Pretraga

Zbog nepojavljivanja na upisima na Filozofskom, maturanti moraju platiti punu školarinu

A- A+

Prema Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe sustava Postani student, kandidatima koji su ‘upali’ na željeni fakultet, a nisu došli na upise, fakultet može naplatiti kaznu u visini pune jednogodišnje školarine. Tu je odluku odlučio primjeniti i Filozofski fakultet u Osijeku, gdje se na upisima nije pojavilo čak petero maturanata.

– Korisnicima koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, visoko učilište zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine, koja iznosi od 2.000 kn do 50.000 kn, ovisno o studijskome programu, jasno je istaknuto u Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe.

Iako fakulteti taj trošak mogu odlučiti ne naplatiti, Filozofski fakultet u Osijeku maturantima koji nisu na vrijeme uklonili fakultet koji nisu željeli upisati, kaznu će naplatiti, piše Glas Slavonije. Takvih kandidata ondje je bilo petero.

Situacija s ne pojavljivanjem na upisima može se ponavljati u nedogled

Izdvojeni članak

Maturanti budite oprezni! Ne učinite li ovo možete platiti ogromnu novčanu kaznu

– Kada kandidati koji su ostvarili pravo upisa ne dođu na upis, nama ta mjesta ostaju prazna, iako postoje i drugi odgovarajući kandidati, koji ne mogu biti upisani te oni na kraju upišu drugi fakultet, rekao je za Glas Slavonije Leonard Pon, prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu Osijek.

Dodaje kako je moguće da će se ta mjesta popuniti na jesenskom roku, ali se i tada može ponoviti ista situacija. Iz tog je razloga osječki Filozofski fakultet poslao je obavijest kandidatima da su postupili protivno Općim uvjetima.

– Od njih će biti zatraženo da podmire oportunitetne troškove u visini pune jednogodišnje školarine, u iznosu od 5.500 kuna, rekao je Pon za Glas Slavonije.

Upitna smislenost uvođenja kazni

S ovakvim kažnjavanjem maturanata ne slažu se s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Izdvojeni članak

Upisi: Nekolegijalnost maturanata na djelu

– Držimo kako je vrlo upitna smislenost uvođenja novčanih kazni ili podmirenja iznosa troškova školarine u situaciji u kojoj su maturanti samo kandidati za studij s upisnim brojem na listi NISpVU-a i rang-listi fakulteta, rekao je za Glas Slavonije Rajko Odobaša, dodavši kako fakultet ni ne raspolaže instrumentima osiguranja naplate potraživanja jer još ne postoji potpisani ugovor o studiranju između fakulteta i studenta ni ovršna isprava.

Odobaša je istaknuo i kako bi maturante oko ovoga bilo potrebno malo bolje informirati, a kao alternativu ovakvom načinu kažnjavanja predložio je da se ‘kandidatima pri formiranju liste u sustavu NISpVU onemogući upisivanje studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja u nekom budućem roku ako su se već nalazili na listi upisa, a nisu se upisali na prijavljeni studijski program.’