Pretraga

U srijedu u podne rang liste postaju konačne, kandidati obavezni s liste prioriteta obrisati studije koje ne namjeravaju upisati

A- A+

Jučer su objavljene privremene rang liste studijskih programa s kojih se brišu svi kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za upis na iste. U srijedu u podne rang liste će postati konačne, a dotad su kandidati dužni sa svojih lista prioriteta obrisati studije na kojima ne namjeravaju studirati. Studije na kojima trenutno ne ostvaruju pravo upisa ne treba brisati, budući da se privremena rang lista stalno mijenja.

Izdvojeni članak

Državna matura: Pragovi prolaznosti ljetnog roka 2012./2013.

Na privremenim rang listama koje je jučer objavio NCVVO plasmani će se i dalje mijenjati zbog usvajanja prigovora na rezultate ispita državne mature ili promjena lista prioriteta, na koje svaki kandidat ima pravo do 17. srpnja u 11:59 sati. Nakon toga rang liste postaju konačne. Kandidati su obavezni sa svojih lista prioriteta obrisati studije koje ne namjeravaju upisati, no ne trebaju brisati one na kojima trenutno ne ostvaruju pravo upisa. To je vrlo bitno budući da ako u trenutku objave konačnih rang lista kandidati ostvare pravo upisa na neki studijski program, a ne upišu se, visoko učilište zaračunat će im značajne troškove, objavio je NCVVO.

Izdvojeni članak

Matura: Što vam je činiti nakon objave rezultata

Ostavite samo studije koje zaista namjeravate upisati

Dakle, na listi prioriteta potrebno je ostaviti samo studije koje zaista namjeravate studirati, i to poredane po redoslijedu želja, pri čemu ćete na prvo mjesto postaviti studij koji najviše želite upisati, i tako redom. Računalni algoritam kandidate će rasporediti na studij koji se nalazi na prvome mjestu liste prioriteta.

Studije poredajte po redoslijedu želja

Ukoliko se kandidat ne nalazi u kvoti za taj studij, kandidata će se pokušati rasporediti na studij s drugog mjesta prioriteta i tako dalje. Sve što vi trebate učiniti jest dobro razmisliti i poredati studije, a algoritam će se pobrinuti da budete raspoređeni na svoj najbolji mogući izbor. Ponovno naglašavamo, vrlo je bitno da se s liste prioriteta obrišu studiji koji se zapravo ne žele studirati, a ako se želi upisati svaki studij na listi, nije potrebno brisati ništa. Detaljnije o procesu stvaranja rang lista pogledajte ovdje.