti našeg Fakulteta, ali još jednu koju bi izdvojili je svakako različitost. Studenti su odsvuda, cijela BiH, Srbija, Crna Gora, a što se tiče regije studenti iz RH svakako prednjače. Što se tiče putnika: ovdje dođeš nekako slučajno, ali zbog ERF-a, ljudi, nastavnika, entuzijazma i Tuzle – svjesno ostaješ, priča Vasilj.

Ukoliko odlučite upisati ovaj, ili neki drugi Fakultet u Tuzli, ne morate previše brinuti niti za smještaj i prehranu. Naime, ondje postoji studentski dom u sklopu kojeg je i studentski restoran o čemu se brine Studentski centar Univerziteta u Tuzli. Studentski dom ima tri paviljona s ukupnim smještajnim kapacitetom od 480 studenata. No, valja napomenuti da i privatni smještaj je povoljan te se velik broj studenata odlučuje upravo za taj oblik smještaja.

Bilo da ste srednju završili ove godine, ili ste budući maturant sve informacije o uvjetima i rokovima za upise, kao i studijima možete pronaći na stranicama Univerziteta, stranicama Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta, a sva pitanja možete postaviti i budućim kolegama na Facebook stranici Udruženja studenata ERF-a.