Pretraga

Preko 17 tisuća čitatelja odgovorilo na pitanje im se od dviju opcija nadoknade nastave više sviđa

A- A+

Štrajk u školama započet 10. listopada okončan je nakon 39 radnih dana. Ukupno je tijekom cirkularnog i frontalnog modela izgubljeno 16 nastavih dana, a škole će same morati odlučiti kako će te dane nadoknaditi. Opcija je nekoliko – škole mogu planirati nadoknadu u dane koji su kalendarom predviđeni kao nenastavni, nadoknadu subotama, skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu ili kombinirati te opcije. Pitali smo vas koja vam se od dviju ponuđenih više sviđa – nadoknada subotama ili skraćivanje praznika i produljenje nastavne godine?

Učionica
Foto: Feliphe Schiarolli on Unsplash

Pretposljednjeg dana štrajka Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je pregled stanja na 15. dan štrajka u školama. U tom se pregledu navodi kako će za škole koje uopće nisu održavale nastavu u danima štrajka niti su do sada nadoknađivale nastavu subotom ili nenastavnim danima biti potrebno skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu.

Izdvojeni članak

[UŽIVO] Vlada prihvatila izmjene uredbe o koeficijentima i sporazum sa školskim sindikatima

– Uzimajući u obzir kalendare za navedene škole, u pravilu bi zimski praznici trajali barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja. Proljetni praznici trajali bi od 10. travnja do 13. travnja, a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020., priopćili su iz Ministarstva.

Kako je štrajk okončan, baš ovih dana škole trebaju donijeti odluku o načinu nadoknade nastave, a mi smo čitatelje u anketi pitali koja im se od dviju opcija više sviđa: nadoknade subotama ili skraćivanje praznika? U anketi je do trenutka pisanja ovog teksta (5. prosinca u 12:53) u anketi je glasalo 17.458 čitatelja.

‘Tankoj’ većini, njih 54,67%, više se sviđa opcija nadoknade nastave subotama. Ostatak sudionika naše ankete, njih 46,09% kaže kako im se više sviđa opcija nadoknade nastave tako da im se skrate praznici i produlji nastavna godina.

Podsjetimo, prema uputi MZO-a, škola može održati nastavu subotom na sljedeći način:

– osnovne škole koje rade u više od dvije smjene, mogu održati nadoknadu subotom;
– osnovne škole koje rade u jednoj ili dvije smjene mogu održati nadoknadu subotom samo u tjednu u kojem se zbog nenastavnoga ili neradnoga dana, odnosno održavanja štrajka, nije održala nastava, odnosno ako je u radnom tjednu bilo manje od pet nastavnih dana;
– srednje škole mogu održati nadoknadu subotom ako to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi oblici rada.

Iako je više ispitanika u anketi istaknulo kako im se više sviđa opcija nadoknade subotama, spomenimo kako smo i u anketi zaključenoj 11. studenog, u jeku štrajka, čitatelje pitali Hoćete li pohađati nadoknadu nastave ako će se ona odvijati subotama?’ . Do dana zaključenja ankete glasalo je 25.397 čitatelja, a njih uvjerljivo najviše, 80,74%, izjasnilo kako nadoknadu nastave subotama neće pohađati, jer ima druge obaveze.