Pretraga

Pogledajte kome i kada se žaliti na pitanja, rezultate i tehničku provedbu mature

A- A+

Ove godine na nekim ispitima državne mature, poput hrvatskog jezika, došlo je do žalbi dijela maturanata na određena ispitna pitanja. Nakon, pak, današnjeg ispita iz engleskog jezika pojavili su se novi komentari maturanata kako je bilo tehničkih problema sa slušnim dijelom testa. Zbog toga vam donosimo točne rokove i načine na koje se maturanti mogu žaliti za pitanja, rezultate, ali i tehničku provedbu ispita mature.

Mnogi maturanti su nakon provedenih ispita državne mature imali niz primjedbi na tehničku provedbu ispita, ali i na sam sadržaj ispita. Što se tiče prigovora na tehničku provedbu ispita poput nepravilnosti u prostoriji i slično, kandidati bi se trebali obratiti pisanim putem školskom ispitnom povjerenstvu i to u roku od 48 sati od pisanja ispita. Prigovori na samu ocjenu će se uvažavati u roku od 48 sati od objave rezultata.

Za prigovore na tehničku provedbu ispita rok 48 sati od pisanja ispita

Za sve vrste prigovora koje podnose maturanti zajedničko je da se prigovori podnose pisanim putem u roku 48 sati školskome ispitnome povjerenstvu i to:

za prigovore na tehničku provedbu ispita (nepravilnosti u ispitnoj prostoriji i slično) – u roku 48 sati od pisanja ispita

za prigovore na ocjenu – u roku od 48 sati od objave rezultata.

Školsko ispitno povjerenstvo donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga NCVVO – u, koji donosi konačnu odluku o prigovoru u roku od pet dana od završetka roka za zaprimanje prigovora. Podsjećamo, što se tiče prigovora za rezultate u ljetnome roku objava rezultata je 9. srpnja, a rok za prigovore od 9. do 11. srpnja.

Izdvojeni članak

Žališ se na svoju školu? Pokušaj pohađati jednu od ovih

Ako niste stigli prepisati odgovore u list za odgovore – čekajte objavu rezultata

Mnogi su maturanti ovih dana postavljali pitanja oko situacije gdje nisu stigli prepisati odgovore u list za odgovore, stoga smo provjerili što to znači za njih.

 – Ispit koji su pisali zatvoren je u sigurnosne omotnice s njihovim barkodom i pohranjen zajedno sa svim ispitima pristupnika koji su pisali taj ispit. Omotnice se ne smiju otvarati do trenutka ocjenjivanja ispita kada će ocjenjivački tim prema pravilima za ocjenjivanje toga ispita jednako tretirati sve ispite i posebne situacije, kazali su nam u iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Tek nakon objave rezultata ispita svim će kandidatima koji su se našli u navedenoj situaciji, biti omogućeno uložiti prigovor.