Pretraga

Pogledajte koje su najčešće i prosječne ocjene na najpopularnijim predmetima mature u 2021.

A- A+

Nakon što su objavljeni konačni rezultati državne mature, na današnjoj konferenciji za medije u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavljeni su i neki statistički podaci o uspjehu učenika. Između ostaloga, ravnatelj NCVVO-a, Vinko Filipović, otkrio je koje su bile najčešće i prosječne ocjene na pojedinim predmetima s većim brojem pristupnika te ih usporedio s prošlogodišnjima.

državna matura ocjena

Foto: srednja.hr

Nakon analize uspjeha učenika na maturi svake godine NCVVO objavljuje i prosječnu postotnu riješenost ispita te prosječne i najčešće ocjene na predmetima koji tradicionalno imaju veći broj prijava. Ti su podaci predstavljeni uz cjelokupne rezultate ovogodišnjeg ljetnog roka.

Najniža prosječna riješenost na Sociologiji

– Što se tiče prosječne riješenosti ispita, možda iznenađujuće, najniža je na Sociologiji, od 31-40%. Zatim od 41-50% ove godine je riješenost nešto veća u Fizici, a zanimljivo je da su na Fizici ove godine rezultati nešto bolje nego prethodnih godina, što je ohrabrujuće s obzirom na relativno loše rezultate iz Fizike koji su bili u godinama prije. Dalje slijede Talijanski, Etika, Psihologija, Politika i gospodarstvo… I nešto lošiji rezultati u postotku riješenosti ispita ove godine su na Povijesti i Logici. Zadovoljavajući je postotak od 51-60% u Talijanskom, Glazbenoj umjetnosti, Njemački B i Hrvatski B razina, a nešto je niži u odnosu na prethodne godine na Vjeronauku, Francuskom i Talijanskom na B razini. Doista je ohrabrujući visok postotak od 60-71% na Hrvatskom na A razini. Najveći postotak riješenosti ispita je opet na jezicima, a to su Francuski, Talijanski i Engleski, rekao je Vinko Filipović, v.d. ravnatelja NCVVO-a.

Prosječna postotna riješenost ispita mature u 2021.|izvor: NCVVO

Hrvatski lošiji, Matematika bolja

Osim prosječne postotne riješenosti prikazao je i tablicu s najčešćim ocjenama, a crvenom bojom označene su ocjene koje su padale u odnosu na prošlu godinu.

– Hrvatski jezik na osnovnoj je i po broju negativnih ocjena ukupno u odnosu na prošli godinu lošiji ove i to se vidi i iz najčešćih ocjena. Ohrabrujuće je da je najčešća ocjena na Matematici ove godine bila dobar na osnovnoj razini. Iz Psihologije je jedinica bila najčešća ocjena, a vrlo visoke su najčešće ocjene na Engleskom više i Njemačkom više razine, što na neki način ne iznenađuje jer pokazuje jedan opći trend koji se već godinama događa, istaknuo je Filipović.

Spomenimo i kako je za ovu godinu Hrvatski jedini od obaveznih predmeta za koji je snižen prag za dvojku s 37% na 35%, što možete vidjeti ovdje.

Najčešće ocjene na maturi 2021.| izvor: NCVVO

Bolji rezultati i na Fizici

U posljednjoj tablici Filipoviće je prikazao prosječne ocjene po ispitima te otkrio na kojim su predmetima bolje, a na kojima lošije u odnosu na prethodne dvije mature.

– I za kraj, prosječne ocjene po ispitima, to na neki način puno govori. Dali smo vam mogućnost da komparirate 2019., 2020. i 2021. U Hrvatskom jeziku, kao što vidite, ona je niža nego što je bilo 2020., a nešto viša nego što je bila 2019. Dakle, 2019. godine 2,9, a ove je godine 3,0. Hrvatski osnovna razina ove godine još nešto niža, 2,3, što je niže čak i u odnosu na 2019. I ova već spomenuta ohrabrujuća Matematika – viša razina čak 2,8, dok je prošle godine bila 2,6, a godinu prije 2,4. Matematika osnovna razina isto 2,8, prošle godine 2,5, a 2019. samo 2,2, otkrio je Filipović.

Prosječne ocjene na obaveznim predmetima mature 2021.|izvor: MZO

Kada je riječ o ostalim predmetima učenici su ostvarili bolji rezultat na Fizici, ali lošiji na Biologiji isto kao i na Politici i gospodarstvu.

Prosječne ocjene na izbornim predmetima mature 2021.|izvor: NCVVO

Pogledajte snimku konferencije za medije na kojoj su predstavljeni rezultati ljetnog roka mature:

Za sve buduće pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati dogodine, pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.