Pretraga

Što vas očekuje na državnoj maturi: Politika i gospodarstvo

A- A+

Politika i gospodarstvo predmet je kojeg je najviše pristupnika na državnu maturu prijavilo kao izborni. Donosimo stoga što se od vas očekuje da znate, koja su područja ispitivanja te kakva je struktura ispita.

Izborni predmet kojeg je prijavilo najviše kandidata jest politika i gospodarstvo – ispit iz tog predmeta na državnoj maturi će rješavati čak 8 517 maturanata. Pročitajte što sve trebate naučiti kako biste uspješno riješili ispit, što se od vas očekuje, koja su područja ispitivanja te kako će izgledati struktura samog ispita.

Izdvojeni članak

Što se od vas očekuje na državnoj maturi: Biologija

Ispitom iz Politike i gospodarstva provjerit će se dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika u područjima:

– temeljni pojmovi politike

– politički ustav (struktura i način funkcioniranja)

– politički sustav RH

– ljudska prava i civilno društvo

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi – matematika

– temeljni pojmovi gospodarstva

– gospodarski sustavi

– poduzetništvo

– gospodarski razvojni trendovi.

Politika

Oni koji će rješavati ispit iz Politike i gospodarstva trebat će moći objasniti pojam politike, političkog djelovanja i navest primjere. Također morate znate prepoznati i vrijednosno odrediti tipove političkog govora te objasniti pojam vlasti i moći. Važno je da znate prepoznati različite tipove vlasti, nabrojati politička sredsta i objasniti odnos političkih ciljeva i sredstava.

Politički sustavi

Pristupnik treba znati objasniti pojam političkog subjekta i navesti primjere za istog, prepoznati djelovanje političkih subjekata, razjasniti pojam političkog sustava, nabrojati i opisati tipove političkih sustava te razjasniti pojam političke stranke.

Bitno je da znate razliu između koalicije i unije, navesti osnovna ideološka obilježja tipova političkih stranaka i identificirati pozicije političkog djelovanja političkih stranaka. Od vas bi se moglo tražiti i da ukratko opišete razvoj višestranačja u RH i prikažete djelovanje stranaka na temelju Ustava. Pojmovi izbora i referenduma su također ono s čime trebate biti detaljnije upoznati, a od vas bi mogli zatražiti i da navedete, kao i da opišete izborna prava.

Bitno je napomenuti da naučite objasniti pojam biračkog tijela, opisati postupke izborne agitacije, lobiranja i izborne promidžbe. Trebate znati i opisati osnovne izborne sustave te izborni sustav RH.

Izdvojeni članak

Maturanti se groze matematike na državnoj maturi, situacija je ‘alarmantna’

Udjeli područja ispitivanja

Izdvojeni članak

Državna matura se opasno bliži: Otkrivamo otkad i kako se spremaju maturanti

Politički sustav RH

U ovom području od vas se očekuje da znate protumačiti pojam države, navesti važnost ustavnih odredbi za ustroj državne vlasti RH i razjasniti pojam državne suverenosti. Trebate moći sažeto prikazati donošenje i promjene Ustava RH, protumačiti koncept ustroja hrvatske države te razlikovati oblike državnog ustroja.

Važno je znati i razjasniti uvjete udruživanja, odcjepljenja i razdruživanja RH s drugim državama, objasniti pojam parlamentarizma i sažeto prikazati ulogu Hrvatskog sabora kao zakonodavnog tijela – parlamenta. Djelokrug rada i poslovi koje obavlja Hrvatski sabor također su nešto što trebate znati, kao i objašnjenje imuniteta zastupnika. Morate moći objasniti proces donošenja političkih odluka, zakona i drugih propisa u slučajevima uobičajenih i izvanrednih stanja.

Također, morate poznavati pojam pučkog pravobranitelja, objasniti ulogu predsjednika u ustroju hrvatske vlasti, protumačiti način biranja istog, objasniti pojam njegovog imuniteta. Trebate biti upoznati sa stukturom Vlade, objasniti njenu ulogu u ustroju vlasti te protumačiti način biranja Vlade i odgovornost njezinih članova. Još je bitno da znate ulogu sudbene vlasti, hijerarhiju sudova, opisati način odabira sudaca koji obavljaju sudsku vlast te opisati značaj Ustavnog suda u sudbenoj vlasti RH. Proučite i pojam lokalne samouprave i uprave te naučite objasniti mogućnost djelovanja lokalne samouprave i uprave građana u RH.

Ljudska prava i civilno društvo

Pristupnik treba znati kratko opisati razvoj sloboda i prava čovjeka kroz povijest i navesti pojedine dokumente kojima su regulirani, opisati slobode i prava građanina u Ustavu RH te interpretirati odnos političkog djelovanja i javnosti. Pojmovi koje trebate znati opisati su tolerancija, manipulacija, autocenzura i cenzura.

Gospodarstvo

Temeljni pojmovi gospodarstva s kojima kandidati trebaju biti detaljnije upoznati su pojam gospodarstva/ekonomije, pojam gospodarstvenika, makroekonomije i mikroekonomije. Trebate znati objasniti pojam oskudnosti i problem izbora zbog čega nastaje ekonomija te objasniti teoriju potreba i motivacijski lanac. Trebali biste na primjeru moći prikazati odnos ograničenih mogućnosti i neograničenih ljudskih želja i potreba, kao i znati objasniti pojam oportunitetnog troška s primjerom. Morat ćete moći i objasniti u čemu se sastoje temeljni gospodarski problemi što, kako za koga raditi/stvarati proizvode te objasniti pojam proizvodnih činitelja.

Gospodarski sustavi

Trebate moći objasniti pojam ekonomske slobode i odgovornosti, razlikovati tipove gospodarskih sustava i način donošenja odgovora na temeljna gospodarska pitanja uz primjere zemalja s pojedinim gospodarskim sustavom. Također se od vas traži i razlikovanje pojmova tržišta, ponude, potražnje, konkurencije, profita i gubitka te razlikovanje tržišnih funkcija.

Morate znati objasniti i razlikovati zakon ponude i potražnje, opisati utvrđivanje tržišne cijene u uvjetima savršene konkurencije te objasniti pojam tržištne ravnoteže. Vrste konkurencije morat ćete znati sažeto opisati, kao i objasniti pojam potpune tržišne slobode – ideju laissez faire. Morate znati i objasniti teoriju nevidljive ruke, navesti nedostatke primjene teorije nevidljive ruke u praksi i objasniti potrebu državnog intervencionizma u gospodarstvu.

Izdvojeni članak

Provjerite koji su fakulteti najprivlačniji maturantima posljednje tri godine

Struktura ispita prema vrstama zadataka

Izdvojeni članak

Državna matura: Broj prijavljenih po predmetima

Važno je znati odrediti pojam ekonomije potraženj i ekonomije ponude, razlikovati odgovornosti moderne države, prepoznati način mjerenja gospodarske uspješnosti, objasniti pojam životnog standarda, odrediti pojam kapitala i novca te prepoznati pojavne oblike kapitala. Proces ulaganja novca i povrata vrijednosti također je nešto što bi se od vas moglo tražiti u ispitu, a uz to bi se moglo naći i kreditiranje, pojam banke te uloga središnje banke u bankarskom sustavu.

Još ćete morati znati objasniti pojam trgovačkog društva, sažeto opisati vrste društva osoba i društva kapitala, objasniti pojam burze, razlikovati dionicu i obvezniu te sažeto opisati interes ulaganja u dionice.

Poduzetništvo

Pojmovi poduzetništva, poduzetničkog pothvata, invencije i inovacije definitivno trebate naučiti, kao i razlikovanje između posljednja dva navedena pojma. Morate znati objasniti pojam poduzetnika i njegove glavne značajke, sažeto opisati kako poduzetnički interes doprinosi općem dobru i iz toga izvesti vezu poticanja poduzetništva i gospodarskog razvoja. Morate znati opisati ulaganje u poduzetnički pothvat, opisati menadžera i njegovu ulogu u poslovnoj organizaciji te razlikovati poduzetnika i menadžera.

Upravljanje projektno-proizvodnim ciklusom također je bitno područje, a morali biste znati i sažeto opisati važnost i potrebu marketinške orijentacije u poslovanju. Od vas se očekuje i objašnjenje pojma marketinga i marketinškog spleta.

Izdvojeni članak

Izašla je lista najpopularnijih fakultetskih smjerova na svijetu

Gospodarski razvojni trendovi

U ovom području pristupnik treba znati opisati društveno-politički razvoj Hrvatske od 19. stoljeća do danas s naglaskom na gospodarske uvjete, izvesti zaključako razvojnim mogućnostima gosporadstva u europskim i svjetskim razmjerima i objasniti narav gosporadskih svjetskih trendova. Od vas se očekuje i da znate interpretirati razvoj Europske unije.

Struktura ispita Vremenski je ispit jedinstvena cjelina, a podijeljen je prema vrstama zadataka, kojih je ukupno 60.

Vrednovanje ispita prema vrstama zadataka