Pretraga

Preko 17 tisuća čitatelja odgovorilo na pitanje im se od dviju opcija nadoknade nastave više sviđa

A- A+

Štrajk u školama započet 10. listopada okončan je nakon 39 radnih dana. Ukupno je tijekom cirkularnog i frontalnog modela izgubljeno 16 nastavih dana, a škole će same morati odlučiti kako će te dane nadoknaditi. Opcija je nekoliko – škole mogu planirati nadoknadu u dane koji su kalendarom predviđeni kao nenastavni, nadoknadu subotama, skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu ili kombinirati te opcije. Pitali smo vas koja vam se od dviju ponuđenih više sviđa – nadoknada subotama ili skraćivanje praznika i produljenje nastavne godine?

Učionica
Foto: Feliphe Schiarolli on Unsplash

Pretposljednjeg dana štrajka Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je pregled stanja na 15. dan štrajka u školama. U tom se pregledu navodi kako će za škole koje uopće nisu održavale nastavu u danima štrajka niti su do sada nadoknađivale nastavu subotom ili nenastavnim danima biti potrebno skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu.

Izdvojeni članak

[UŽIVO] Vlada prihvatila izmjene uredbe o koeficijentima i sporazum sa školskim sindikatima

– Uzimajući u obzir kalendare za navedene škole, u pravilu bi zimski praznici trajali barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja. Proljetni praznici trajali bi od 10. travnja do 13. travnja, a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020., priopćili su iz Ministarstva.

Kako je štrajk okončan, baš ovih dana škole trebaju donijeti odluku o načinu nadoknade nastave, a mi smo čitatelje u anketi pitali koja im se od dviju opcija više sviđa: nadoknade subotama ili skraćivanje praznika? U anketi je do trenutka pisanja ovog teksta (5. prosinca u 12:53) u anketi je glasalo 17.458 čitatelja.

‘Tankoj’ većini, njih 54,67%, više se sviđa opcija nadoknade nastave subotama. Ostatak sudionika naše ankete, njih 46,09% kaže kako im se više sviđa opcija nadoknade nastave tako da im se skrate praznici i produlji nastavna godina.

Podsjetimo, prema uputi MZO-a, škola može održati nastavu subotom na sljedeći način:

– osnovne škole koje rade u više od dvije smjene, mogu održati nadoknadu subotom;
– osnovne škole koje rade u jednoj ili dvije smjene mogu održati nadoknadu subotom samo u tjednu u kojem se zbog nenastavnoga ili neradnoga dana, odnosno održavanja štrajka, nije održala nastava, odnosno ako je u radnom tjednu bilo manje od pet nastavnih dana;
– srednje škole mogu održati nadoknadu subotom ako to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi oblici rada.

Iako je više ispitanika u anketi istaknulo kako im se više sviđa opcija nadoknade subotama, spomenimo kako smo i u anketi zaključenoj 11. studenog, u jeku štrajka, čitatelje pitali Hoćete li pohađati nadoknadu nastave ako će se ona odvijati subotama?’ . Do dana zaključenja ankete glasalo je 25.397 čitatelja, a njih uvjerljivo najviše, 80,74%, izjasnilo kako nadoknadu nastave subotama neće pohađati, jer ima druge obaveze.

 

Preko 17 tisuća čitatelja odgovorilo na pitanje im se od dviju opcija nadoknade nastave više sviđa
Share via
Copy link
Powered by Social Snap