Pretraga

5 ili 15 predmeta?

A- A+


Za vrijeme srednje nećete imati usmeno odgovaranje, ali nećete ni znati gdje se nalazi Europa. Manje zahtjevan raspored će rezultirati nezavidnim geografskim i povijesnim znanjem. Je li bolje učiti pet predmeta ili njih 15?

U Americi postoje državne i privatne škole gdje učenici sami biraju predmete, ovisno o mogućnostima škole. Neki od najčešće ponuđenih su likovno izražavanje, umjetnost, novinarstvo, strani jezici, računarstvo i dr.

Najčešći izbori su strani jezici i tjelesni odgoj. Postoji određena norma (), tj. minimalan broj bodova koje učenik mora ostvariti da bi maturirao. Što se tiče provjere znanja, odvija se samo u pismenoj formi koja ne traje cijeli školski sat. Ne postoji usmeno odgovaranje, kao što je slučaj u Hrvatskoj.

Ne postoji jedinstven američki sustav ocjenjivanja jer se škole unutar različitih saveznih država također razlikuju. Svima je zajednička slovna skala ocjena: A, B, C, D i F i dodatnim znakovima +/- , gdje je A u vrijednosti naše ocjene 5. U hrvatskim školama ocjene se formiraju na temelju unaprijed predviđenog postignuća, dok amerikanci za mjerilo ocjena uzimaju osobu s najbolje urađenim testom. Domaći zadaci im omogućuju dobivanje određenog broja bodova. Oni ambiciozniji urade više zadataka nego što je bilo zadano i dobiju

Amerikancima su jako bitne izvannastavne aktivnosti, tj.  koje dijele na kurikularne (školske novine), ko-kurikularne (dramska skupina) i aktivnosti izvan kurikula (razna natjecanja).

Hrvatskim srednjoškolcima je prva asocijacija za školu visoka, hladna zgrada s malim ili nikakvim prirodnim okruženjem. U Americi je suprotno. Većina škola su široki kompleksi s odvojenim učionicama, knjižnicama, menzama. Na hodnicima se nalaze ormarići za knjige i druge osobne stvari i  kako mijenjaju predmete tako prelaze iz učionice u učionicu. 

Trajanje srednje škole je četiri godine, nakon čega, ukoliko žele nastaviti obrazovanje, polažu SAT-test, tj. našu državnu maturu. 

Na pitanje zašto Amerikanci slove kao velike neznalice mnogi u odgovorima krive upravo tzv. opušteni  obrazovni sustav s premalo predmeta i preniskim kriterijima profesora. Istina je da se naši srednjoškolci bune kako im je raspored pretrpan nepotrebnim predmetima i gradivom, što vjerojatno i jest istina, ali se bar ne moraju sramiti i mogu biti ponosni na stečeno znanje i kvalitetnim nastavnim programima u školama.